Присъда

Районен съд - Казанлък - Присъда /10.5.2010 г.

Град: 
Казанлък
Съд: 
Районен съд - Казанлък
Дата: 
05/10/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

V състав, ДЕЯН ИЛИЕВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
 
П Р И С Ъ Д А
 
 
Номер
……                                        Година 2010                     
Град Казанлък
 
В  ИМЕТО НА НАРОДА
 
Казанлъшки
районен съд                                       V-ти наказателен състав
На
десет май                                                                                  
  Година 2010
В
открито заседание в следния състав:
 
                                              
                        Председател: ДЕЯН ИЛИЕВ
                                       
Секретар:
С.Р.
ПРОКУРОР:
АНТОНИЯ СПАСОВА
като
разгледа докладваното от съдия-докладчика Деян Илиев
НОХ
дело № 125 по описа за 2010
година
 
                                 
П Р И С Ъ Д И:
 
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Ю.П. - ЕГН – ********** за
ВИНОВЕН в това, че на 15.11.2009 г.в гр. К., при управление на лек автомобил м.
„Форд Фиеста” с рег. № *******, в нарушение правилата на чл.5 ал.2 т.3 и чл. 21
ал.1 от ЗДвП, по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди на
стойност 8751.47 лева на павилион за продажба на вестници и цигари, собственост
на Т.Д.Г., поради коет

 

Районен съд - Пазарджик - Присъда /3.5.2010 г.

Град: 
Пазарджик
Съд: 
Районен съд - Пазарджик
Дата: 
05/03/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

I състав, АЛЕКСАНДЪР Л. АЛЕКСАНДРОВ

Резюме: 


РЕШЕНИЕ
                                            П  Р 
И  С  Ъ 
Д  А
                     година    20                    град Пазарджик            
                                    
 
                              В   И М Е ТО 
Н А  Н А Р О Д А
                                                                      година 
2010
                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.Ю.К.
                                                                               
2.Г.П.
  съдия АЛЕКСАНДРОВ
 ОХ   
№   2686     по описа за 2009  год.
                                       П    Р   
И    С    Ъ   
Д    И  :
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.К.Н. –
роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, със средно
образование, безработен, осъждан, с ЕГН-********** за НЕВИНОВЕН В ТОВА, че на
16.09.2009 г. в гр.Септември е отнел чужда движима вещ – 1 бр. мобилен телефон
„Нокиа 2310”
на стойност 83.00 лева от владението на Й.И.П. ***, без негово съгласие, с
намерение противозаконно да я присвои, като случаят не е маловажен и деяниет

 

Районен съд - Пещера - Присъда /17.5.2010 г.

Град: 
Пещера
Съд: 
Районен съд - Пещера
Дата: 
05/17/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

I състав, СТЕФКА СТАЙКОВА

Резюме: 


П Р И С Ъ Д А
   59                                 2010 година                               град Пещера
             наказателен състав
 
на 17.05.2010 г. /седемнадесети
май две хиляди и десета година /
                    Председател : 
СТЕФКА СТАЙКОВА
                                                   Г.К.
СТАЙКОВА НОХ дело № ……….130………….по
описа за ……..2010….година
 
                                  П Р И С Ъ Д
И :
 
                   В.В.Ш. /В. В. Ш./, роден на *** ***, с
постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан, не работи, ЕГН – **********,
ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 13
февруари 2010 г. до 20 февруари 2010 г., в гр. Пещера, обл. Пазарджик, при
условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради,
здраво направени за защита на имот /счупил стъкла на врати на леки автомобили/,
и използване на техническо средство – клещи, 146 лв., и СД уредба “ЖВЦ”, 3 бр.
тонколони и акумулатор “Монбат” 12 волта, 44 АЧ, резервна гума, крик маслен от
л.а. “Фолксваген голф” с ДК № РА 85 03 АХ, собственост на В.А.Я. ***, на
стойност 195 лв., общо на стойност 771 лв., без тяхно съгласие с намерение

 

Окръжен съд - Пазарджик - Присъда /29.4.2010 г.

