Friday, 15 September, 2017
70 години от обявяването на България за Народна Република