О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
О
П Р Е Д Е Л Е Н И Е
                                     
година  27.04.2010                       пети граждански въззивен състав
                           две хиляди и десета година
                                                        
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АЛБЕНА ЗЪБОВА
                                                                  
ЧЛЕНОВЕ:  1. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА
                                                                                         2.
ВЕСЕЛКА УЗУНОВА
  съдията  
УЗУНОВА 
 година  
  съобразно задължението му по чл.140 ал.1
ГПК.Атакуваното определение е  постановено
в тази фаза на процеса,преди насрочване на делото за разглеждане в открито
съдебно заседание,поради което оплакването за допуснато процесуално нарушение е


ОПРЕДЕЛЕНИЕ
                                                       
03.05.2010 г.                            гр.Бургас
Бургаският окръжен съд, Първо
гражданско отделение, в закрито заседание на трети май две хиляди и десета
година в състав :
 
                                           ОКРЪЖЕН
СЪДИЯ: ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ
 
като разгледа докладваното от
съдията т.д. № 233 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид
следното:
 
         Постъпила
е искова молба от ПФК *** ЕАД против ПСФК Ч* АД, с която, като се въвеждат
обстоятелства и факти за неизпълнение на сключен между страните на 31.08.2009
г. договор за трансфер на състезателни права на футболиста М. Ф., се моли за приемане за


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Номер V -                                                                                                                   град
Бургас
закрито
съдебно                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
АЛБЕНА ЗЪБОВА
                                                            1. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА
                                                                             
          2. ВЕСЕЛКА УЗУНОВА
   ПЕНЕВА  
по описа за 20   Определение от 08.02.2010г., постановено от
Бургаски Районен съд по ч.гр.д.№12510/2009г.
                                                                               2.


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                               
 
                  19.0   НА  
НАРОДА
                    две хиляди и десета година
                                                        
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АЛБЕНА ЗЪБОВА
                                               
                   ЧЛЕНОВЕ: 1.НЕДЯЛКА
ПЕНЕВА
                                                                                       2.ВЕСЕЛКА УЗУНОВА
Секретар
Прокурор
като
разгледа докладваното от  съдията   УЗУНОВА 
частно
гражданско дело номер  820   по
описа за 2010 година ,за да се произнесе,взе предвид следното:
         
       
Б. с район на действие района на


????????
П Р О Т О К О Л
 
            наказателен състав
                                               две
хиляди и десета година
ДИАНА
ГАНЕВА
                Наказателно 2149 На
именното повикване в 8.20 часа се явиха:
Обвиняемата Ц.С.Н., редовно призована, се явява
лично и с адв. Й.Д. ***, надлежно упълномощен.
За Районна прокуратура Бургас, редовно призовани,
се явява прокурор Попдобрев.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.
АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ, след като изслуша становищата на прокурора
и на защитника на обвиняемата по въпроса следва ли да се даде ход на делото,
намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради
което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.


П Р О Т О К О Л
          П Р О Т О К О Л
                     гр. БУРГАС
                                    наказателен
състав
                                                         
две хиляди и десета година
              Председател: ПЕТЪР ПЕВТИЧЕВ
                        Съдебни заседатели: П.В.
                                                            
С.М.
Секретар: Марина Димова
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
 
 
Подсъдимият се явява лично, редовно призован.
Явява се адвокат В., определена като служебен
защитник на подсъдимия.
За БРП, редовно призовани се явява прокурор М..
Съдът,
О П Р Е Д Е Л И :
НАЗНАЧАВА адвокат Д.Я.В. като служебен защитник на
подсъдимия
Съдът, на основание чл. 274,


Р Е Ш Е Н И Е
            16.04.2010                                     гр.Бургас
 
 
Бургаският окръжен съд,на двадесет и пети март                                      година две хиляди и десета
в публично заседание, в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ЗЪБОВА - КОЧОВСКА
                                                     ЧЛЕНОВЕ: НЕДЯЛКА ПЕНЕВА                                                                                            ВЕСЕЛКА
УЗУНОВА
 
При секретар  В.П.
като разгледа докладваното от съдията  Зъбова
въззивно гражданско дело номер 244  по описа за Решението на БРС е валидно и допустимо.
         Делото е висящо за втори път пред
въззивната инстанция след обезсилване на първоначално постановеното по казуса


П Р О Т О К О Л
П Р О Т О К О Л
 
                                                                       град БУРГАС
РАЙОНЕН СЪД    наказателна колегия
                                       година 2010
Д. М.
Обвиняемият В.П., редовно
уведомен се явява лично и със служебно назначения му в настоящото производство
защитник - адв. В. Р., редовно уведомена.
За РП – гр. Бургас, редовно
уведомени се явява прокурор Д. М..
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на
делото.
СЪДЪТ прочита постигнатото
меджу страните с поразумение, с което обвиняемият В. С.П. се признава за ВИНОВЕН
в това, че на 12.02.2010г. в гр. Камено, Общ. Камено, Обл. Бургас, управлявал
моторно превозно средство – лек автомобил «Рено Лагуна» с рег. № А 50 23 КК, с


П Р О Т О К О Л
 
 
2010г.                                                                                                 град БУРГАС
РАЙОНЕН
СЪД                                                                                наказателен състав
На
двадесет и първи април                                                               година
2010
в
публично заседание в следния състав:
 
                                                                       Председател: ИВО ДОБРЕВ
                                                                       Членове:
                                              
Секретар:
Златка Калоянова
Прокурор:
Р.Б.
сложи
за разглеждане докладваното от съдията Добрев,
наказателно
частно дело № 1040  по описа за 2010
година.
На


П Р О Т О К О Л
П Р О Т О К О Л
 
 
                                                                       град БУРГАС
РАЙОНЕН СЪД    наказателна колегия
                              година 2010
                                       2.
Подсъдимият Д.И., редовно уведомен
се явява лично.
Явява се адв. М. Ч., определен за
служебен защитник на подсъдимия Д.И. в настоящото производство.
За БРП редовно уведомени се явява
прокурор Д. Ц.
От свидетелите се явяват С.М.,
редовно уведомен.
Не се явяват свидетелите В.Т., М.И.
и П.А. – нередовно уведомени.
Не се явява вещото лице С.С. –
нередовно уведомен.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на
делото.
ПОДСЪДИМИЯТ И.: Да се даде ход на
делото. Желая да сключа споразумение с прокуратурата по повдигнатото ми

Pages