ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.П. – роден на 20.10.1960 г. в с. С., общ. Т., български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан, за ВИНОВЕН В ТОВА ЧЕ: На 17.08.2008 г. в с. С., общ. Т. причинил по хулигански подбуди лека телесна повреда по смисъла на чл. 130 ал.1 от НК на С. М..А.от с. с., поради което и на основание чл. 131 ал.1 т.12 вр. чл. 130 ал.1 НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. През м. октомври 2008 г. в с. С., общ. Т. принудил С. М..А.от с.с. да извърши нещо противно на волята си – да оттегли подадена от нея жалба вх. № 2733/08 г. по описа на Районна прокуратура – Сливен по досъдебно производство пор. № 1246/08 г. на Районна прокуратура – Сливен и да даде лъжливи показания в качеството си на свидетел по досъдебно производство № 282/08 г. на РУ на МВР – Т., пор. № 1246/08 г.

ОС Сливен ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.П. – роден на 20.10.1960 г. в с. С., общ. Т.,  български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан,за ВИНОВЕН В ТОВА ЧЕ: На 17.08.2008 г. в с. С., общ. Т. причинил по хулигански подбуди лека телесна повреда по смисъла на чл. 130 ал.1 от НК на С. М..А.от с. с., поради което и на основание чл. 131 ал.1 т.12 вр. чл. 130 ал.1 НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. През м. октомври 2008 г. в с. С., общ. Т. принудил С. М..А.от с.с. да извърши нещо противно на волята си – да оттегли подадена от нея жалба вх. № 2733/08 г. по описа на Районна прокуратура – Сливен по досъдебно производство пор. № 1246/08 г. на Районна прокуратура – Сливен и да даде лъжливи показания в качеството си на свидетел по досъдебно производство № 282/08 г. на РУ на МВР – Т., пор. № 1246/08 г.

Постановена е Присъда № 903 от 21 октомври 2008 година по наказателно частен характер дело № 481 от 2008 година на Ловешки районен съд.С цитираната присъда съдът е признал подсъдимият И.В.Л.  за виновен в  това,че на 28 март 2008 година около 10 часа в село Славяни,област Ловеч причинил лека телесна повреда – разстройство на здравето,временно и неопасно за живота,изразяващо се в счупване на носните костици,счупване на режещия ръб на първи горен ляв резец,мозъчно сътресение в лека степен със зашеметяване и кръвонасядане в областта на носа,гърба,клепачите на лявото око и охлузване на долната устна на К.В.Л. поради което и на основание член 78А от Наказателния кодекс,във връзка с член 130,ал.1 от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание „ глоба „ в размер на 500 лева.

С присъда № 488/ 06.07.2010 год., постановена по НЧХД № 955/ 2009 год. по описа на районен съд П. е признат подсъдимият И.В.Д. за виновен в това, че на 24.08.2009 г. причинил лека телесна повреда на М.В.Д. довела до временно разстройство на здравето неопасно за живота на пострадалия извън случаите по чл.128 и чл.129 НК, поради което и на основание чл.130, ал.1, вр. чл.78а НК е освободил подсъдимия от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на 500 лв. Със същата присъда подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец и частен тъжител М.Д. сумата 700 лв. обезщетение за претърпените от последния неимуществени вреди- болки и страдания, като до пълния му предявен размер от 3000 лв. гражданския иск е отхвърлен. В тежест на подсъдимия са присъдени направените разноски и държавна такса.

С присъда №152/05.03.2010 г., постановена по н.ч.х. дело №1676/2008 г. по описа на П. районен съд е постановено следното: подсъдимият П.М.К., българин, български гражданин, със средно образование, зам.управител на "П.” Д." ЕООД - гр.П., женен, неосъждан, е признат за виновен в това, че на 07.07.2007 година в гр.П. на кръстовището на ул."Ю. Г." и "В. в." казал нещо унизително за честта и достойнството на К.В.Г. в негово присъствие, а именно изразите: "Да ти еба майката, копеленце", "Педераст, защо не дойдеш да ми духаш на мене", поради което на основание чл.146, ал. 1 вр. с чл.54 вр. с чл.55, ал.2 вр. с ал.1 т.1 от НК е осъден на наказание глоба в размер на 500 лв., като е оправдан по първоначално повдигнатото обвинение по чл.148, ал.1 т.1 НК; подсъдимият П.М.К.

