Търси съдебни решения

Номер на решение Отрасъл
Съд Град
Тип документ След дата пр.: 2010-05-31
Преди дата пр.: 2010-05-31

ТЪРСИ ПО КЛЮЧОВИ ДУМИ

Съдебни решения

С присъдата Хасковският окръжен съд ОТМЕНЯ Присъда  на РС-Хасково, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПРИЗНАВА подсъдимия за ВИНОВЕН в това, че е причинил  лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание извън разстройство на здравето, поради което и на основание чл. 130 ал. 2 от НК и чл. 78а ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание „Глобаrdquo...
Производство по чл. 313 и сл.НПК. С присъда на Районен съд-гр. Свиленград, съдът е признал подсъдимата В.Г.Г.  за виновна в това, че на 09.06.2008 година на ГКПП „Капитан Андреево,  влязла през границата на страната ни от РТурция за РБългария, без разрешение на надлежните органи на властта. Поради това и на основание чл. 279 ал. 1 и чл. 54 от НК на подсъдимата Г. е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 4 месеца и наказание „глоба" в размер на 200 лева. На основание чл. 66 ал. 1...
Производство по реда на чл. 318 и сл. от НПК. С Присъда  РС – Димитровград признал подсъдимите И.М.З. и З.М.З. за виновни в това, че на 28.12.2006 г. в гр.Димитровград, в съучастие - И.З. като подбудител, а З.З. като извършител, причинили на Б.П.Б. разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и 129 НК, поради което и на основание: чл.130, ал.1  вр чл.20, ал.3 вр. чл.54 НК наложил на първата наказание „пробацияquot...
Производство по чл. 318 и от НПК. С присъда Районен съд- Димитровград е признал подсъдимия Т.В.Т., за невиновен в това, че през периода от месец януари 2002 г. до месец март 2005 г. в град Димитровград, при условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице- касиер- счетоводител в отдел „Здравеопазване- други дейности” в община Димитровград, е присвоил чужди пари- 104 675, 29...
Производство по чл. 313 и сл. от НПК. С Присъда Димитровградският районен съд е признал подсъдими Р.М.С. за виновен в това, че на 01.02.2009г. в гр.Димитровград, Хасковска Област управлявал МПС л.а. "Волво 850" с с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,93 на хиляда, установено по надлежния ред, пооради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.54 от НК го е осъдил на „ лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, което да изтърпи при първоначален „ общ bdquo...
Производство по реда на чл. 318 и сл. от НПК.  С Присъда  РС – Свиленград е признал подсъдимия Д.К.К. за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление в периода от 05.08.2008 г. до 17.09.2008 г. управлявал МПС-мотопед и лек автомобил в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява МПС поради което и на основание чл. 343в ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 343г вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" вр. чл. 42а ал.4 вр. с ал. 2 т.1 и т. 2 вр. с ал.3 т.3 вр. с ал. 1 от НК му наложил наказания:...
С Присъда  РС – Свиленград е признал подсъдимия Д.А.С. за виновен в това че на 08.08.2008г. в гр. Любимец, , управлявал лек автомобил марка , без съответно свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние поради което и на основание чл. 343 в ал. 2 вр. с ал. 1 вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" вр. чл. 42а ал.4 вр. с ал. 2 т.1 и т. 2 вр. с ал.1 от НК му наложил наказание "пробация" с пробационни мерки: bdquo...
С присъда . Районен съд-Димитровград е признал подсъдимия М.Р.Я. за виновен в това, че на 05.08.2007 г. в гр.Димитровград без съгласието на притежателя на изключителното право на търговска марка „Адидас” – „Адидас АГ”, Германия използвал в търговската си дейност без правно основание като предлагал за продажба 10 броя тениски, носещи марка „Адидас” и 55 броя потници, носещи същата марка – обект на това изключително право на стойност 3 245 лева, сnbsp...
Споразумение между защитата и прокурора - относно причиняване на смърт по непредапазливост при управление на лек автомобил. Наказанието е лишаване от свобода за 1 година (изтърпяването се отлага с 3 години) и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 1 година. Съдът одобрява постигнатото споразумение.
ОС Хасково признава подсъдимия П.Д.П за виновен в това, че на 03 -04.03.1999г, чрез използване на техническо средство - шперц или подправен ключ, направил опит да отнеме чужда движима вещ - товарен автомобил "Камаз" 5 на стойност 12 346, 20 деноминирани лева, от владението на Мирослав Малинов Симеонов - МОЛ при ЕТ "Милко Русенов Димовquot...