осъден на пробация

Окръжен съд - Бургас - Протокол/03.11.2010

Град: 
Бургас
Съд: 
Окръжен съд - Бургас
Дата: 
11/03/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Протокол
Съдебен състав: 

Председател: СЪБЧО CЪБЕВ

Съдебни заседатели: В.Н. П.М.
Секретар Петя ЕФтимова
Прокурор РУМЯНА С.
 

Резюме: 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. Х. е бил осъден с присъда по НОХ дело № 1…../07 г. на БРС на Пробация при следните мерки: задължителни регистрация по настоящ адрес и периодични срещи с пробационен служител и поправителен труд при 15 % удръжки, всичките за срок от шест месеца. Начало на наказанието е 05.07.2010 г. Към настоящия момент той е изтърпял първите две мерки изцяло, а третата има само две месечни удръжки аз месеците юни и юли 2010 г. Тогава той е работил на автомивка в гр.Б.. В последствие е бил съкратен и към настоящия момент вече три месеца не може да си намери нова работа. Според Пробационен съвет и прокуратурата това е основателна причина искането да бъде уважено. С оглед правилата на чл.43 ал.2 НК остатъка от наказанието Поправителен труд се заменя с безвъзмезден труд в полза на обществото, като за един ден от остатъка се определя един час безвъзмезден труд. При това за Х. са останали четири месеца поправителен труд, равняващ се на 120 дни и в крайна сметка – 120 часа безвъзмезден труд. Воден от горното и на осн.чл.452 НПК съдът О П Р Е Д Е Л И ЗАМЕНЯ остатъка от наложеното против А.Е.Х. пробационна мярка поправителен труд” по НОХ дело № 1…./2010 г. на БРС с безвъзмезден труд в полза на обществото от 120 часа за срок от една година. Определението може да се обжалва или протестира в 7 дневен срок по реда на Глава ХХІІ НПК пред Апелативен съд Б..
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.55 часа.
 

 

 

Други: 
осъден на пробация
 

Окръжен съд - Пазарджик - Решение/25.06.2009

Град: 
Пазарджик
Съд: 
Окръжен съд - Пазарджик
Дата: 
06/25/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Георги Веселинов
ЧЛЕНОВЕ: Ирина Джунева, Кристина Пунтева
секретар С.П. и прокурор А.П.

Резюме: 

С присъда №167/22.04.2009г. постановена по НОХД № 49/09г. по описа на Пазарджишки районен съд е признат подсъдимия С.В.Г. за виновен в това ,че на 01.09.08г. в с.Церово е причинил на И. Г. Т. средна телесна повреда –счупване на черепа в тилната област с разкъсно контузна рана над счупването –престъпление по чл.129 от НК и на основание чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК е осъден на пробация с пробационни мерки задължителна регистрация …за срок от 7 месеца,задължителни срещи с пробационен служител за срок от6 месеца.Присъдени са и сторените по делото разноски. Недоволен от присъдата е останал защитникът на подсъдимия адвокат Ст.К..В жалбата се иска отмяна на присъдата и постановяване на нова оправдателна такава. Наложеното наказание е в рамките на закона и е съобразено с всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Мотивиран от изложеното и на основание чл.338 от НПК съдът Р Е Ш И ПОТВРЪЖДАВА присъда №167/22.04.2009г. постановена по НОХД № 49/09г. по описа на Пазарджишки районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 

Други: 
средна телесна повреда
осъден на пробация