Търси съдебни решения

Номер на решение Отрасъл
Съд Град
Тип документ След дата пр.: 2010-05-31
Преди дата пр.: 2010-05-31

ТЪРСИ ПО КЛЮЧОВИ ДУМИ

Съдебни решения

Р А З П О Р Е Д И Х :Прекратявам съдебното производство по н.о.х.д.№ 392 по описа на ОС – Хасково за 2009г. Връщам делото на ОП – Хасково за отстраняване на процесуалните нарушения.
Производство по реда на чл. 318 и сл. от НПК. С Присъда  РС – Свиленград е признал подсъдимите В.В.А., М.С.А. и Ж.К.Аза виновни в това, че на 11.11.1997 година в гр.Любимец, в съучастие помежду си, като извършители отнели чужди движими вещи - 200 броя низи сух тютюн, второ качество от сорта "Харманли" с общо тегло 230 кг. на обща стойност 759 000 неденоминирани лева или 759.00 деноминирани лева от владението на М. А. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл. 194 ал.1, вр. 20 ал.2...
О П Р Е Д Е Л И :  ОДОБРЯВА  постигнатото споразумение  за прекратяване на наказателното производство, по силата на което:       ПРИЗНАВА подсъдимият С.А.А.-   за ВИНОВЕН в това,  при условията на продължавано престъпление и в условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи, всичко на стойност 1 648.00 и му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода" за срок от 2 /две/ години при първоначален „Строг" режим в затвор.  
Производство по реда на чл. 318 и сл. от НПК. С Присъда РС -Димитровград е признал подсъдимия И.С.И. за виновен в това, че на 23.11.2007г. в гр.Димитровград причинил на малолетно лице Д.С., лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание, без разстройство на здравето - престъпление по чл.131 ал. 1 т. 4 предл.М-ро вр. чл.130 ал. 2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го освободил от наказателна отговорност и му наложил административно наказание "глоба" в размер на 500...
Производство по реда на чл. 318 и сл. от НПК. С Присъда РС – Димитровград е признал подсъдимия М.К.П. за виновен в това, че на 01.01.2008г. в гр.Димитровград, отнел чужда движима вещ мобилен телефон „Нокия 6510" на стойност 40 лева, от владението на Т. Д. Д., с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл.198 ал.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК му наложил наказание „лишаване от свобода" за срок от 6 месеца, което да се изтърпи при първоначален „общquot...
С присъда Свиленградският районен съд е признал подсъдимия С.А.О. за виновен това, че на 14.04.2008г. в гр.Свиленград, причинил на Д.Х.М. лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на страдание без разстройство на здравето чрез причиняване на хематом и охлузване на лявата мишница, охлузване и травматичен оток на лявата ръка, контузия на лявата гривнена става— престъпление по чл.130, ал.2 от НК,поради което и на основание чл.130, ал.2 от НК, вр. чл.78...
Съдът признава  А.В.А от турска етническа група, български гражданин, грамотен, неженен, неосъждан - реабилитиран, безработен,  за НЕВИНОВЕН в това, че на 02.10.2003г. в гр. Хасково при условията на продължавано престъпление пред ТДД Хасково в съучастие като помагач с извършители Г.Х.Г. и Н.Т.Н.  чрез посредствено извършителство на П.Д. Ш. , съзнателно се е ползвал от неистински документи – удостоверение № 436/15.09.2003г и удостоверение № 435/08.09.2003...
Производство въззивно по чл. 313 и сл. от НПК. С Присъда  Хасковският районен съд е признал подсъдимия Н.И.В.  за виновен в това, че на 01.04.2007год. в с. Царева поляна, общ. Стамболово,  причинил средна телесна повреда, изразяваща се в нараняване /прободно-прорезна рана/, което прониква в коремната кухина на Г.Д.К. , поради което и на основание чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 54 от НК го осъдил на наказание "Лишаване от свобода" за срок от З МЕСЕЦА. На основание чл. 66 ал. 1...
 Производство по реда на чл. 313 и сл. от глава ХХІ от НПК. С Присъда  РС – Димитровград признал подсъдимия Г.Т.Г. за виновен в това , че на 13.04.2008 год. в гр.Димитровград причинил на В.Й.С. тежка телесна повреда , изразена в пълна слепота на ляво око, в състояние на силно раздразнение предизвикана от пострадалия с противозаконно действие - закана за убийство с огнестрелно оръжие, от което е било възможно да настъпят тежки последици за Г.Т.Г. - престъпление по чл.132 ал.1 т.1 вр. чл.128 от НКnbsp...
О П Р Е Д Е Л И:  ПРИЕМА като доказателство по делото: копие от болничен лист № 1110846 издаден на 25.09.2009 година, за срок от 25.09.09 до 25.10.09 от който е видно, че се касае за операция от херния.