ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: действия, осъществяващи състава на чл. 290 от НК. Господин (Госпожо) Прокурор, На основание чл. 290, ал 1 от НК моля да констатирате че съм жертва на организирана кампания от страна на изброените по-горе лица – служители на „Столичен инспекторат” към Столична община, оформили и подписали в качеството на свидетели, нищожни и лъжесвидетелски документи. Тези лица, в качеството си на директор и служители умишлено са извършили планирани, целенасочени и организирани действия, насочени срещу мен. Съставените официални и клеветнически документи са нищожни от законова гледна точка, злепоставили са ме и поставили в ситуацията, да се защитавам от неизвършени от мен деяния, които деяния не представляват нарушение на законите на страната. Горните лица са нарушили Конституцията на Република България, като съзнателно и целенасочено са ми съставили нищожни АУАН, лишени от законно основание. Наредбата, приета за основание за изготвянето на АУАН, не е закон, както и не може да ми вменява задължения неизброени в законите на страната или Конституцията. Нещо повече, тези АУАН са в разрез със закона административни нарушения и наказания – чл. 2, ал. 1, който гласи: „Деянията, които съставляват административни нарушения, и съответните за тях наказания, се определят със закон или указ.” Физическите лица, посочени по-горе са служители (инспектори) в Столичен инспекторат с директор г-жа Веска Георгиева. Под наставлението директор Веска Георгиева, те лъжесвидетелсвуват, като съставят официални документи за това че аз в качеството си на управител на Ем Комплект 33 съм поставял „хоругви” по дърветата. На първо място: аз – Любомир Димитров Мулетаров към датата на съставяне на АУАН № № 08-19-063/0.07.2008 г. не съм бил и до настоящия момент не съм собственик на фирмата „ЕМ Комплект 33”, нито неин управител. Работя по трудов договор и имам само трудово правоотношение с въпросната фирма. Не познавам лично нито едно от посочените по-горе лица.

Става въпрос за майка ми. Те са 3 сестри и имат наследствена къща на името на починалите им родители. Едната сестра живее там сама от 15 г. Поддържа, плаща данъц и т.н. Няма друго жилище, ноиска да се продава. Майка ми също иска да се продаде, за да си вземе дела, тъй като няма възможност да живее там. Третата сестра обаче не иска да се продава. Въпросът ми е, след като третата не иска, може ли все пак да се продаде без нейното съгласие. И другия проблем е, че си нямат доверие. Съответно как майка ми може да си гарантира, че ще получи реалната сума, която и се полага? Няма гаранция, че прд нотаиуса няма да изповядат нереална сума. А и кой ще получи парите, защото ако ги получи някоя от сестрите едва ли ще и даде нейния дял? Къщата реално струва около 30 хил лв и майка ми си иска нейните 10. Как да си ги гарантира тези пари? Възможно ли е примерно срещу предварително дадената и сума, просто да се откаже от наследството в полза на някоя от сетрите си? И другото - възможно ли е по някакъв начин сестрите и да я прскочат и да не и дадат нищо? Например живеещата там да я придобие по давност и да си я продаде сама или някакъв друг начин?

Здравейте, Умерен шофьор и досега не съм имал проблеми с КАТ,докато не реших да си платя глобите.Не ми разрешиха да си заплатя нарушенията,докато не взема решение на РС Казънлък относно моя жалба с/у КАТ.Проблема е,че не съм пускал никъде през живота си жалби,нито съм писал възражиния на съставените ми актове от КАТ,тъй като са били правомерни.След няколко ходения от КАТ до римската стена (защото не знаят каде да ме пратят),в деловодството на КАТ ми дадоха входящ номер на жалбата ми.Тогава разбирам,че става въпрос за Казънлък.Съставеният акт е през 2007 за колан,а входящия номер на жалбата е от 2012.Имам само един входящ номер.Какво мога да направя първо?Имали начин да разбера номер на дело online?И каквото се сетите друго може да го споделите!Благодаря!

Здравейте,

Умерен шофьор и досега не съм имал проблеми с КАТ,докато не реших да си платя глобите.Не ми разрешиха да си заплатя нарушенията,докато не взема решение на РС Казънлък относно моя жалба с/у КАТ.Проблема е,че не съм пускал никъде през живота си жалби,нито съм писал възражиния на съставените ми актове от КАТ,тъй като са били правомерни.След няколко ходения от КАТ до римската стена (защото не знаят каде да ме пратят),в деловодството на КАТ ми дадоха входящ номер на жалбата ми.Тогава разбирам,че става въпрос за Казънлък.Съставеният акт е през 2007 за колан,а входящия номер на жалбата е от 2012.Имам само един входящ номер.Какво мога да направя първо?Имали начин да разбера номер на дело online?И каквото се сетите друго може да го споделите!Благодаря!

