Р Е Ш Е Н И Е
            №100
Гр.Попово,1            Предявен  е иск по чл.422 от ГПК във връзка с чл.415 от
ГПК
Ищецът “Т. Б. А. К.” ЕАД гр.С. твърди, че
с ответника С.Д.С. са сключили  договор
за  потребителски кредит № *******/17.09.2008г.
Съгласно този договор страните се договорили, че ищеца, ще предостави на
ответника в брой сума  в размер на
1500лв. Така договорената и отпусната 
сума ответника е следвало да заплати на 24 месечни вноски, съгласно
погасителен план  или ответника е
следвало да внася  всеки месец сумата от
84,91лв.  Твърди се още, че ответника
заплатил три вноски изцяло  и една
частично през м.януари 2009г. и оттогава престанал да плаща своето задължение.  Във връзка с това неизпълнение  в ПРС било депозирано заявление по реда на


П Р О Т О К О Л
П Р И С Ъ Д А №114
 
3   Н А  
Н А Р О Д А
 
                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР ТОМОВ                                                                  
                                                                    2. К.К.                                      
          докладваното от п р е д с е д а т е л
я
         по описа за 2010 година
-роден на ***г***, с
постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, не
работи, неженен, осъждан, ЕГН-**********;
-роден на ***г***, с
постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, не
работи, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН-**********;
в това, че на


П Р О Т О К О Л
П
Р О Т О К О Л
          ПОПОВСКИЯТ
РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно
заседание на втори юни през две хиляди и десета година в състав:
 
          ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЯВОР ТОМОВ
 
при участието на секретаря:
М.А.
и прокурора: СТЕФАН ХРИСТОВНОХД № 168                 по описа за 2010 година, докладвано
от                                  
с ъ д и я т
а опр.№173
 
пробация при следните мерки:
                                                                   Секретар:                                                                     


П Р О Т О К О Л
П
Р О Т О К О Л
          ПОПОВСКИЯТ
РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно
заседание на втори юни през две хиляди и десета година в състав:
 
          ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЯВОР ТОМОВ
 
при участието на секретаря:
М.А.
и прокурора: ПЛАМЕН ИЛИЕВ          сложи за разглеждане
НОХД № 174                 по описа за 2010 година, докладвано
от                                  
с ъ д и я т
а опр.№175
 
         
Стеел Радиал и 2 бр. Тойо/на л.а.”Фолксваген Поло” с рег. № Т **** КТ –
собственост на Н. И. С. от град П. на стойност 120 лева и 4 броя/2 броя Фалкен и 2 броя Монтеро Фулда на л.а. „Опел Астра” с рег.
№ Т **** ТТ-собственост на Г. И. Г. от град П. на обща стойност 120
лева-престъпление по чл.216, ал.1 от НК.


Р Е Ш Е Н И Е № 78
           
в публично съдебно заседание на петнадесети април през две хиляди и десета
година в състав:
            при секретаря             Предявеният
иск е с правно основание чл. 123,ал.2 от СК във вр. чл. 45 и чл. 76,т.9 от
ЗБЛД.
            Ищецът – С.Б.И. ***, чрез
пълномощник – адв. Б. К. ***, твърди в исковата си молба, че с ответницата са
родители на малолетните деца А. С. Б., роден на ***г. и С. С. Б., роден на ***г.
Страните живели на семейни начала от 2005г. до м. юни 2007г., откогато били
разделени. На 07.06.2009г. му се обадил него приятел и му съобщил, че
ответницата е оставила двете деца в съборената къща на нейната прабаба в с. Г.и
заминала с родителите си в Германия, а децата, плачейки били излезли навън да

При секретаря Д.Л., като сложи за разглеждане докладваното от председателя НАХД № 181 по описа за 2010г. на ПРСР Е Ш И :

ПРИЗНАВА С.Б.С., ЕГН ********** ***ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.04.2010г., около 22,30 часа в гр.П., бул.”***” е извършил непристойни действия, изразяващи се в оскърбително отношение и държане към граждани и полицейски служители, като крещял на висок тон и отправял обиди, както и показал неуважение към полицейските служители и граждани, с което нарушил обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл.6, ал.1,б.”а”, във вр. чл. 1,ал.1 от УБДХ му налага наказание “ГЛОБА” в размер на 200лв. /двеста лева/.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Г.Т.И. –роден на ***г***, български гражданин, живущ ***, осъждан, с начално образование, неженен, безработен, ЕГН -********** и ПОДСЪДИМИЯ И.И.Л. –роден на ***г***, български гражданин, живущ ***, осъждан, със средно образование, неженен, безработен, ЕГН - **********ЗА ВИНОВНИ за това, че за времето от 06.07.2009 год. до 06.12.2009 год. в гр.П., с.М. и с.К., общ.П., при условията на продължавано престъпление, и опасен рецидив, след предварителен сговор помежду си, като съизвършители, и сами, И.-чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и лица-стъкло на прозорец, Л.-чрез използване на техническо средство-клещи, са отнели чужди движими вещи от владението на други лица на обща стойност – за И. 817.92 лв., -за Л. 1172.92 лв., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, както следва:

НОХД № 117 по описа за 2010 година

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ И.Д.И.-роден на ***г***, български гражданин, живущ ***, неосъждан, със средно образование, неженен, на длъжност водач на патрулен автомобил в група „О.” в ***на ** гр. П., ЕГН-**********

Предвид на изложеното и на осн.чл.306,ал.1,т.1 от НПК, вр. с чл.23-25 НК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на Н.Р.Ю. ***, понастоящем в Затвора Плевен, ЕГН-**********, както следва:
І.Между отделните наказания, наложени му по нохд № 294/2008 г. на ПРС и нохд № 429/2008 г. на ПРС, а именно най-тежкото от тях - ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на осн.чл.68,ал1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение за отделно ефективно изтърпяване в затвор, при „строг” режим.
На осн.чл.25,ал.2 НК ПРИСПАДА изтърпяното наказание лишаване от свобода по включените в тази съвкупност осъждания, считано от 01.03.2010 г. до влизане в сила на настоящото определение.

Pages