С присъда №128/26.03.2009г. постановена по НОХД №2685/08г. Пазарджишки районен съд е признал подсъдимият И.Г.С. за не виновен в това че на 03.10.2006г. в гр.Пазарджик в качеството си на длъжностно лице –изпълнителен директор на “Каучук”АД да е присвоил чужди пари сумата от 27612лв. собственост на дружеството ,връчени му в това му качеството да ги пази и управлява като длъжностното присвояване е в големи размери и е оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл.202 ал.2 т.1 от НК във връзка с чл.201 от НК. Против така постановената присъда е постъпил протест от Районна прокуратура гр.Пазарджик с искането да бъде отменена и постановена нова осъдителна по така внесеното обвинение. Мотивиран от изложеното и на основание чл.338 от НПК съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА присъда №128/26.03.2009г. постановена по НОХД №2685/08г. на Пазарджишки районен съд .

С Присъда №566 от 15.12.2008 година, постановена по НОХД №2355/2008 година,Пазарджишкият районен съд е признал подсъдимия Г.А.С. за виновен в това, че на 03.12.07г. в гр.Пазарджик, като длъжностно лице – куриер, е присвоил чужди пари в брой на стойност 365.38лв., връчени в това му качество и поверени да ги пази и управлява, собственост на „България Експрес”ООД – гр.София, представлявано от управителя Нели Веселинова Стаменова, като е осъден на една година лишаване от свобода. Срещу така постановената присъда е постъпила въззивна жалба от подс.С. с оплакване за незаконосъобразност, необоснованост и нарушение на материалния закон. Въззивната жалба е неоснователна. На основание чл.338 от НПК, Пазарджишкият окръжен съдР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Присъда №566 от 15.12.2008 година, постановена по НОХД №2355/2008 година на Пазарджишкия районен съд.