Търси съдебни решения

Номер на решение Отрасъл
Съд Град
Тип документ След дата пр.: 2010-05-31
Преди дата пр.: 2010-05-31

ТЪРСИ ПО КЛЮЧОВИ ДУМИ

Съдебни решения

Производството е въззивно по чл. 313 и сл. от НПК. С Присъда № 162/23.02.2009год,  Х. районен съд е признал подсъдимия В.Р.С. за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление, извършил действия, с цел да възбуди и удовлетвори полово желание, без съвкупление -опипване с ръце и анални сношения по отношение на малолетно лице, и му е наложил наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година, което да изтърпи ефективно и при първоначален „общ" режим ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 162/23.02.2009...
С Присъда № 76 от 13.02.2009г.,  РС – Д. признал подсъдимия Т.З.Г. за виновен:в това, че  в нотариална кантора   в частен документ - писмена декларация,  потвърдил неистина  че няма задължения за данъци, На основание чл.313, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.54 и чл.313, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.54 от НК наложил на подсъдимия наказания "лишаване от свобода" за срок от по една година. ОТМЕНЯ Присъда № 76 от 13.02.2009г. на РС – Д., постановена по н.о.х.д. № 205 по описа за 2007 година
Производството е въззивно по чл.318 и сл. от НПК. С Присъда N 128 от 8.VІ.2009 год.  РС- Свиленград е признал подсъдимия А.П. *** за виновен в това, че причинил на А.А.Т. *** средна телесна повреда, и го е осъдил на наказание- "Лишаване от свобода" за срок от 4/четири / месеца, чието изтърпяване е отложил по реда на чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от 3 /три години/. Уважил е частично предявения от пострадалия против подсъдимия граждански иск за обезщетение на неимушествени вреди от непозволено увреждане до размер от 2 800...
Производството е въззивно по чл.318 и сл. от НПК. С Присъда № 317 от 7.УП.2009 год. РС –Д.,  е признал поде. А.С.Г. *** виновен в това, че н при условията на продължавано престъпление управлявал лек автомобил  в срока на изтърпяване на нказането „Лишаване от право да управлява МПС" и го е осъдил на наказание „Пробация" и е наложил и наказание „Лишаване от правото да управлява МПС" за срок от 1 година. ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 317 от 7.УП.2009 година по НОХД № 310/2009 год. по описа на РС ndash...
С Присъда № 293 от 02.04.2009г., РС Х. признал подсъдимите М.Г.Х. и Ч.М.Г. за виновни в това, че в съучастие противозаконно лишили от свобода К.Н.Т. - престъпление по чл.142а ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а ал.1 от НК ги освободил от наказателна отговорност като им наложил административни наказания "глоба" в размер от по 500 лева на всеки. Подсъдимите М.Х.Г. и Ч.М.Г. са били осъдени да заплатят на К.Н.Т. ***, суми в размер от по 300...
С Присъда № 110 от 06.03.2009г.  Районен съд – Д. е признал подсъдимият А.Г.Д. *** за невинен в това, че причинил средна телесна повреда на С.С.К. и го оправдал . С присъдата си съдът отхвърлил като недоказан предявеният от С.С.К.  граждански иск за сумата от 7000лв. ПОТВЪРЖДАВА  Присъда № 110 от 06.03.2009 година, постановена по НОХД № 517/ 2007 година по описа на  Районен съд – Д. .  
РЕШИ: ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 327/10.07.2009г. на РС – Д., постановено по НАХД № 215 по описа на същия съд за 2009г., вместо което постановява: ПРИЗНАВА обвиняемия М.Т.Т., за НЕВИНОВЕН в това, че умишлено станал причина да се внесат неверни обстоятелства в официален документ - нотариален акт за собственост на недвижим имот,  поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление почл. 314отНК.  
С Присъда № 261 Районен Съд – Д. е признал подсъдимия Б.Р.Г. *** за виновен в това, че:  управлявал МПС-, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,39 на хиляда, и го осъдил на наказание "ПРОБАЦИЯ" и го лишил от право да управлява МПС за срок от 11  месеца ПОТВЪРЖДАВА  Присъда № 261 от 02.06.2009 год., постановена по НОХД № 891/ 2008 година по описа на  Районен съд – Д.  
Р А З П О Р Е Д И Х :Прекратявам съдебното производство по н.о.х.д.№ 392 по описа на ОС – Хасково за 2009г. Връщам делото на ОП – Хасково за отстраняване на процесуалните нарушения.
Производство по реда на чл. 318 и сл. от НПК. С Присъда  РС – Свиленград е признал подсъдимите В.В.А., М.С.А. и Ж.К.Аза виновни в това, че на 11.11.1997 година в гр.Любимец, в съучастие помежду си, като извършители отнели чужди движими вещи - 200 броя низи сух тютюн, второ качество от сорта "Харманли" с общо тегло 230 кг. на обща стойност 759 000 неденоминирани лева или 759.00 деноминирани лева от владението на М. А. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл. 194 ал.1, вр. 20 ал.2...