Град: 
Пазарджик
Съд: 
Окръжен съд - Пазарджик
Дата: 
04/29/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

IV състав, КРИСТИНА Л. ПУНТЕВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
  С 
Ъ  Д  А
        № 
………               29.   ИМЕТО  
НА   НАРОДА
 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.Ц.
                  С.М.
СЕКРЕТАР К.К.
ПРОКУРОР  СТЕФАН ЯНЕВ
КАТО
РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ СЪДИЯТА ПУНТЕВА 
 
НОХД   Ъ 
Д  И :
Н.К.Г. – роден на ***г***, българин,
български гражданин, женен, осъждан, средно образование, работник в „Н.х.”ООД -
гр. Пазарджик, ЕГН **********, на управител и представител на  „ЕЛИТ”ООД гр. Пазарджик, с цел да осуети
установяването на данъчни задължения по ЗДДС и ЗКПО в особено големи размери –
обща стойност  397 128,91 лева, включваща както следва: по чл. 73 от ЗДДС/отм. „ДВ” бр.63 от
04.08.2006 година/ –  сумата от 
256 504,49 лв. и по чл.2 във
вр. с чл.23, ал.ІІ, т.13 от ЗКПО/отменен/
за дължим данък печалба за 1998 год. - 783, 54 лв., за 1999 год. - 15 822,90
лв., за 2000 год. - 48 592,18 лв. и за 2001 год. - 22 521,77лв. или
общо 87 720,39 лв. и дължим данък за общините за 1998 год.- 435,30 лв., за
1999 год.- 8 790,50 лв., за 2000 год. - 26 995,33 лв. и за 2001 год.-
16 682,90лв. или общо 52 904,03 лв., е ползвал счетоводни документи с
невярно съдържание – фактури  за нереално извършени сделки, включени в
дневниците за покупки, СД по

 

Окръжен съд - Русе - Присъда /15.4.2010 г.

Град: 
Русе
Съд: 
Окръжен съд - Русе
Дата: 
04/15/2010
Отрасъл от правото: 
ВНОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

I състав, СВЕТОСЛАВА Й. ГЕШЕВА, СВИЛЕН П. СИРМАНОВ, КРАСЕН Г. ГЕОРГИЕВ

Резюме: 


ПРИСЪДА
 
№____
 
гр. Русе.1
 
                                                                  
Председател:
СВЕТОСЛАВА ГЕШЕВА
                                                                           
                                                                 
Членове:   1.СВИЛЕН СИРМАНОВ
 
                                                      
                                     2. КРАСЕН
ГЕОРГИЕВ
при секретаря Н.Н. в
присъствието на  прокурор ДОБРОМИРА
КОЖУХАРОВА, като разгледа докладваното от съдията ГЕШЕВА ВНОХД № 174 по описа
за две хиляди и десета година.: и въз основа
на закона и данните по делото:
 
 
ПОСТАНОВЯВА:
   ЕГН **********
в това, че на
08.12.2006г., в гр.Бяла в съучастие като съизвършител с А.Й.М. *** извършил
непристойни действия,
- Н.К. С. и
М.Д. Т.,-
не изпълнил
разпорежданията на полицаите С. и Т.,наричал ги
”еничари”,
”комунисти”,
„поставени
лица”, ритал полицая С. в областта на долните крайници, оказал съпротива при
задържането му, поради което и на основание чл.325 ал.2 пр.1, вр.ал.1, вр.чл.20
ал.2 и чл.5ПРОБАЦИЯ при следните
пробационни ме

 

Окръжен съд - Русе - Присъда /14.9.2009 г.

Град: 
Русе
Съд: 
Окръжен съд - Русе
Дата: 
09/14/2009
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

СВИЛЕН П. СИРМАНОВ

Резюме: 


ПРИСЪДА
ПРИСЪДА№
гр..В ИМЕТО НА НАРОДА
.....................................
заседание на..................
през година в състав:
Председател:
........................................................
.......................................................................................................................................и в присъствието
на
прокурора.................................като разгледа
докладваното от..................................................................................дело ¹
за....год...........................................................................................................................
30.09.1983г. , осъждан, не­же­нен, не работи, ЕГН **********, за

 

Районен съд - Никопол - Присъда /28.4.2010 г.

