Облигационно право

ИЗМАМАТА КАТО БИЗНЕС

  " Здравейте! В средата на месец май 2009 г. получих предложение за покупка на апартамент от г-жа Вяра Кирилова – брокер на имоти във фирма ЕТ “ЕМЕРАЛД – Христина Ненова” гр. Плевен за покупка на апартамент на стойност 62 000 евро. Бях заявил желанието си за закупуване на такъв пред г-жа Вяра Кирилова и вече бяхме правили оглед на друго жилище. Цената от 62 000 евро беше над възможностите ми и отказах. След няколко дни получих от нея ново предложение за същия апартамент но вече на цена от 50 000 евро.

Тагове: 
Облигационно право
 

Наказателно постаноление от КАТ

Информация за контакт
Име на автора: 
Чошнов
Информация за казуса
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Текст на казуса: 

Здравейте,
Умерен шофьор и досега не съм имал проблеми с КАТ,докато не реших да си платя глобите.Не ми разрешиха да си заплатя нарушенията,докато не взема решение на РС Казънлък относно моя жалба с/у КАТ.Проблема е,че не съм пускал никъде през живота си жалби,нито съм писал възражиния на съставените ми актове от КАТ,тъй като са били правомерни.След няколко ходения от КАТ до римската стена (защото не знаят каде да ме пратят),в деловодството на КАТ ми дадоха входящ номер на жалбата ми.Тогава разбирам,че става въпрос за Казънлък.Съставеният акт е през 2007 за колан,а входящия номер на жалбата е от 2012.Имам само един входящ номер.Какво мога да направя първо?Имали начин да разбера номер на дело online?И каквото се сетите друго може да го споделите!Благодаря!

Тагове: 
Облигационно право
 

Аларма: държавни такси саботират съдебното изпълнение!

Информация за контакт
Име на автора: 
съдебна практика.com
Информация за казуса
Отрасъл от правото: 
Други
Текст на казуса: 

В знак на протест срещу промени в Гражданско – процесуалния кодекс, които засягат дейността на съдебните изпълнители, Камарата на частните съдебни изпълнители обяви обществен протест. Временно е спрян достъпът до сайта на КЧСИ, в отговор на „тоталното неглижиране от страна на Министерството на правосъдието на сериозните проблеми в сферата на съдебното изпълнение в България“.

Протестът ни е сериозен, но достъпът до сайта на Камарата скоро ще бъде възстановен – заяви за DarikFinance.bg Георги Дичев, председател на браншовата организация. Спирането на сайта е „временна мярка, за да разберат хората какво се случва, а не да обвиняват частните съдебни изпълнители“, посочи г-н Дичев.

След промяна в ГПК съдебното изпълнение е почти блокирано

Възмущението на гилдията предизвика промяна в ГПК, влязла в сила от 01.01.2011 г. В чл. 431, ал.3 от ГПК е записано: „
Съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административните служби ... Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи“.

Обаче от началото на тази година към член 431 е прибавена нова алинея, която гласи: „За информацията по ал. 3, необходима за съответното изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни мерки по него, се дължи съответната такса. Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника“.

Съдебните изпълнители са предупреждавали на ред прояви и срещи през миналата година, че с въвеждането на тази практика дейността им значително ще се затрудни. Дичев отбеляза със съжаление: в институциите и в системата нямаше чуваемост на нашите предложения. „Предупреждавахме, че нещата ще бъдат изключително тежки – така и се случи. Всичките колеги констатират едно и също – изключително забавяне на делата при нас. Съдебното изпълнение е почти блокирано“.

Промяната в ГПК се отнася както за частните, така и за държавните съдебни изпълнители“ - уточни специалистът. Не толкова размерът на таксите за информацията по имущественото състояние на длъжника, които варират между 3 и 100 лева, а фактът, че тези такси трябва да се плащат на парче, блокира съдебното изпълнение в момента. От началото на годината скоростта на съдебното изпълнение е изключително бавна – подчерта Дичев.

Парадоксите на българската бюрокрация

Парадоксално е, но в България, за да получиш някаква информация, за която имаш право, се пращат някакви писма, след което чакаш писмо за отговор, минават две седмици, три седмици, месец – в зависимост от органа, от който си поискал информация. Това е изключително ценно време, в този период длъжникът може да се разпореди с имуществото си, при което кредиторът след това да не може да се удовлетвори – заяви за Дарик председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители.