В знак на протест срещу промени в Гражданско – процесуалния кодекс, които засягат дейността на съдебните изпълнители, Камарата на частните съдебни изпълнители обяви обществен протест. Временно е спрян достъпът до сайта на КЧСИ, в отговор на „тоталното неглижиране от страна на Министерството на правосъдието на сериозните проблеми в сферата на съдебното изпълнение в България“.

Протестът ни е сериозен, но достъпът до сайта на Камарата скоро ще бъде възстановен – заяви за DarikFinance.bg Георги Дичев, председател на браншовата организация. Спирането на сайта е „временна мярка, за да разберат хората какво се случва, а не да обвиняват частните съдебни изпълнители“, посочи г-н Дичев.

След промяна в ГПК съдебното изпълнение е почти блокирано

Възмущението на гилдията предизвика промяна в ГПК, влязла в сила от 01.01.2011 г. В чл. 431, ал.3 от ГПК е записано: „Съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административните служби ... Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи“.

Обаче от началото на тази година към член 431 е прибавена нова алинея, която гласи: „За информацията по ал. 3, необходима за съответното изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни мерки по него, се дължи съответната такса. Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника“.

В знак на протест Камарата на частните съдебни изпълнители спря достъпа до регистъра на публичните продажби.

Той е изключително важен, тъй като в него всеки може да провери какви имоти се продават на търг от изпълнителите и да ги купи на изгодна цена. Важен е и за длъжниците, чиито вещи се продават, тъй като дава възможност за търга да научат възможно най-много хора и да се постигне по-висока цена.

Сега вместо регистъра се отваря протестното писмо.

Частните изпълнители протестират срещу промяната в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с която ги задължиха да плащат за всички справки, които правят при проучването с какво имущество разполага длъжникът. По едно дело се правят десетки справки и сега кредиторът трябва да обикаля по различните регистри, държавни и общински органи и да събира квитанции. В повечето случаи става дума за такси от 2,3 или 5 лв., но забавянето при събирането на дълга е много опасно. Докато кредиторът обикаля за справки, длъжникът може да разпродаде имотите си.

От камарата на частните изпълнители заявяват, че спират сайта в знак на обществен протест заради тоталното неглижиране от страна на Министерството на правосъдието на сериозните проблеми, до които води тази промяна в ГПК, която действа от 1 януари 2011 г.

"Не размерът на сумите, а фактът, че се изисква заплащане на таксите поотделно и на парче, е това, което в момента блокира работата на съдебните изпълнители", заявяват от камарата и посочват, че държавните и общински органи, от които се добива информация относно имущественото състояние на длъжника са стотици. "Нито е възможно физически, нито е целесъобразно заплащането на такси да става по този начин", обясняват изпълнителите.

Изпълнителният директор на ЦСКА Венци Живков е глобен с 1200 лева от частен съдебен изпълнител. Причината е липса на отговор от страна на ПФК ЦСКА ЕАД на наложен запор върху вземанията на ОФК Сливен. Частният съдебен изпълнител Милен Бъзински е наложил запор върху всички вземания на отбора на Йордан Лечков заради дълг към футболиста Васил Велев.
Според решение на съда от 29.11.2010 година Сливен дължи на Велев сума в размер на 19120,80 лева плюс лихва от близо 1000 лева. На база това решение са блокирани сметките на Сливен в над 30 банки.
С това решение на съда и последвалия запор от страна на частния съдебен изпълнител ЦСКА ЕАД няма как да погасява дългове към Сливен, а първо трябва да се внесат пари за погасяване задълженията на Сливен към футболиста Васил Велев.

Източник: Гонг БГ http://www.gong.bg/view_article.php?article_id=180629

Водач на автоцистерна претърпява ПТП следствие на техническа неизправност на автомобила в района на гр.Елхово. Опитвайки се да се обади за помощ, се свързва със сина си , който незабавно тръгва към мястото на призшествието /тръгва от Несебър/, свързва се със тел. 112 на два пъти и ги информира за ПТП-то. Когато пристига на мястото, там все още няма нито полиция, нито линейка!?!. Откарва баща си в болницата в Елхово /бащата е в шок, натъртвания и силни болки в гръбначния стълб/.В Елховската болница отказват помощ с факта че нямали вода за рентгенова снимка и специалист да разчете снимката.Следват болниците в Сливен, Стара Загора и накрая в Пловдив, където специалистите установяват премазан прешлен, приемат го в болница, и предлагат/назначават/ операция за внедряване на имплантанти срещу превеждане на сумата от 4000.00 лв. Твърдят че операцията е рутинна и гарантират бързо възстановяване. Семейството на пострадалия се обръщат към работодателя за помощ, при което той отговаря че техния проблем не го засяга. Въпросите ми са: Може ли да се търси някаква отговорност на : -инстанцията - Тел. 112 -болниците в Елхово, Сливен, Стара Загора - Работодателя При такива случаи как и от кого се поемат разходите по лечението?

Pages