Здравейте,

Умерен шофьор и досега не съм имал проблеми с КАТ,докато не реших да си платя глобите.Не ми разрешиха да си заплатя нарушенията,докато не взема решение на РС Казънлък относно моя жалба с/у КАТ.Проблема е,че не съм пускал никъде през живота си жалби,нито съм писал възражиния на съставените ми актове от КАТ,тъй като са били правомерни.След няколко ходения от КАТ до римската стена (защото не знаят каде да ме пратят),в деловодството на КАТ ми дадоха входящ номер на жалбата ми.Тогава разбирам,че става въпрос за Казънлък.Съставеният акт е през 2007 за колан,а входящия номер на жалбата е от 2012.Имам само един входящ номер.Какво мога да направя първо?Имали начин да разбера номер на дело online?И каквото се сетите друго може да го споделите!Благодаря!

В знак на протест срещу промени в Гражданско – процесуалния кодекс, които засягат дейността на съдебните изпълнители, Камарата на частните съдебни изпълнители обяви обществен протест. Временно е спрян достъпът до сайта на КЧСИ, в отговор на „тоталното неглижиране от страна на Министерството на правосъдието на сериозните проблеми в сферата на съдебното изпълнение в България“.

Протестът ни е сериозен, но достъпът до сайта на Камарата скоро ще бъде възстановен – заяви за DarikFinance.bg Георги Дичев, председател на браншовата организация. Спирането на сайта е „временна мярка, за да разберат хората какво се случва, а не да обвиняват частните съдебни изпълнители“, посочи г-н Дичев.

След промяна в ГПК съдебното изпълнение е почти блокирано

В знак на протест Камарата на частните съдебни изпълнители спря достъпа до регистъра на публичните продажби.

Той е изключително важен, тъй като в него всеки може да провери какви имоти се продават на търг от изпълнителите и да ги купи на изгодна цена. Важен е и за длъжниците, чиито вещи се продават, тъй като дава възможност за търга да научат възможно най-много хора и да се постигне по-висока цена.

Сега вместо регистъра се отваря протестното писмо.

Частните изпълнители протестират срещу промяната в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с която ги задължиха да плащат за всички справки, които правят при проучването с какво имущество разполага длъжникът. По едно дело се правят десетки справки и сега кредиторът трябва да обикаля по различните регистри, държавни и общински органи и да събира квитанции. В повечето случаи става дума за такси от 2,3 или 5 лв., но забавянето при събирането на дълга е много опасно. Докато кредиторът обикаля за справки, длъжникът може да разпродаде имотите си.

Молителят И. е предявил против ответниците Н. и В. иск за собственост на апартамент, активната легитимация по който е обосновал с дарствения акт, извършен от неговата майка, с който му е прехвърлила процесния недвижим имот, а пасивната – с неоснователното му обитаване от ответниците – негова сестра и зет. Последните са оспорили иска, като са възразили, че държат имота на основание наемен договор, сключен с прехвърлителката, който е задължителен за приобретателя ищец, като такъв с достоверна дата. Районният съд, чийто извод е възприет и от второинстанционния, е отхвърлил иска за собственост, като се e позовал на съществуващото между прехвърлителката и ответниците наемно правоотношение, противопоставимо на приобретателя, поради което е приел, че не са налице елементите на фактическия състав на чл.108 от ЗС.

През 2006г.направих аз и моя съпруг /като съдлъжник/ ипотека на 6 апартамента на морето.Тези апартаменти бяха ипотекирани за бизнеса на мъжа ми.От тази година не мога да плащам ипотеката.Имаше образувано дело,стигна се до съдия изпълнител.Наложиха ми запор на половината заплата,защото заплатата ми е 618лв.Въпросите са ми-1.Имат ли право да прават запор върху трудовото ми възнаграждение като имам ипотека. 2.Мога ли да сключа брачен договор със съпруга ми и да прехвърля изцяло задължението върху него,тъй като това беше за неговия бизнес.

Фирма "Х" печели дело за отмяна на рев. акт срещу Д"ОУИ" при ЦУ на НАП - Бургас.Решението е потвърдено от ВАС. Докато се води съдебния спор, фирма "Х" променя седалишето си от Бургас в София. Коя данъчна служба трябва да изпълни съдебното решение и да възстанови средствата на фирмата.

С присъда №98 от 08.10.2008 г., постановена по наказателно общ характер дело №515/2008 г., Кърджалийският районен съд е признал подсъдимия М.Б.Н. от гр.К., с ЕГН , за невиновен в това, че на 06.09.2007 г. в землището на с.П., община К., местността "Чайр", в немаловажен случай, самоволно, не по установения от закона ред-по реда на изпълнителното производство, уредено в чл.323 и сл. от ГПК, осъществил едно оспорвано от Х.Б.Д. с ЕГН от с.П., община К., свое действително право на собственост върху нива с площ 4.012 дка, 6 категория, находяща се в землището на с.П., община К., с ЕКТТЕ 58997, в местността "Чайр", представляваща...

На 10,03,2010, ще ми връчат предизвестие за прекратяване на трудовите правоотношения, поради закриване на магазина, в който работя. Тъй като в договорът ми е посочен 2 месеца срок на предизвестие, до 11,05,2010 няма да мога да работя на друго място. Имам ли право на обезщетения след изтичане срока на предизвестието и ако да какви и как се определя размерът им? Има ли значение по коя алинея на чл. 328 ще бъде прекратено тр. правоотношение? Благодаря Ви, Миглена

Pages