Р Е Ш Е Н И Е
   Е  
Н   И   Е    №
34
гр.Нова Загора, 12.05.2010 г.
 
   НАРОДА
 
Новозагорският районен съд в публично заседание на девети
февруари през две хиляди и десета година в състав:
                                                          
      ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕТЪР ЗЛАТЕВ
           Съдебни заседатели:                                                Членове:                                     
                
                                                                                                                  
при
секретаря: Р.Ч.
и
в присъствието на прокурора:                                 разгледа докладваното от СЪДИЯ ЗЛАТЕВ Гр. дело
№ 358 по описа за 2009 год.,      за да
се произнесе съобрази следното:
 


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №
  129
Гр. Нова Загора, 04.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                
  Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 380 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №  136
Гр. Нова Загора, 04.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                  
Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 373 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №
 134
Гр. Нова Загора, 04.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                
  Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 375 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №
 131
Гр. Нова Загора, 04.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                
  Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 378 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №
  133
Гр. Нова Загора, 04.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                
  Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 376 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №
 130
Гр. Нова Загора, 04.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                
  Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 381 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №  140
Гр. Нова Загора, 08.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на СЕДМИ ЮНИ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                  
Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 379 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на


П Р О Т О К О Л
гр. Нова Загора, 16.06.2010 г.
 
Новозагорският районен съд в публично съдебно
заседание на ШЕСТНАДЕСЕТИ ЮНИ  2010  г. в състав:
 
                                                             
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РОСИЦА НЕНОВА
                                                            Съдебни заседатели:  В.К.
                                                                     
             П.И.                     
  ТАНЯ БОЖИЛОВА
сложи за разглеждане дело  ЧНД 
№  273  по описа за 
2010  година,     докладвано от СЪДИЯ НЕНОВА
         На
именното повикване в  09.00  часа се явиха:
 
Осъдения -  редовно призован, доведен, лично се
явява. 
За РП – прокурор Божилова
В залата се явява адвокат Д.С., определена от


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш
Е Н  № 118
5.05. 2010 г.
 
В  И М
Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
          Новозагорският районен съд колегия в
публичното заседание на ДВАДЕСЕТИ МАЙ   през 
ДВЕ ХИЛЯДИ И ДЕСЕТА   година в
състав:
  М.Д.                                                  
и в присъствието на прокурора                                       , като
разгледа докладваното от АТАНАС СЛАВОВ 
гр. дело  182 по описа за 2010 год., за да се произнесе
съобрази следното:
         Водим от гореизложеното, съдът
 
Р     Е     Ш    
И    :
 
         ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПОРАДИ ДЪЛБОКОТО МУ
И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО сключения ГРАЖДАНСКИ БРАК с *** на Община
Сливен  между И.С.Д., с ЕГН ********** ***
 и с адрес за призоваване   ***   чрез

Pages