ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ по дело 2081/2015 г. (отказ за вписването в Регистъра на политическите партии на промени по партидата на политическа партия „Обединена социалдемокрация”)

Номер на делото:
129
Съд:
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД

Град:
София

Отрасъл от правото:

Съдебен състав:

Председател: Дария Проданова
Членове: Ирина Петрова и Вероника Николова

На кратко:
Отказът за вписването следва да бъде потвърден, тъй като не е установено както надлежното свикване, така и редовното провеждане на конгреса. Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о. Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА решението от 28.07.2015г. по ф.д.№ 29/2009г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-6 състав. Решението не подлежи на обжалване.
Свали дело: