Производството е по чл.313 и чл.314 НПК и сл.НПК. Образувано е по въззивна жалба от адв.А.К. като повереник на жалбоподателя и граждански ищец Д.А.П.срещу присъда № 26/ 09.03.2010 г., постановена по НОХД № 797/ 2008 г. по описа на Кюстендилския РС, с която са отхвърлени, като неоснователни, предявените граждански искове за имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на ПТП, настъпило на 28.07.2007 г. Във въззивната жалба се прави оплакване за неправилност на атакуваната присъда, поради необосноваността и незаконосъобразността й, в резултат на неправилно тълкуване на събраните по делото доказателства-гласни и писмени и неправилен правен извод за неоснователност на иска. Моли се за отмяна на протестираната присъда и за постановяване на решение, с което се уважи изцяло предявения иск. Сочи се, че допълнителни съображения ще бъдат изложени в с.з.

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК. В жалбата се твърди, че определението на районният съд е незаконосъобразно, тъй като е издадено в нарушение на материалния закон, допуснати са съществени нарушения на процесуалните правила, налице е непълнота на доказателствата, както и е необосновано. В тази насока са изложени подробни съображения, които следва да мотивират настоящата инстанция да приеме, че определението на първоинстанционният съд е незаконосъобразно и като такова следва се отмени, съответно да се върне на прокуратурата преписката по дознанието за допълнително разследване за събиране на доказателства. Съдът, като прецени събраните по делото доказателства,  прие за установено следното: Видно от постановление за прекратяване на наказателно производство на Районна прокуратура – град Пазарджик от 16.01.2009 г.  се установява, че на основание чл.

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

Образувано е по жалба срещу Определение на Врачански районен съд, с което е потвърдено постановление на ВРП  за прекратяване на наказателното производство. Иска се въззивния съд да отмени съдебния акт, поради необоснованост и незаконосъобразност и да върне делото за доразследване. Основно се прави възражение срещу констатациите, направени в постановлението на прокуратурата и в определението на съда, че липсва правно релевантна причинно-следствена връзка между допуснатото нарушение на правилата за движение и настъпилото ПТП. Водач на лек автомобил е обвинен за неспиране на знак "Стоп" и отнемане на предимство на мотоциклет, с което е предизвикал ПТП.

Производството е  образувано  по жалба на П.Н.Т. *** срещу определение № 289/15.05.2009г. на Врачански районен съд,  с което е потвърдено постановление на ВРП от 24.03.2009г. за прекратяване на наказателното производство  водено срещу И.Й.И.за допуснатото от И. нарушение на правилата за движение и настъпилото ПТП.

Съдът О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: ПОТВЪРЖДАВА определение № 289/15.05.2009г., постановено по ЧНД № 594/09г. на ВРС, VІ наказателен състав, с което е потвърдено постановление на ВРП от 24.03.2009г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 399/08г. по описа на ВРП, водено срещу И.Й.И. за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, вр.чл.342, ал.1 от НК.

Признава Ц.А.И. – виновен в това, че на 03.11.2008 год. " при управление на МПС "Фиат Уно" ****** е нарушил правилата за движение -  и по непредпазливост е причинил смъртта на И. П. Х.  като деянието е извършено в пияно състояние - концентрация на алкохол в кръвта 2,14 промила, поради което и на основание чл. 343 ал.3 предл.1 б."б" във вр с чл. 342 ал.1 НК вр с чл. 54 НК, му налага наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал.1 НК изтърпяването на наказанието се отлага за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Споразумение между защитата и прокурора - относно причиняване на смърт по непредапазливост при управление на лек автомобил. Наказанието е лишаване от свобода за 2 години (изтърпяването се отлага с 3 години) и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 1 година.

Споразумение между защитата и прокурора - относно причиняване на смърт по непредапазливост при управление на лек автомобил. Наказанието е 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението му за срок от 3 години. На основание чл.343г вр.чл.49 ал.2 обвиняемият следва да бъде лишен от право по чл.37 т.7 от НК - да управлява МПС за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.

Съдът одобрява споразумението.

Споразумение между защитата и прокурора - относно причиняване на смърт по непредапазливост при управление на лек автомобил. Наказанието е лишаване от свобода за 1 година и 1 месец (изтърпяването се отлага с 3 години.

Споразумение между защитата и прокурора - относно причиняване на смърт по непредапазливост на повече от едно лице при управление на МПС - лек автомобил. Наказанието е лишаване от свобода за 3 години (изтърпяването се отлага с 5 години)

Pages