"Необходима е единна регулация на производствата по нестстоятелност за подобряване на условията за бизнес", заявил е правосъдният министър Цецка Цачева пред депутати от Комисията по правните въпроси на Европейския парламент (JURI) днес.

Съдът на ЕС постанови, че дежурствата, през които служителят не е на работното си място, но трябва да се яви при повикване, се считат за работно време. Решението е по преюдициално запитване на белгийски съд, след като пожарникар доброволец предяви иск срещу местната община да му заплати трудово възнаграждение за дадените от него домашни дежурства, по времето на които той е бил длъжен да се отзове на повикване в рамките на 8 минути.

Двеста деветдесет и девет души са допуснати до конкурс за първоначално назначаване на петнадесетте свободни длъжности в районните прокуратури в страната. Това стана ясно от публикуваните на сайта на Висшия съдебен съвет списъци.

Да отпадне принципът на уседналост за младши съдии, прокурори и следователи, новоназначени при условията на действалия до последните изменения в Закона за съдебната власт ред. За това призовават от Съюза на съдиите в България (ССБ) в свое становище по повод предложения за обществено обсъждане от Министерството на правосъдето проект за изменение на Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Pages