Реално всички наши дейности са свързани с безопасността по пътищата.Това е причината за създаване на Държавната обществена консултативна комисия по безопасност на движението. Дали определяне условията за издаване на разрешения за доставка на услуги трябва да бъдат предмет на този закон , специален за осигуряване на безопасно движение , след като обучението на водачи на МПС е допълнителна професионална квалификация?Тази отговорност беше отнета от МОН , за да бъде прехвърлена към МТИТС , където нямат специалисти по обучението на възрастни, стратегия за обучение през целия живот и резултатите са плачевни. Корупция, жертви по пътищата , увеличена администрация и други загуби за всички нас. Опасенията на МОН са , че не могат да се справят с учебните центрове обучаващи водачи на МПС , повечето от които са към тях доставчици на образователни услуги свързани с други професии . Умишлено раздуват документацията /администрирането/ , ненужно на частните фирми защото не са финансирани от държавата. Напротив , те плащат данъци и такси.Трябва ли обучението , изпитите , контролът върху тях , изработката на нормативни документи и тяхното изпълнение да бъдат на едно място в ИААА-София ? След като законопроектът за тези промени не е придружен със задължителната оценка за въздействие гарантираща намаление на корупцията, намаление на тежестите и изискванията към потребителите и доставчици на услуги , как може да бъде атакуван?