Отнемането в полза на държавата на вещи, иззети като веществени доказателства, е наказателноправна мярка, с която може да бъде засегнато правото на собственост върху определено имущество, както на дееца, осъществил контрабандата, така и на друго лице, което не е съпричастно към извършеното престъпление и не е осъществило каквото и да е общественоопасно поведение.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" изрази становище за наличие на обоснована необходимост за откриване на процедура по чл. 194 от Закона за съдебната власт, за увеличаване на щатните бройки за длъжността "съдия" в Софийския районен съд, съобщиха от ВСС.

Официалните институции ще бъдат задължени да говорят и пишат само на български език. Това гласи проектозакон за българския език, който внесе днес групата на "Обединени патриоти", съобщават "24 часа". Те реанимират Закона за книжовния български език, който пленарната зала отхвърли по време на първия кабинет на ГЕРБ през 2013 г.

Pages