С присъда № 589/ 16.09.2010 год., постановена по НОХД № 113/ 2010 год. по описа на районен съд П. е признат подсъдимият за виновен в това, че на 01.11.2009 г. в гр.П. ударил с юмрук в областта на лицето В.Й.Ц.- полицейски орган, при изпълнение на службата му с което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание, поради което и на основание чл.131, ал.2 предл. 4-то т.4 вр. чл.130, ал.2 вр. чл.54 НК му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от четири месеца, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 НК е отложено с изпитателен срок за три години от влизане на присъдата в сила. Подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец сумата 600 лв. обезщетение за претърпените от последния неимуществени вреди следствие на деянието ведно със законната лихва, както и съответните разноски.

С присъда №294/28.04.2010 г., постановена по н.ч.х. дело №1577/2008 г. по описа на П. районен съд е постановено следното: подсъдимият Г. З. Г. е признат за виновен в това, че на 20.V.2008 г., около 20.00-21.ООчаса в гр.П./пред кафе-аператив "Д." , причинил Лека телесна повреда на Д.А.И. – изразяваща се в „разкъсно-контузна рана по лигавицата на долната устна на устата, две повърхностни разкъсно-контузни рани по брадичката, лек отток и кръвонасядане по брадичката", както и “травматични перидонтити на 12,11,21,22,33,32,31,41,42,43 зъби", довели до причиняване на "временно разстройство на здравето неопасно за живота" за пострадалия, извън случаите на чл.128 и чл. 129 от НК - престъпление по чл. 130 ал.

С присъда № 475/ 02.07.2010 год., постановена по НЧХД № 1126/ 2009 год. по описа на районен съд П. е признат подсъдимият Д.К.Н. за виновен в това, че на 15.09.2009 г. в гр.П. причинил лека телесна повреда на Р.Н.К. изразяваща се във временно разстройство на здравето неопасно за живота, поради което и на основание чл.130, ал.1 вр. чл.54 НК му е наложено наказание „пробация” изразяващо се в пробационните мерки- “задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност на явяване пред пробационен служител два пъти седмично и “задължителни срещи с пробационен служител” и двете за срок от по шест месеца. Със същата присъда подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец и частен тъжител Р.К. сумата 300 лв. обезщетение за претърпените неимуществени вреди следствие на деянието ведно със съответната законова лихва и разноски.

С присъда № 119/ 17.05.2010 год., постановена по НОХД № 571/ 2009 год. по описа на районен съд Р. са признати подсъдимите А.В.А. и В.А.В., както следва: 1. А.В.А. а/ за виновен в това, че на 20.06.2009 г. около 01.30 часа в гр.З. в ресторант в съучастие с В.А.В., като съизвършител, причинил на Ж.А.М. лека телесна повреда, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1 т.12, вр. чл.130, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.54 НК му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от три години. б/ за виновен в това, че на 20.06.2009 г. около 01.30 часа в гр.З. в ресторант  в съучастие с В.А.В., като съизвършител, причинил на Н.М.А. лека телесна повреда, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1 т.12, вр. чл.130, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр.

С присъда № 815 от 18. 11. 2010г., постановена по наказателно частен характер дело № 1394 / 2009г. по описа на П. районен съд : Подсъдимият В.С.В. е признат за виновен в това, че на 16. 01. 2007г. в гр. П., на ул. “К.”, на стълбищната площадка на 4 етаж, причинил на М.В.М. лека телесна повреда, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, изразяваща се в лек отток и кръвонасядане в дясна слепоочна област на главата, охлузване по горната устна на устата, вдясно, кръвонасядане по лигавичната повърхност на долната устна на устата и по полулигавицата, кръвонасядане по външната повърхност на лява предмишница, с което му е причинено страдание - престъпление по чл. 130, ал.2 от НК, като поради изтекла давност по чл. 81, ал.3, вр. с чл. 80, ал.1, т.5, вр. с чл.2, ал.1 от НК, съдът не му е наложил наказание. На основание чл.

Pages