ForumTopicsPostsПоследна публикация
No new posts
За сделките с недвижими имоти,за издаването на документи, легитимиращи право на собственост и наличието на ограничени вещни и облигационни права върху собствеността, за проблеми относно собствеността на недвижими имоти, доброволната и съдебната делба и т.н.
3450
No new posts
163200
No new posts
Дискусии в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи.
160181
No new posts
Тук се описват казуси от семейното право - брак, развод, наследство.
150166
No new posts
Дискусии в областта на Трудовото право
161204
No new posts
150164
No new posts
За интелектуалната собственост,за авторското право; права, сродни на авторското право; търговски марки; промишлени образци; патенти и патентно право; лицензии; закрила на интелектуалната собственост
122143
No new posts
163206
No new posts
142169
No new posts
Дискусии в областта на данъчното и осигурителното право
135152
No new posts
156187
No new posts
Дискусии в областта на Търговското право. Търговска регистрация
172183
No new posts
Относно застраховането, презастраховането, изплащане на обезщетения и сруги въпрос, свурзани с материята
108117
No new posts
Дискусии в областта на административното право и процес.
165188
No new posts
159176
No new posts
Обсъждане на процедурни казуси и т.н.
159182
No new posts
За правния режим на лова и риболова, за правото на собственост върху природните компоненти и ресурси и т.н.
165184
No new posts
Казуси от изборното браво, активни и пасивни избирателни права
149196
No new posts
140165
No new posts
124124
No new posts
Моля, прочетете темата в този форум, преди да публикувате вашите мнения.
158172