style='font-family:Arial;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"'>style='mso-spacerun:yes'>                               style='font-family:Arial;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:
BG'>                      lang=EN-US style='font-family:Arial;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"'>style='mso-spacerun:yes'>         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 


ПРОТОКОЛ
       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
                                                 
                              .2010                                                  
           наказателен състав
                                                година две хиляди и десета
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
:


ЕМИЛИЯ
КУНЧЕВА
1.2.КРАСИМИР ПЕТРАКИЕВ
№ 626  по описа за Производство по реда на чл.65
ал.VІІ от НПК.
 
Плевенският районен съд,  с определение от 27.05.2010 по чнд № 1821/2010 г.
на РС-гр. Плевен  на , обвиняем по  досъдебно производство  № Против горното определение е
постъпила  жалба от адв. Л.П. ***,  защитник на обвиняемия    необоснованост. Моли се  мярката 
да бъде изменена в по-лека такава.
Представителят на ПлОП изразява

Pages