Постъпило е предложение на ПОП по реда на чл.375 от НПК за освобождаване на П.Г.  от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание на осн. чл.78а, ал.І от НК за това, че на 13.05.2008г. в гр.Плевен, като земеделски производител - физическо лице, представил неверни сведения в Общо Заявление за единно плащане на площ под №15920411/13.05.2008г. с УИН 1529050817529 и УРН 194365 пред Областна Разплащателна Агенция гр.Плевен на ДФ "Земеделие", други подобни. Представителят на ПОП поддържа предложението, така както е направено с искане да бъде признат обвиняемия за виновен по му обвинението, по което е привлечен на досъдебното производство и се наложи административно наказание глоба в максимален размер. Обвиняемият лично и чрез защитника си изразява становище, че обвинението е недоказано и неоснователно и следва да се постанови оправдаване на обвиняемия.

ОТМЕНЯ присъда № 50/07.10.2008 г. по НОХ д. № 181/2008 г. по описа на РС-Троян, като вместо нея ПОСТАНОВЯВА: ПРИЗНАВА подсъдимата Ц.Т.Г., родена на 11.02.1973 г. в гр. Троян, живуща  българска гражданка, със средно образование,, разведена, безработна, не осъждана, ЕГН  за НЕВИНОВНА в това да е за времето от 27.08.2007 г. до 21.09.2007 г. в гр. Троян, обл. Ловешка, при условията на продължавано престъпление пред надлежен орган на властта- дознател Антоанета Маринова Симеонова от Областна дирекция „Полиция”-гр. Ловеч, като свидетел по досъдебно производство № 393/2007 г. по описа на РПУ-Троян, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 149, ал. 1 от НК, устно съзнателно потвърдила неистина- на 27.08.2007 г. по ЧН д. № 419/2007 г. по описа на РС-Троян с думите: „В края на месец април…. пред блока ме посрещнаха децата С., П. /…/, А. и сестрата на П.

С определение № 53/23.01.10 г., постановено по НЧ д. № 114/10 г. Ловешкият  районен съд, трети  наказателен състав,  е взел мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на Н.П.Г. – ЕГН  обвиняем по дознание № 50/2010 г. по описа на РУ-МВР гр.Ловеч, за престъпление по чл. 196 ал.1,т.2,във вр.195,ал.1т.3, пр.2 и т.4, във връзка с чл.26, ал.1 и във вр.с чл.29, ал.1,б.”а” и б.”б” от НК.

Постъпила е молба от Р.Д.М., ЕГН –  с която моли, съда да постанови определение, с което да бъде реабилитиран, тъй като счита, че са налице условията на чл. 87 от НК. В съдебно заседание молителят се явява лично, поддържа молбата си по изложените в нея съображения. Моли да бъде реабилитиран по отношение наложеното му наказание по НОХ д. № 129/2002 г. на Ловешки окръжен съд.
Съдът О П Р Е Д Е Л И: РЕАБИЛИТИРА Р.Д.М. ЕГН –  по присъда от 06.11.2002 г. по НОХ д. № 129/2002 г. в сила от 06.12.02 г. по описа на Ловешки окръжен съд, като заличава осъждането му и отменя за в бъдеще последиците които  законите свързват със самото осъждане. Определението подлежи на жалба или протест пред АС-В. Търново в 7-дневен срок от днес.

Постъпила е молба от В. И.И., с ЕГН  с която моли да бъде съда да постановено определение, с което да бъде реабилитиран, тъй като счита, че са налице условията на чл. 87 от НК.   В съдебно заседание молителят се явява лично и с адв. Б., която поддържа молбата си по изложените в нея съображения. Моли да бъде реабилитиран на основание чл. 87 ал. 1 от НК. Представителят на Окръжна прокуратура – Ловеч даде заключение, че са налице предпоставките на чл. 87 ал. 1 от НК, като излага подробни съображения в тази насока.
Съдът О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: РЕАБИЛИТИРА В. И.И., с ЕГН  на основание чл. 87, ал. 1 от НК. Определението подлежи на жалба или протест пред АС-В. Търново в 7-дневен срок от днес.

Производството е по чл.313 и следващите от НПК и е образувано по повод на подадена въззивна жалба  срещу присъда № 98 / 21.12.2006 год., постановена по н.о.х.д. № 265 / 2006 год. по описа на РС – гр.Ихтиман.

С горепосочената присъда първоинстанционният съд е признал подсъдимия И А П за виновен в това, че  е причинил на М Е К средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долната челюст в областта на дясното й рамо, причинило на пострадалата затрудняване на дъвченето и говореното, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го е осъдил на пробация.

Подсъдимият обжалва, като твърди, че в хода на съдебното следствие не са събрани достатъчно доказателства, от които по безспорен и несъмнен начин да се установява, че е автор на престъплението.

Съдът потвърждава присъдата.

Производството е по чл.318 и сл. вр. чл.313 НПК, образувано по жалба от адв.В В – защитник на подсъдимия И М И от Елин Пелин, Софийска област с ЕГН: по НОХД № 96/2006 г. по описа Районен съд – гр.Елин Пелин срещу невлязлата в сила присъда, постановена по същото дело.
С атакуваната присъда е признат за виновен и осъден И М И от Елин Пелин, Софийска област с ЕГН: за престъпление по 129, ал.2 вр. ал.1 НК, затова, че на г. в гара П, Софийска област е причинил средна телесна повреда на К Д С от гр.София, изразяваща се в счупване на кукестата кост на китката на дясната ръка, причинило му трайно затрудняване на движението на дясната ръка и счупване на шиловидния костен израстък на лакътната кост на лявата ръка, причинило му трайно затрудняване на движението на лявата ръка, за което при условията на чл.54 НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца

С присъда № 123/18.11.2008 година, постановена по н.ч.х.д. № 123/2008 година, Момчилградският районен съд е признал Ш.А.М. от с. Ч., общ. К. за виновна в това, че на 17.07.2008 година в местността „Райково” в землището на с. Ч., общ. К. причинила на Д.А.Ч. от с.с. лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето- престъпление по чл. 130, ал.2 от НК, за което и на основание чл. 78а от НК я е освободил от наказателна отговорност и й е наложил административно наказание глоба в размер на 500 лева.