Конят на един циганин бил на пътя. За да не го блъсне, каращият с голяма скорост Петър, завил в насрещното платно. Срещу него се появил колоездач, който за да избегне стълкновението, се блъснал в оградата на дядо Стойчо, като я разрушил.Циганинът изтичал да прибере коня и каращият след Петър Георги, го блъснал. Конят влязъл в градината на дядо Стойчо и унищожила част от приготвените за пазар ранни домати. Като видял това, в яда си дядо Стойчо убил коня. Оттук следват и въпросите:
1.Какви правоотношения, от кои юридически факти и между кои лица са възникнали?
2.Какви видове субективни права и задължения образуват тяхното съдържание?
3. Кой носи отговорност за причинените вреди?