От много години работим в тази посока и предлагаме на всички държавни органи, включително общините, да има електронен обмен на информация. От една страна има бързина, от друга самите държавни органи и общини няма да правят разходи за изпращане на отговорите, а това не са никак малко пари, като имате предвид, че над 300 хил. са висящите дела, обясни още Георги Дичев.

Изискването заплащането на такса да се прави за всяка отделна получена справка или информация затруднява на първо място самите кредитори – продължи той. Всички държавни органи са с различни такси, общините си имат отделни тарифи, за много от нещата предварително не се знае обемът на информацията, съответно колко да се заплати. Толкова тромава е станала процедурата, че в момента взискателите са вдигнали ръце и не искат никаква информация: „пращаме само покани и евентуално налагаме запори по банкови сметки – ефективността на съдебното изпълнение ще падне в пъти“.

Георги Дичев даде следния пример: отправя се искане от съдебния изпълнител до КАТ за информация колко автомобила има длъжникът. Цената за даване на сведение за един автомобил е 3 лв. Но изпълнителят не знае колко автомобила има длъжникът. Съответно от КАТ обявяват, че длъжникът има 10 автомобила, тоест трябва да се платят 30 лева. „Като получим отговора колко се дължат, трябва да търсим кредитора, който да плати тази такса и да ни я донесе обратно, за да можем обратно да поискаме информацията. Минава много време, на практика тя не е вече актуална: длъжникът може да има или 20, или 5 автомобила“.

Нещата са много сериозни

Много кредитори – фирми няма да си вземат вземанията, да не говорим каква е опасността една банка да изпадне в липса на ликвидност, ако не може да си събере кредитите. Нещата са много сериозни, предупреждава Дичев.

В разпратено от Камарата на частните съдебни изпълнители отворено писмо се предлага решение на проблема: Въвеждане на една единна еднократна авансова такса към държавния бюджет, която се заплаща от взискателите още със самото образуване на изпълнителното дело, чийто размер да се определя от Министерски съвет, съобразно съдействието, което държвните и общински органи оказват в хода на принудителното изпълнение.

А в по-цялостен план, в ерата на високите технологии е абсолютно задължително държавните, местните, съдебните и др. администратинви органи да си обменят цялата нужна им информация по електронен път – така информацията е по–актуална, по–точна и „по–екологична“, отбелязва КЧСИ.

Естествено, сайтът ще го пуснем – обеща Дичев. Надяваме се през февруари съвместно с бизнес организациите, асоциацията на банките, държавните съдебни изпълнители /Министерството на правосъдието може би най-сетне също ще откликне/, да потърсим заедно решение на този проблем. „Защото в условията на криза, вместо да се предприемат мерки за повишаване бързината и ефектинвността на съдебното изпълнение става точно обратното, и това е бомба със закъснител“ – категоричен е той.

Връзката между съдебното изпълнение и икономиката е пряка – категоричен бе той. Особено при банките, съдебното изпълнение е част от общата цена на кредита. За бизнеса, при огромната междуфирмена задлъжнялост, когато фирмите са на ръба на оцеляването и всяка сума им е жизнено важна, още повече. Колкото по-неефективно е съдебното изпълнение, толкова по-опасно е за банките, реалната икономика, изобщо цялата система.

Източник: Дарикфинанс, http://www.darikfinance.bg/novini/48371/%C0%EB%E0%F0%EC%E0%3A+%E4%FA%F0%...

Тагове: 
Облигационно право
 

Частните изпълнители блокираха регистър в знак на протест

Информация за контакт
Име на автора: 
съдебна практика.com
Информация за казуса
Отрасъл от правото: 
Други
Текст на казуса: 

В знак на протест Камарата на частните съдебни изпълнители спря достъпа до регистъра на публичните продажби.

Той е изключително важен, тъй като в него всеки може да провери какви имоти се продават на търг от изпълнителите и да ги купи на изгодна цена. Важен е и за длъжниците, чиито вещи се продават, тъй като дава възможност за търга да научат възможно най-много хора и да се постигне по-висока цена.

Сега вместо регистъра се отваря протестното писмо.

Частните изпълнители протестират срещу промяната в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с която ги задължиха да плащат за всички справки, които правят при проучването с какво имущество разполага длъжникът. По едно дело се правят десетки справки и сега кредиторът трябва да обикаля по различните регистри, държавни и общински органи и да събира квитанции. В повечето случаи става дума за такси от 2,3 или 5 лв., но забавянето при събирането на дълга е много опасно. Докато кредиторът обикаля за справки, длъжникът може да разпродаде имотите си.

