ForumTopicsPostsПоследна публикация
No new posts
За сделките с недвижими имоти,за издаването на документи, легитимиращи право на собственост и наличието на ограничени вещни и облигационни права върху собствеността, за проблеми относно собствеността на недвижими имоти, доброволната и съдебната делба и т.н.
3450
No new posts
153156
No new posts
Дискусии в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи.
158167
No new posts
Тук се описват казуси от семейното право - брак, развод, наследство.
155164
No new posts
Дискусии в областта на Трудовото право
156167
No new posts
148154
No new posts
За интелектуалната собственост,за авторското право; права, сродни на авторското право; търговски марки; промишлени образци; патенти и патентно право; лицензии; закрила на интелектуалната собственост
135137
No new posts
156168
No new posts
137137
No new posts
Дискусии в областта на данъчното и осигурителното право
135138
No new posts
150150
No new posts
Дискусии в областта на Търговското право. Търговска регистрация
154165
No new posts
Относно застраховането, презастраховането, изплащане на обезщетения и сруги въпрос, свурзани с материята
8181
No new posts
Дискусии в областта на административното право и процес.
136139
No new posts
144150
No new posts
Обсъждане на процедурни казуси и т.н.
140144
No new posts
За правния режим на лова и риболова, за правото на собственост върху природните компоненти и ресурси и т.н.
165165
No new posts
Казуси от изборното браво, активни и пасивни избирателни права
140140
No new posts
117117
No new posts
118118
No new posts
Моля, прочетете темата в този форум, преди да публикувате вашите мнения.
153153