ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/ по дело 1194/2015 г. (делото на бившия банкер Иван Китов)

Номер на делото:
421
Съд:
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД

Град:
София

Отрасъл от правото:

Съдебен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ТРОЯНОВ, ГАЛИНА ТОНЕВА

 

На кратко:
Върховният касационен съд намира, че производството по делото следва да бъде прекратено То е образувано от задочно осъден на основание следва да бъде прекратено То е образувано от задочно осъден на основание чл.423, ал.1 от НПК. В този случай законът изисква задочно осъденият да участва лично в съдебно заседание. Осъденият К. е редовно призован и не се явява, поради което и на основание чл.423, ал.3 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно дело № 1194/2015 год. на Върховния касационен съд, второ наказателно отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Свали дело: