ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/31.03.2014/делото делото на прокурора от ВКП/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
562
Дата: 
03/31/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Стоянова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Лиляна Методиева 2. Жанина Начева

Резюме: 

По изложените съображения Върховният касационен съд, на основание чл. 354, ал. 1, т. 1 НПК Р Е Ш И: ОСТАВЯ В СИЛА присъда No 56 от 5.06.2013 г. на Софийския апелативен съд по в. н. о. х. д No 175/2011 г. Настоящето решение не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/31.03.2014/делото Лечков/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
17
Дата: 
03/31/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Стоянова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Лиляна Методиева

2. Жанина Начева

Резюме: 

По изложените съображения Върховният касационен съд, на основание чл. 425 НПК Р Е Ш И: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на главния прокурор на Република България за възобновяване на в. н. о. х. д . No 24/2013 г. по описа на Бургаския апелативен съд. Настоящето решение не подлежи на обжалване

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/12.03.2014/делото САПАРД/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
568
Дата: 
03/12/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ ПЛАМЕН ПЕТКОВ

Резюме: 

Върховният касационен съд – Първо наказателно отделение Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по реда за възобновяване на наказателни дела влязлата в законна сила присъда No 23 от 21.09.2012 г., постановена по ВНОХД No 251/2011 г. от Софийския апелативен съд в частите й, с които е отменена присъда No 122 от 29.03.2010 г., постановена от Софийския градски съд по НОХД No 3693/2009 г. в частта й за осъждането на подсъдимите М . А . Н . , М . С . Н . , А . Ю . Ш . , И . Х . И . и В . Б . А . за престъпления по чл.32 1, ал.3 вр.ал.2 вр.ал.1 от НК и по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2, 3 и 4 от НК, относно приложението на чл.23, чл.253, ал.6 от НК и чл.189, ал.3 от НК и същите са признати за невинни и оправдани по тези им обвинения, както и в частта за п отвърждаване на същата присъда относно оправдаването изцяло на 15 подсъдимия Л . Д . С . по предявените му обвинения и ВРЪЩА ДЕЛОТО на Софийския апелативен съд за ново разглеждане в тези му части от друг негов състав от стадия на закритото заседание по допускане н а доказателства за разглеждането му в открито съдебно заседание.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/26.02.2014/делото на Тошко Добрев/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
465
Дата: 
02/26/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Стоянова

ЧЛЕНОВЕ: Лиляна Методиева Галина Захарова

Резюме: 

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение Р Е Ш И: Отменява присъда No 29 от 19.06.2013 год. постановена по ВНО Х дело No 456/2013 год. по описа на Софийския апелативен съд, с която е отменена осъдителна присъда от 17.02.2012 год. по НОХ дело No2440/2010 год. на Софийския градски съд и е постановена нова присъда, с която подсъдимият Т. Д. Д . е признат за невиновен и о правдан по предявеното му обвинение по чл. 220 ал.2 от НК. Прекратява наказателното производство по НД No 1654/2013 год. по описа на ВКС. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/07.02.2014/делото за убийството на Мастара/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
44
Дата: 
02/07/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТ ЕЛ: ВЕРОНИКА ИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ, АНТОАНЕТА ДАНОВА

Резюме: 

Водим от горното и на основание чл.425 ал.1 т.1 от НПК, ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, трето нак азателно отделение Р Е Ш И : ОТМЕНЯВА по реда на възобновяването решение No663/11.10.2007 год., постановено по н.д. No383/2007 г. на ВКС, І н.о., нова въззивна присъда No46 от 09.03.2007 г., постановена по внохд 66/2006 г. по описа на Апелативен съд - Бургас и присъда No84 от 02.07.2004 год., постановена по нохд 171/2003 год. на Окръжен съд - Бургас, само в частта им относно осъдения Т. Г. Н.. ВРЪЩА делото за ново разглеждане в отменената част на Окръжен съд - Бургас, от стадия на подготовка за разглеждането му в съдебно заседание. РЕШЕНИЕТО не може да се обжалва.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/07.02.2014/делото за Христо Върбанов/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
511
Дата: 
02/07/2014
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Стоянова

ЧЛЕНОВЕ: Лиляна Методиева, Биляна Чочева

Резюме: 

По изложените съображения настоящият състав при второ наказателно отделение на Върховния касационен съд приема, че при постановяване на въззивн ото решение на Софийски апелативен съд не са допуснати поддържаните от жалбоподателя нарушения и следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл. 354 ал.1 т.1 от НПК Р Е Ш И: Оставя в сила въззивно решение No 212 от 26.06.2013 год. постан овено по ВНОХ дело No 360/2013 год. по описа на Софийски апелативен съд, с което е потвърдена присъда No 344 от 21.11.2012 год. по НОХ дело No 2834/2011 год. на Софийски градски съд. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/16.12.2013/делото на Костадин Тасев/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
524
Дата: 
12/16/2013
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЮРИЙ КРЪСТЕВ

ЧЛЕНОВЕ : 1. БИЛЯНА ЧОЧЕВА 2. БИСЕР ТРОЯНОВ

Резюме: 

Върховният касационен съд , по изложените съображения и на основание чл . 354, ал . 1, т . 1 и т . 2 от НПК . Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение No 163 от 30.05.2013 г . по в . н . о . х . д . No 1015/ 2012 г . на Софийски апелативен съд , Наказателна колегия , I състав и присъда No 174 от 09.07.2012 г . по н . о . х . д . No 126/2011 г . на Благоевградския окръжен съд в наказателно - осъдителната част по чл . 149, ал . 2, пр . последно от НК и оправдава подсъдимия К . Г . Т . да е извършил блудствените действия чрез използване на положение на зависимост или надзор . ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение в останалата му част . Решението не подлежи на обжалване .

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/25.09.2013/делото на Лечков/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
356
Дата: 
09/25/2013
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

ЧЛЕНОВЕ: МИНА ТОПУЗОВА, ПЛАМЕН ПЕТКОВ

Резюме: 

Предвид изложеното и на основание чл. 354, ал. 3, т. 2 от НПК, ВКС, І НО, Р Е Ш И: ОТМЕНЯ решение No 12 от 03.04.2013 г., постановено по внохд No 254/12г. на Бургаски апелативен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Бургаски апелативен съд от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/16.07.2013/делото на Кардам/

Град: 
София
Съд: 
Върховен Касационен Съд
Номер: 
127
Дата: 
07/16/2013
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Лидия Стоянова
ЧЛЕНОВЕ : Елена Авдева, Жанина Начева

Резюме: 

Водим от горното и на основание чл. 354, ал.1, т.1 от НПК Върховният касационен съд , второ наказателно отделение, Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА присъда № 214 от 21.09.2012 г. по внохд №300/2011 г.по описа на Великотърновския апелативен съд. Решението не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС
 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/Решение/19.07.2013/делото за Бай Миле/

Град: 
София
Съд: 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
Номер: 
170
Дата: 
07/19/2013
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЯНА КАРАГЬОЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА ИМОВА, СЕВДАЛИН МАВРОВ

Резюме: 

Воден от горното и на основание чл.354,ал.1 т.4 вр.с чл.348,ал.1 т.1 и т.2 НПК, Върховният касационен съд,трето наказателно отделение Р Е Ш И: ОТМЕНЯВА въззивно решение № 128 от 02.01.2013г. по внохд № 731/2012г. по описа на Софийския апелативен съд,наказателна колегия, 8 въззивен състав и ВРЪЩА делото за ново разглеждане на същия съд от друг състав, от стадия на съдебното заседание. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Други: 
ВАЖНИ ДЕЛА ОТ ВКС