На 15.06.2005 ЕТ "Георги Стоянов" взел на заем от своя познат Дончев 35000Е за да си купи кола . Сумата трябвало да бъде върната на равни месечни вноски по 1000Е с лихва 30% . Поръчил на Стоянов станал тъст му Пашов . Освен това Стоянов обещал на Дончев да ипотекира в негова полза апарамент в Слънчев бряг , но при покана от страна на кредитора в едномесечен срок да изпълни обещаното не се отзовал . Стоянов изплащал 6 месеца след което спрял . След като изчакал безрезултатно 1 година Дончев прехвърлил вземането на Борисов . След като съобщил на Стовянов за цесията последния платил 5 вноски на Дончев . Като разбрал това Борисов поискал от Дончев да му предаде сумата.

Име на автора:: 
Michael
Е-mail:: 
lestar_burnam1@yahoo.com
Предизвикателства:: 

Въпроси :

1) Действителна ли е уговорката за лихва над законоустановената лихва в чл. 10 ЗЗД

2) Отговаря ли Пашов пред цесионера без да е дал съгласие за цесията . Отговаря ли при новация ?

3) Какви други възражения може да противопостави Пашов срещу евентуален иск на Борисов ?

4) Какви последици настъпват от неизпълнението на обещанието за ипотекиране на имот?

5) Длъжен ли е Дончев да приеме друга ипотека (имот собственост на Стоянов)

6) Кога започва да тече погасителна давност за вноските . Кога започва да тече погасителна давност за целия дълг?

7) Отговарят ли съпругите на Стоянов и Пашов по дълга

Тагове:: 
Облигационно право
Отрасъл от правото:: 
Други