Град: 
Никопол
Съд: 
Районен съд - Никопол
Дата: 
04/28/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

ТОДОР И. ТИХОЛОВ

Резюме: 


П Р И С Ъ Д А
 
П Р И С Ъ Д А
 


РАЙОНЕН
съд
на дата
двадесет и осми април


 наказателен състав
година 2010
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:ПРИЗНАВА подсъдимият В.С.Я.  
ПРИЗНАВА подсъдимият В.С.Я.  
 
На
основание чл.189, ал.1 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият със снета самоличност ДА
ЗАПЛАТИ по сметка на НРС направените по делото разноски в размер на 35,00 лева.
ПРИСЪДАТА
може да се обжалва и протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
                                                                                      
 

 

Районен съд - Никопол - Присъда /27.4.2010 г.

Град: 
Никопол
Съд: 
Районен съд - Никопол
Дата: 
04/27/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

ТОДОР И. ТИХОЛОВ

Резюме: 


П Р И С Ъ Д А
П Р И С Ъ Д А
 


 наказателен състав
година 2010
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:


ТОДОР ТИХОЛОВ
по описа за 2010 година
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.В.Р. – роден на ***г***., живущ ***, българин,
български гражданин, с начално образование, неженен, работи, осъждан, ЕГН********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2009г. в
гр.ГУЛЯНЦИ в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП№17/2009г. на началник сектор ПП на МВР –
ПЛОВДИВ, връчено на подс.Р. на 25.05.2009г. в сила от 02.062009г. за управление
на МПС без съответно СУМПС извършул такова деяние, като управлявал л.а. «без
съответно СУМПС, поради което и на
основание чл.343в, ал.2 във вр. с чл.55, ал.1 от НК във вр. чл.42а от НК ГО
ОСЪЖДА на  ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки:

 
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред
ПлОС в 15-дневен срок от днес.
                                                                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

Районен съд - Никопол - Присъда /12.4.2010 г.

Град: 
Никопол
Съд: 
Районен съд - Никопол
Дата: 
04/12/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

ТОДОР И. ТИХОЛОВ

Резюме: 


П Р И С Ъ Д А
П Р И С Ъ Д А
 


РАЙОНЕН
съд
на
дата дванадесети април


 наказателен състав
година 2010
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:


ПРИЗНАВА подсъдимия А.Г.А. – роден на ***г***,
живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи,
не осъждан, ЕГН********** НА ОСНОВАНИЕ чл.42а, ал.3,
т.1, във вр. с ал.2, т.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес ***
за срок от ЕДНА ГОДИНА, която на основание чл.43, ал.1 от НК да се изпълни
чрез явяване и подписване пред пробационен служител ТРИ пъти седмично;
НА ОСНОВАНИЕ чл.42а, ал., 3,
т.1, във вр. с ал.2, т.2 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СРЕЩИ с пробационен служител
за срок от ЕДНА ГОДИНА;На
основание чл.45 и сл. от ЗЗД ОСЪЖДА На
основани ечл.189, ал.1 от НК ОСЪЖДА подс. А.Г.А. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на
НРС направените по делото разноски в размер на 45 лева.
ПРИСЪДАТА
може да се обжалва и протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
                                                                                    
            

 

Районен съд - Габрово - Присъда /14.5.2010 г.

Град: 
Габрово
Съд: 
Районен съд - Габрово
Дата: 
05/14/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

ПЛАМЕН П. ДЕНЕВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №
П  Р 
И  С  Ъ 
Д  А 

344
Гр.Габрово, 14.05.2010
година
 
колегия в публично съдебно ..                                                             
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН
ДЕНЕВ
 
при секретаря В.М.
...................... и в присъствието на
прокурора ДОРА ХРИСТОВА
............... като разгледа докладваното
от съдията ДЕНЕВ НОХД № 398 по описа за 2010 година,
въз основа на данните по делото и закона
 
  И 
С  Ъ  Д  И  :
                                                                             
 
М.Х.М.ГО
ОСЪЖДАПРОБАЦИОННИ
МЕРКИ :Задължителна регистрация по настоящ адрес”***,
и “Задължителни
периодични срещи с пробационен служител”, двете като съвкупност за ДЕВЕТ
МЕСЕЦАРАЗМЕРДВА
ПЪТИ СЕДМИЧНО