Водим от горното и на основание чл. 354, ал.1, т.1 от НПК Върховният касационен съд , второ наказателно отделение, Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА присъда № 214 от 21.09.2012 г. по внохд №300/2011 г.по описа на Великотърновския апелативен съд. Решението не подлежи на обжалване.

Обвиняемият Г.И.М., се признава за виновен, в това, че е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343, ал.1, б.„в", във връзка с чл.342, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК, затова, че на 19.08.2009год., около 21:00 часа, по път ІІІ-218, с.Брадвари-с.Водно, обл.Силистра, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянието си и можещ да ръководи постъпките си, при управление на МПС - лек автомобил марка „Мерцедес С220", с per.№ СС 10-34 СА, е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на М.Т.К. от с. Водно, обл. Силистра. На обвиняемия на Г.И.М., за извършеното престъпление по чл.343, ал.1, б.

Подсъдимият Ч.С.Г., се признава за виновен, в това, че е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343, ал.3, б. „б" във връзка с чл.343, ал.1, б.„в", във връзка с чл.342, ал.1 във връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК, за това, че на 12.04.2009год. около 02:00 часа по ул.„П." в с.П., като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянието си и можещ да ръководи постъпките си, при управление на МПС - лек автомобил марка „Рено Меган",е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на Б.Е.Б. от с.Ч., като деянието е извършено в пияно състояние - концентрация на алкохол в кръвта 0,9 на хиляда.

ОС Силистра ПРИЗНАВА подсъдимия П.Б.Д. За НЕВИНЕН в това, че на 04/05.07.2008 г. в с. Айдемир, обл. Силистра е отвлякъл М.Д.Д. до брега на р. Дунав , в местността „Рибарско селище” с . Татарица, обл. Силистра с цел противозаконно да го лиши от свобода, поради което и на осн. чл. 304 от НПК го оправдава по повдигнатото и предявено обвинение по чл. 142, ал.1 от НК. За НЕВИНЕН в това, че на 05.07.2008 г. в гр. Силистра е принудил М.Д.Д. да му предаде мобилен телефон „Нокиа” модел 6080 на стойност 60 лв. ,противно на волята му, като е употребил за това сила и заплашване, поради което и на осн. чл. 304 от НПК го оправдава по повдигнатото и предявено обвинение по чл. 143, ал. 1 от НК.

ОС Силистра ПРИЗНАВА подсъдимия С.П.Ц.за ВИНОВЕН в това, че на 17.11.2000 г. в гр. Силистра, в условията на опасен рецидив е отнел чужди движими вещи – 1 бр. яке от изкуствена материя, връзка ключове и парична сума на обща стойност 216 лв. от владението на Х.Т. с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила , поради което и на основание чл. 199, ал.1, т.4 във вр. с чл. 198, ал.1 и чл. 29, ал.1, б. „А” от НК и чл. 36 и чл. 55, ал.,1, т.1 му налага наказание лишаване от свобода за срок от четири години при първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо заведение тип „затвор” , като го оправдава по първоначално повдигнатото обвинение във вр. с чл. 29, ал.,1, б. „Б” от НК. На осн. чл. 25 във вр. с чл. 23 от НК групира наложените наказания по настоящата присъда с това по присъда по НОХД №112/02г.

ОС Силистра ПРИЗНАВА подсъдимия Т.С.Г. ЗА ВИНОВЕН, в това, че: На 11.09.2001г., в с.Златоклас, обл.Силистра, и на 12.09.2001г., в с.Козяк, обл.Силистра, в условията на продължавано престъпление, е прокарал в обръщение 170 броя банкноти с номинал от 10лв, за които е знаел, че са подправени, поради което и на основание чл.244 ал.1 /ДВ бр.62/97г./НК във вр. с чл.26 ал.1/ДВ бр.92/02г./, вр. с чл.58а /ДВ бр.27/09г./, във връзка с чл.55 ал.1 т.2 б.”б” /ДВ бр.92/02г./във вр.

ОС Силистра ПРИЗНАВА К.Н.К. ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:През периода 2004 - м.май 2009 г. в гр.Дулово, в съучастие с Т.Н.Т., Г.Н.Д, Е.А.А., в качеството им на помагачи, като извършител, без съответно разрешение извършвал системно, по занятие банкови сделки /предоставял парични средства в заем на различни лица срещу уговаряне на 10 % месечна лихва срещу заетите суми/, за които се изисква такова разрешение, като от тази дейност получил значителни неправомерни доходи в размер на 247 110лв, поради което и на основание чл. 252 ал.2, предл. "второ", във вр. с ал.1 и чл. 20 ал.2 от НК, вр. с чл.58а вр. с чл.55 ал.1 т.1 НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца.

Обвиняемият Г.Ж.Г. се признава за виновен в това, че на 08.07.2010г. в гр.Н. З., без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – коноп /канабис/ с нето тегло 70,653 грама, от които 66,462 грама със съдържание 0,5% на активно действащ компонент тетрахидроканабинол, 2,329 грама със съдържание 1% на активно действащ компонент тетрахидроканабинол, на стойност 423,92 лева, престъпление по чл.354а, ал.1, предл.4 от НК.  Обвиняемият Г.Ж.Г. се съгласява за извършеното престъпление по чл.354а, ал.1, предл.4 от НК да изтърпи наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на осН.ние чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, както и глоба в размер на 5000 лева. Обвиняемият Г.Ж.Г.

ОС Сливен ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Х.Д. – , български гражданин, със средно образование, женен, президент на футболен клуб „З.” гр. С., неосъждан, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 21.04.2009 г. в гр.Сливен пред Областна разплащателна агенция на ДФ „Земеделие” гр. С. в общо заявление за плащане на площ 2009 г., , представил неверни сведения относно ползването на земеделски парцели , в нарушение на задължение да предостави такива, произтичащо от чл. 39, 41 и чл. 43 ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 2 и чл. 3 от Наредба №5/27.02.2009 г. на Министъра на земеделието и храните за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз отпуснати по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ за 2009 г.

ОС Сливен ОСВОБОЖДАВА по реда на чл. 78а от НК обвиняемия Г.Г.Н. – българин, български гражданин, разведен, с висше образование, не работи, неосъждан, от наказателна отговорност за това, че на 04.03.2000 г. около 19.00 ч. в гр. К., на бул.”Р.Д.” при управление на МПС – лек автомобил  нарушил правилата за движение – чл. 21 ал. 2 ЗДвП и чл. 73 ал. 2 от ППЗДвП – превишил максимално допустимата в този участък от пътя скорост от 40 км/ч, сигнализирана със знак В 26 с цифрово изображение „40” и чл. 116 от ЗДвП, задължаващ водача на пътно превозно средство да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към престарелите хора, като предизвикал пътно транспортно произшествие, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта на А.Д.А.като след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия – престъпление по чл.

Pages