ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ по дело 196/2015 г. (делото на Филип Златанов)

Номер на делото:
136
Съд:
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД

Град:
София

Отрасъл от правото:

Съдебен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮРИЙ КРЪСТЕВ
ЧЛЕНОВЕ: БИЛЯНА ЧОЧЕВА ГАЛИНА ЗАХАРОВА

На кратко:
Върховният касационен съд, второ наказателно отделение Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА въззивно решение № 456/19.12.2014 г. на Софийски апелативен съд, НО, първи състав, постановено по ВНОХД № 513/2014 г., КАТО НАМАЛЯВА наложеното на подсъдимия Ф. Х. З. наказание от 3 (три) години и 6 (шест) месеца на 3 (три) години лишаване от свобода и на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването му за срок от 5 (пет) години. ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение в останалата част. Решението не подлежи на обжалване.
Свали дело: