• Reply to: Условия за доставка и потребление на услуги в ЗДвП

  Реално всички наши дейности са свързани с безопасността по пътищата.Това е причината за създаване на Държавната обществена консултативна комисия по безопасност на движението. Дали определяне условията за издаване на разрешения за доставка на услуги трябва да бъдат предмет на този закон , специален за осигуряване на безопасно движение , след като обучението на водачи на МПС е допълнителна професионална квалификация?Тази отговорност беше отнета от МОН , за да бъде прехвърлена към МТИТС , където нямат специалисти по обучението на възрастни, стратегия за обучение през целия живот и резултатите са плачевни. Корупция, жертви по пътищата , увеличена администрация и други загуби за всички нас. Опасенията на МОН са , че не могат да се справят с учебните центрове обучаващи водачи на МПС , повечето от които са към тях доставчици на образователни услуги свързани с други професии . Умишлено раздуват документацията /администрирането/ , ненужно на частните фирми защото не са финансирани от държавата. Напротив , те плащат данъци и такси.Трябва ли обучението , изпитите , контролът върху тях , изработката на нормативни документи и тяхното изпълнение да бъдат на едно място в ИААА-София ? След като законопроектът за тези промени не е придружен със задължителната оценка за въздействие гарантираща намаление на корупцията, намаление на тежестите и изискванията към потребителите и доставчици на услуги , как може да бъде атакуван?

  test

  joro112
 • Reply to: Наказателно постаноление от КАТ

  Отрасъл от правото:
  Наказателно право
  Текст на казуса:

  Здравейте,
  Умерен шофьор и досега не съм имал проблеми с КАТ,докато не реших да си платя глобите.Не ми разрешиха да си заплатя нарушенията,докато не взема решение на РС Казънлък относно моя жалба с/у КАТ.Проблема е,че не съм пускал никъде през живота си жалби,нито съм писал възражиния на съставените ми актове от КАТ,тъй като са били правомерни.След няколко ходения от КАТ до римската стена (защото не знаят каде да ме пратят),в деловодството на КАТ ми дадоха входящ номер на жалбата ми.Тогава разбирам,че става въпрос за Казънлък.Съставеният акт е през 2007 за колан,а входящия номер на жалбата е от 2012.Имам само един входящ номер.Какво мога да направя първо?Имали начин да разбера номер на дело online?И каквото се сетите друго може да го споделите!Благодаря!

  Etiam vulputate erat a quam ullamcorper volutpat. Vestibulum vel feugiat sem, non molestie purus. Duis sit amet faucibus ipsum, ac aliquet urna. In hendrerit sit amet dolor vitae semper. In pulvinar

  admin
 • Reply to: Наказателно постаноление от КАТ

  Отрасъл от правото:
  Наказателно право
  Текст на казуса:

  Здравейте,
  Умерен шофьор и досега не съм имал проблеми с КАТ,докато не реших да си платя глобите.Не ми разрешиха да си заплатя нарушенията,докато не взема решение на РС Казънлък относно моя жалба с/у КАТ.Проблема е,че не съм пускал никъде през живота си жалби,нито съм писал възражиния на съставените ми актове от КАТ,тъй като са били правомерни.След няколко ходения от КАТ до римската стена (защото не знаят каде да ме пратят),в деловодството на КАТ ми дадоха входящ номер на жалбата ми.Тогава разбирам,че става въпрос за Казънлък.Съставеният акт е през 2007 за колан,а входящия номер на жалбата е от 2012.Имам само един входящ номер.Какво мога да направя първо?Имали начин да разбера номер на дело online?И каквото се сетите друго може да го споделите!Благодаря!

  Etiam vulputate erat a quam ullamcorper volutpat. Vestibulum vel feugiat sem, non molestie purus. Duis sit amet faucibus ipsum, ac aliquet urna. In hendrerit sit amet dolor vitae semper. In pulvinar

  admin
 • Reply to: Промените в Конституцията няма да засегнат правомощията на главния прокурор

  Предложеният от управляващите проект за промени в конституцията запазва правомощията на главния прокурор и 7-годишния му мандат, съобщава в. "Сега". Вариантът, който ще се изглажда в специална парламентарна комисия, е бил предоставен вчера на опозицията. Целта на предложенията е да се обезпечи съдебната реформа. Променя се само мандатът на Висшия съдебен съвет от 5 на 3 г. с опция да се постигне компромис за 4 г. От проекта липсва предложението на Движение "България на гражданите" да се въведе индивидуална жалба до Конституционния съд.

  Измененията предвиждат разделянето на ВСС на две колегии - прокурорска и съдийска. Предлага се още тайното гласуване, с което се взимаха решенията в съвета досега, занапред да бъде явно.

  Съдийската колегия ще се състои от 13 членове и включва председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния административен съд (ВАС), шестима членове, избрани от общото събрание на съдиите, и петима членове - от парламента. В мотивите се изтъква, че с обособяването на отделна съдийска колегия ще се укрепи независимостта на съдебната власт и ще се предотврати вмешателството на прокурорите и следователите в решаването на кадрови и дисциплинарни въпроси на съдиите. Изтъква се още, че предлаганата промяна е в изпълнение на препоръките на Венецианската комисия и Консултативния съвет на европейските съдии към Съвета на Европа (КСЕС), според които съдиите трябва да имат мнозинство в състава на колегията. Съотношението на съдиите спрямо членовете, избрани от НС, ще е 8:5.

  При прокурорската колегия обаче има паритет. Тя ще се състои от 12 членове и включва главния прокурор, четирима членове, избрани от общото събрание на прокурорите, един член, излъчен от общото събрание на следователите, и шестима членове, избрани от НС.

  Съвместните заседания на двете колегии ще се наричат "Пленум на ВСС". Пленумът ще приема бюджета на съдебната власт и ще го внася за разглеждане в парламента, ще организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, ще решава общи организационни въпроси и ще приема годишните доклади на органите на съдебната власт.

  Инспекторатът към ВСС пък занапред ще проверява за конфликт на интереси магистратите, ще сравнява пълнотата и верността на имуществените им декларации, ще прави проверки за установяване на прояви, уронващи престижа на съдебната власт и пр.

  В проекта се дава възможност при установяване на несъответствие на даден закон с конституцията или с разпоредби на международен договор, по който България е страна, съдът да спира производството по делото и да внася въпроса в КС. Същото право ще има и омбудсманът, когато се нарушават основни права и свободи на гражданите.

  Според информация на "Дневник" обаче от Реформаторския продължават да настояват в промените да залегне повече отчетност на прокуратурата. Депутатите са споделили пред изданието, че са обсъждани два текста, които може да бъдат внесени още в основния законопроект или след първото му четене - да се даде възможност на Народното събрание да иска изслушване и доклади от главния прокурор за работата по досъдебните производства и борбата с престъпността, както и парламентът или неговите комисии да могат да се обръщат към Висшия съдебен съвет за търсене на отговорност от магистрати, в това число главния прокурор и председателите на върховните съдилища, ако са констатирани грубо погазване на закона или системно неизпълнение на служебните задължения.
  Според Реформаторите подобни текстове за главния прокурор не биха се тълкували като нарушаване на принципа за разделение на властите, защото парламентът няма да казва как да се решават делата и по отделните досъдебни производства прокурорите и съдиите ще действат по вътрешното си убеждение.

  Източник: legalworld.bg

  Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

  admin