ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ по дело 746/2015 г. (делото за катастрофата на автомагистрала „Тракия” през 2011 г.)

Номер на делото:
326
Съд:
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД

Град:
София

Отрасъл от правото:

Съдебен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА ГАЛИНА ТОНЕВА

На кратко:
Водим от изложените съображения и на основание чл. 354, ал. 1, т. 1 от НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение 22 Р Е Ш И: ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение № 91 от 18.12.2014 г., постановено по ВНОХД № 25/2014 г. по описа на Бургаския апелативен съд. Настоящото решение не подлежи на обжалване.
Свали дело: