Р Е Ш Е Н И Е
Р  Е  Ш 
Е  Н  И  Е
 
№                                                 12.05.2010 г.                                      гр.Левски
 
В 
ИМЕТО НА НАРОДА 
Левченски районен съд                                          ІІІ наказателен състав
на 13
                                                                                   Председател: Евгения Рачева
секретар
Я.Д.
съдия Рачева
146 по описа за 2010 г.
и на основание данните по
делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по реда на чл.59 и
следващите от ЗАНН.
С наказателно постановление №27/10.03.2010
г. на началника на РУ на МВР гр.Белене, на С.А. ***, ЕГН **********, са наложени


ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ
_04.02._ 2010 г.
Левченски
районен съд в публичното съдебно заседание на _06.01._ 2010 г.
в състав:                       Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА
   Съдебни заседатели:
                          Членове:
_Я.Д._ и
прокурора­­_20094410200666_ по
описа за _2009_ год.,
за да се произнесе, взе предвид следното:
  с което за извършеното нарушение по чл. 178
ал.1 от ЗУТ му е наложено наказание на основание чл. 237 ал.1 т.4 от ЗУТ –
имуществена санкция в размер на осем хиляди лева.
  според описаното в акта и за това нарушение
същия следва да носи административно наказателна отговорност.
  При това положение, съдът приема, че при
определяне размера на наказанието, административно наказващият орган неправилно


ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ
2010 г.2010 г. в състав:
                           Председател: _МАРГАРИТА ДИМИТРОВА_
       Съдебни заседатели:
 
 за _2010_ год., за да се произнесе, взе
предвид следното:
                                               
  Х.Б.                                              


ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ
2010 г.2010 г. в състав:
                           Председател: _МАРГАРИТА ДИМИТРОВА_
       Съдебни заседатели:
 
 за _2010_ год., за да се произнесе, взе
предвид следното:
                                                 ХИЛЯДА ЛЕВА                                           
                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:


ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ
2010 г.2010 г. в състав:
                           Председател: _МАРГАРИТА ДИМИТРОВА_
       Съдебни заседатели:
 
                                                 М.Ф.                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:


ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ
  02.06._
2010 г.
Левченски
районен съд в публично съдебно заседание на _втори юни_ 2010 г. в
състав:
   Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА
  Съдебни
заседатели:
 
по
описа  за _2010_ год., докладвано
от съдия _Атанасова_
 нередовно призована – не се явява, същото не е
призовано, поради невнасяне на определения депозит.
Съдът намира, че така постигнатата между
страните спогодба не противоречи на закона и морала и като такава следва да
бъде одобрена.
ОПРЕДЕЛИ:
„Б.” ООД с ЕИК *, със седалище и адрес
на управление *, представлявано от И.П. – управител, чрез адвокат Н.П. от АК
гр.П., по силата на която:
„М.” АД *, с ЕИК *, със седалище и
адрес на управление *, представлявано от Е.М. – изпълнителен директор, сумата от 13572 (тринадесет хиляди


П Р И С Ъ Д А
  29.03.  2010 год.
   двадесет и девети март  през две хиляди и десета година в открито
съдебно заседание, в следния състав:
       ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРГАРИТА ДИМИТРОВА     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:
   Цветомир
Папурков, като разгледа докладваното от съдия Димитрова н.д.о.х. №  20094410200580 подсъдимия С.П., ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.10.2009 г. в 12.15
ч. по ул.”Никола Вапцаров” в гр.Левски, управлявал МПС – лек автомобил „Опел *”
с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда – 3.17 на
хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер 931” с
фабр.№0835878, след като е осъден с влязла в сила на 02.07.2009 г. присъда
№81/2009 г. на РС-Левски за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на
основание чл.343б, ал.2, във вр. с ал.1,


ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ
Левченски районен съд в публичното
съдебно заседание на _втори декември_ 2009 г. в състав:
                       Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_
   Съдебни заседатели:
                          Членове:
В исковата си молба ищците твърдят, че по време на
брака на ищците, същите заедно с наследодателя на първия ищец и ответниците са
придобили в съсобственост движими вещи – 1 бр. шмиргел, електрически, с 2 бр.
работни камъка, без регулиране на оборотите; ел. фреза, 1 брой, саморъчно
направена в комплект с 2 бр. глави, 1 брой диск 160 мм, 1 брой диск – 220 мм и
нофове за канал; 1 комплект, ножове за шарка – 2 комплекта; ножове за фалц – 1
комплект; 1 бр. ел. циркуляр, саморъчно направен, в комплект с 2 броя дискове


ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ
 04.06. 2010 г.
Левченски
районен съд в публично съдебно заседание на _четвърти юни  2010 г. 
в състав:
                   Председател:СТОЙКА МАНОЛОВА
                   Съдебни заседатели: К.Ц.
                 
А.Г.
 20074410200599  по описа 
за _2007_ год., докладвано от съдия _Манолова.
ПО
ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:
ОПРЕДЕЛИ:
ОПРЕДЕЛИ:
08.02.2007
г. в с.Борован, обл. Враца и в последствие в гр.Левски, обл. Плевен, при
условията на повторност в немаловажен случай, в съучастие с Д.С., с цел да
набави за себе си или за другиго имотна облага, възбудил и поддържал
заблуждение чрез словесен диалог у лицето З.Б. ***, че последната ще получи
колет от неин роднина, който се намира в чужбина и с това направил опит да й

Pages