Търси съдебни решения

Номер на решение Отрасъл
Съд Град
Тип документ След дата пр.: 2010-05-31
Преди дата пр.: 2010-05-31

ТЪРСИ ПО КЛЮЧОВИ ДУМИ

Съдебни решения

  ИЗМЕНЯ Присъда № 302 от 29.06.2009г., постановена по н.о.х.д. № 145/2009г., РС – Д., като я отменя в частта, в която  на подсъдимия А.С.А. е определено едно общо наказание по н.о.х.д.№№ 621/08г. и 145/09г.и е приспаднато времето през което подсъдимият е търпял наказание(бил е задържан) по двете дела. Постановява наложеното с Присъда № 302 от 29.06.2009г. на РС – Д., постановена по н.о.х.д. № 145/2009г., наказание „лишаване от свобода” за срок от 8...
С Присъда № 320 от 08.07.2009г.,  РС – Д. признал подсъдимите Д.А.С., А.К.К. и М.И.Д. за виновни в това, че  при условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор помежду им, в немаловажен случай, чрез разрушаване на преграда,  отнели чужди движими вещи (4 бр. акумулатори "М.", 180 А/ч и 100 л. дизелово гориво), всичко на обща стойност 1 596.40...
  На подсъдимия С.М.Х. непълнолетен, виновен в това, че  отнел чужда движима вещ - СД плейър-радио … , като деянието е извършено повторно, е наложено наказание „обществено порицание", което да се изпълни чрез публикуване на присъдата в местния печат. Недоволен от присъдата е останал прокурор от РП – Х. ИЗМЕНЯ Присъда № 385 от 18.05.2009г., постановена по н.о.х.д. № 668/2008г., РС ndash...
С Присъда № 319 от 08.07.2009г.,  РС – Д. е признал подс. Н.Г.Т. за виновна в това, че  причинила на И.Н.И. ***, лека телесна повреда,и я освободил от наказателна отговорност, като й наложил административно наказание „глоба” в размер на 500 лева, като я признал за невинна в частта за причиняване на болка и я оправдал по първоначално предявеното обвинение. ОТМЕНЯ Присъда № 319 от 08.07.2009г. на РС – Д., постановена по н.ч.х.д. № 135 по описа за 2008 година. Връща делото на Районен съд ndash...
С присъда № 524/02.07.2009г.  Районен Съд- Х. е признал подсъдимия Х.Р.М. *** за виновен, в това, че  причинил на Е.О.Ю. лека телесна повреда -и го освободил от наказателна отговорност като му наложил административно наказание „глоба" в размер на 800 лв. ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 524 от 02.07.2009 година, постановена по НЧХД № 1351 / 2008 година по описа на  Районен съд –  Х.
С Присъда № 316 от 07.07.2009 год. Районен Съд – Д. е признал подсъдимия А.Х.Г. *** това, че  управлявал МПС –  с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,87 на хиляда след като е осъден с присъда по НОХД № 895/2008г. на РС-Д. влязла в сила на 06.01.2009г. за престъпление по чл.343б ал.1 от НК  като на основание чл.343б ал.2 вр. ал.1и чл.55 ал.1, т.2, б."б" от НК го осъдил на "пробация" и го лишил от право да управлява МПС за срок от 1 година и 6 месеца. ПОТВЪРЖДАВАnbsp...
Производството е въззивно по чл. 313 и сл. от НПК. С Присъда № 162/23.02.2009год,  Х. районен съд е признал подсъдимия В.Р.С. за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление, извършил действия, с цел да възбуди и удовлетвори полово желание, без съвкупление -опипване с ръце и анални сношения по отношение на малолетно лице, и му е наложил наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година, което да изтърпи ефективно и при първоначален „общ" режим ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 162/23.02.2009...
С Присъда № 76 от 13.02.2009г.,  РС – Д. признал подсъдимия Т.З.Г. за виновен:в това, че  в нотариална кантора   в частен документ - писмена декларация,  потвърдил неистина  че няма задължения за данъци, На основание чл.313, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.54 и чл.313, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.54 от НК наложил на подсъдимия наказания "лишаване от свобода" за срок от по една година. ОТМЕНЯ Присъда № 76 от 13.02.2009г. на РС – Д., постановена по н.о.х.д. № 205 по описа за 2007 година
Производството е въззивно по чл.318 и сл. от НПК. С Присъда N 128 от 8.VІ.2009 год.  РС- Свиленград е признал подсъдимия А.П. *** за виновен в това, че причинил на А.А.Т. *** средна телесна повреда, и го е осъдил на наказание- "Лишаване от свобода" за срок от 4/четири / месеца, чието изтърпяване е отложил по реда на чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от 3 /три години/. Уважил е частично предявения от пострадалия против подсъдимия граждански иск за обезщетение на неимушествени вреди от непозволено увреждане до размер от 2 800...
Производството е въззивно по чл.318 и сл. от НПК. С Присъда № 317 от 7.УП.2009 год. РС –Д.,  е признал поде. А.С.Г. *** виновен в това, че н при условията на продължавано престъпление управлявал лек автомобил  в срока на изтърпяване на нказането „Лишаване от право да управлява МПС" и го е осъдил на наказание „Пробация" и е наложил и наказание „Лишаване от правото да управлява МПС" за срок от 1 година. ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 317 от 7.УП.2009 година по НОХД № 310/2009 год. по описа на РС ndash...