СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. Х. е бил осъден с присъда по НОХ дело № 1…../07 г. на БРС на Пробация при следните мерки: задължителни регистрация по настоящ адрес и периодични срещи с пробационен служител и поправителен труд при 15 % удръжки, всичките за срок от шест месеца. Начало на наказанието е 05.07.2010 г. Към настоящия момент той е изтърпял първите две мерки изцяло, а третата има само две месечни удръжки аз месеците юни и юли 2010 г. Тогава той е работил на автомивка в гр.Б.. В последствие е бил съкратен и към настоящия момент вече три месеца не може да си намери нова работа. Според Пробационен съвет и прокуратурата това е основателна причина искането да бъде уважено. С оглед правилата на чл.43 ал.2 НК остатъка от наказанието Поправителен труд се заменя с безвъзмезден труд в полза на обществото, като за един ден от остатъка се определя един час безвъзмезден труд.

С присъда №167/22.04.2009г. постановена по НОХД № 49/09г. по описа на Пазарджишки районен съд е признат подсъдимия С.В.Г. за виновен в това ,че на 01.09.08г. в с.Церово е причинил на И. Г. Т. средна телесна повреда –счупване на черепа в тилната област с разкъсно контузна рана над счупването –престъпление по чл.129 от НК и на основание чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК е осъден на пробация с пробационни мерки задължителна регистрация …за срок от 7 месеца,задължителни срещи с пробационен служител за срок от6 месеца.Присъдени са и сторените по делото разноски. Недоволен от присъдата е останал защитникът на подсъдимия адвокат Ст.К..В жалбата се иска отмяна на присъдата и постановяване на нова оправдателна такава. Наложеното наказание е в рамките на закона и е съобразено с всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.