Format: 2016-12-10
Format: 2016-12-10
Съдът признава подсъдимия А Х.М,  за ВИНОВЕН в това, че на 07.01.2009г. в с. Минерални бани, обл. Хасково, дал дар 10 /десет/ лева на длъжностно лице младши полицейски инспектор от РУ на МВР Хасково А.Д., за да не извърши действие по служба - да не му състави акт за установяване на административно нарушение, поради което и на основание чл. 304 ал. 1 вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” и ал. 3 от НК го ОСЪЖДА на Пробация.
С Присъда  РС Димитровград е признал подсъдимия  Н.Г.К. за виновен в това, че на 17.01.2009 г. в гр. Димитровград управлявал МПС – лек автомобил „ Фолксваген Пасат”  с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,81 промила, установено по надлежния начин с протокол за химическа експертиза № 18/21.01.2009 г., поради което и на основание чл.343б ал.1 вр. чл.54 от НК го осъдил на „лишаване от свобода за срок от три месеца”. На основание чл.66 ал.1 от НК съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание „ лишаване от свобода” за срок от три години. На основание чл.343г от НК съдът е наложил на К. и наказание  „лишаване от право да управлява МПС”  за срок от три месеца. Недоволен от така постановената присъда в частта досежно наложеното на основание чл.343г от НК наказание  „ лишаване от право да управлява МПС” за срок от три месеца е останал прокурорът при РП Димитровград. Счита,че постановената присъда в тази част е неправилна, т.като наложеният размер на наказанието бил крайно занижен.
Съдът признава подсъдимите А.В.Б.,и  А.Й.Д., за ВИНОВНИ в това, че на 09.І.2008 год. в гр.Димитровград, в съучастие помежду си като съизвършители противозаконно отнели чуждо моторно превозно средство- л.а. "Фолксваген Пасат"  от владението на Ч. П Ч. без негово съгласие, с намерение да го ползуват, като автомобила бил изоставен без надзор в гр.Пловдив, поради което и на осн. чл.346, ал.2 т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 и вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК  ГИ ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от по 6 /шест/ месеца за всеки един, а на осн. чл.346 ал.4 от НК НАЛАГА на подс.А.В.Б. и наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 1 /една/ година.
Производството е въззивно по чл. 313 и сл. от НПК. С Присъда № 581/05.12.2008год. районен съд е признал подсъдимия С.Д.Т. *** това ,че след като бил осъден с влязло в сила на 01.11.2005г. решение  да издържа свой низходящ- своята дъщеря М. С. Т.,  съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски: го е осъдил на наказание "ПРОБАЦИЯ"    ПОТВЪРЖДАВА Присъда №581/05.12.2008год., постановена по НОХД № 566/2008 год. по описа на Районен съд- Димитровград.  
ОТМЕНЯ Присъда № 262/26.03.2009г. на РС - Хасково, п вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПРИЗНАВА подсъдимия Ш.А.  за НЕВИНОВЕН в това, че на 16.08.2008г. в гр. Хасково причинил на Г.И.В. лека телесна повреда и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 130 ал. 1 от НК.  ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.И.В. Епротив Ш.А.  граждански иск в размер на 2000 лева, представляваща обезщетение за претърпени лични неимуществени вреди за претърпени болки и страдания като неоснователен.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.М. ЗА ВИНОВЕН в това, че  при условията на продължавано престъпление в качеството на длъжностно лице- Председател на Поземлена комисия-  нарушил служебните си задължения и ГО ОСЪЖДА на наказание ”ГЛОБА”  в рамер на 1 000 /хиляда/ лева, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално предявените му обвинения 
 За нанасяне на средна телесна и незаконно притежание на огнестрелно оръжие На основание чл. 23 ал. 1 от НК съдът определя на подсъдимия Б.Д.С. едно общо наказание, явяващо се най.тежкото от двете, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 2 /две/ години и 11 /единадесет/ месеца, при първоначален „общ” режим на изтърпяване.  ОСЪЖДА Б.Д.С. със снета по делото самоличност да заплати на В.К.Г. ***, ЕГН ********** сумата в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, представляващи обезщетение за претърпени лични неимуществени вреди
 Присъда № 523 от 02.07.2009г.,  РС – Хасково е признал подс. И.Г.Х. за виновен в това, че е причинил лека телесна повреда - и го освободил от наказателна отговорност, като му наложил административно наказание „глоба" в размер на 700 лв. Със същата присъда подс. Х. е бил осъден да заплати на С.А.Х. суми: в размер на 500лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди - Съдът ОТМЕНЯ Присъда № 523 от 02.07.2009 г. на РС – Х., постановена по н.ч.х.д. № 920 по описа за 2008 година. Връща делото на Районен съд – Х. за ново разглеждане от друг състав.
Обжалване поради съществени нарушения на процесуалните правила Съдът ОТМЕНЯ Определение № 310 от 17.08.2009г. на РС – С., с което производството по н.ч.х.д. № 387/09г. е било прекратено. Връща делото на РС – С.
  ИЗМЕНЯ Присъда № 302 от 29.06.2009г., постановена по н.о.х.д. № 145/2009г., РС – Д., като я отменя в частта, в която  на подсъдимия А.С.А. е определено едно общо наказание по н.о.х.д.№№ 621/08г. и 145/09г.и е приспаднато времето през което подсъдимият е търпял наказание(бил е задържан) по двете дела. Постановява наложеното с Присъда № 302 от 29.06.2009г. на РС – Д., постановена по н.о.х.д. № 145/2009г., наказание „лишаване от свобода” за срок от 8 месеца подсъдимия А.С.А., ЕГН ********** да изтърпи отделно.

Pages