Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №47 от 16.02.2015г., постановено по внохд №1294/2012г., по описа на Апелативен съд – София. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Върховният касационен съд, Трето наказателно отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №80 от 13.03.2015 г., постановено по ВНОХД №140/2015 г., по описа на Апелативен съд- гр. София. Решението не подлежи на обжалване.

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА присъда № 35/14. 09. 2015 год., постановена по в. н. о. х. д. № 0025/2015 год. по описа на Софийски апелативен съд, НО, 4 състав, с която е отменена присъда № 4/29. 05. 2014 год. по н. о. х. д. № С- 155/2013 год. на Софийски градски съд, НО, 34 състав и подс. Ц. Г. Ц. е оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 288 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА постановеното от Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-8 състав решение от 01.06.2015 г. по ф. д. № 13675/1995 г. Решението е окончателно.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА присъда № 68/9.6.2014 г. по въззивно н.о.х.д.№ 42/2014 г. на Бургаския апелативен съд, наказателен състав. Решението не подлежи на обжалване./p>

НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11/23.01.2015 г . по внохд № 121/2014 г. по описа на Апелативен съд – гр.Варна. Решението не подлежи на обжалване.

Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 126/17.11.14 г.,постановено от АС-Бургас по В.Н.Д.116/14 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА изцяло въззивно решение № 55/09.07.2014 г. на Бургаския апелативен съд, НО, постановено по ВНОХД № 187/2013 г. И ВРЪЩА делото за ново разглеждане на същия съд от друг състав от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, първо отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решениeто на Софийски градски съд, Фирмено отделение, VI—9 състав, постановено на 01.10.2015 г. по ф.д. № 2274/1990г. Решението е окончателно.

Pages