От камарата на частните изпълнители заявяват, че спират сайта в знак на обществен протест заради тоталното неглижиране от страна на Министерството на правосъдието на сериозните проблеми, до които води тази промяна в ГПК, която действа от 1 януари 2011 г.

"Не размерът на сумите, а фактът, че се изисква заплащане на таксите поотделно и на парче, е това, което в момента блокира работата на съдебните изпълнители", заявяват от камарата и посочват, че държавните и общински органи, от които се добива информация относно имущественото състояние на длъжника са стотици. "Нито е възможно физически, нито е целесъобразно заплащането на такси да става по този начин", обясняват изпълнителите.

"С цел излизане от патовата ситуация и по–голяма ефективност на съдебното изпълнение, с цел реализиране на по-големи приходи в републиканския и местните бюджети и подпомагане на реалната икономика настояваме Министерство на правосъдието и парламентът да преразгледат тази поправка", заявяват от камарата.

Преди въвеждането на таксите те многократно писаха на министерството и алармираха медиите, но накрая нито ведомството на Маргарита Попова, нито парламентът се отказа от въвеждането на хаоса с таксите. Мотивът за това бяха 200 000 лв. повече годишен приход за Агенцията по вписванията, в която са имотният и търговският регистър.

Камарата предлага разрешаване на проблема като се запазят таксите. Тяхната идея е да се въведе една единна еднократна авансова такса към държавния бюджет, която се заплаща от кредиторите още при образуването на изпълнителното дело. Тарифата според тях трябва да бъде определена от Министерския съвет според съдействието, което държавните и общинските органи оказват на принудителното изпълнение.

Източник: Дневник, http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/01/31/1034271_chastnite_izpulniteli_...

Тагове: 
Облигационно право
 

Недостиг на бланки за Обезпечителна заповед в Софийски градски съд

Информация за контакт
Име на автора: 
съдебна практика.com
Информация за казуса
Отрасъл от правото: 
Търговско право
Текст на казуса: 

На бланка на Софийски градски съд за Изпълнителен лист са написали Обезпечителна заповед. Благодарим на колегата, който се натъкна на това и ни го прати.

Вижте прикачения файл.

Прикачи файл: 
Тагове: 
Облигационно право
 

Футболните клубове над закона?

Информация за контакт
Име на автора: 
съдебна практика.com
Информация за казуса
Отрасъл от правото: 
Облигационно право
Текст на казуса: 

Изпълнителният директор на ЦСКА Венци Живков е глобен с 1200 лева от частен съдебен изпълнител. Причината е липса на отговор от страна на ПФК ЦСКА ЕАД на наложен запор върху вземанията на ОФК Сливен. Частният съдебен изпълнител Милен Бъзински е наложил запор върху всички вземания на отбора на Йордан Лечков заради дълг към футболиста Васил Велев.
Според решение на съда от 29.11.2010 година Сливен дължи на Велев сума в размер на 19120,80 лева плюс лихва от близо 1000 лева. На база това решение са блокирани сметките на Сливен в над 30 банки.
С това решение на съда и последвалия запор от страна на частния съдебен изпълнител ЦСКА ЕАД няма как да погасява дългове към Сливен, а първо трябва да се внесат пари за погасяване задълженията на Сливен към футболиста Васил Велев.

Източник: Гонг БГ http://www.gong.bg/view_article.php?article_id=180629

Прикачи файл: 
Тагове: 
Облигационно право
 

Права на пострадал при трудова злополука

Информация за контакт
Име на автора: 
torro97
Информация за казуса
Отрасъл от правото: 
Трудово право
Текст на казуса: 

Водач на автоцистерна претърпява ПТП следствие на техническа неизправност на автомобила в района на гр.Елхово. Опитвайки се да се обади за помощ, се свързва със сина си , който незабавно тръгва към мястото на призшествието /тръгва от Несебър/, свързва се със тел. 112 на два пъти и ги информира за ПТП-то. Когато пристига на мястото, там все още няма нито полиция, нито линейка!?!. Откарва баща си в болницата в Елхово /бащата е в шок, натъртвания и силни болки в гръбначния стълб/.В Елховската болница отказват помощ с факта че нямали вода за рентгенова снимка и специалист да разчете снимката.Следват болниците в Сливен, Стара Загора и накрая в Пловдив, където специалистите установяват премазан прешлен, приемат го в болница, и предлагат/назначават/ операция за внедряване на имплантанти срещу превеждане на сумата от 4000.00 лв. Твърдят че операцията е рутинна и гарантират бързо възстановяване. Семейството на пострадалия се обръщат към работодателя за помощ, при което той отговаря че техния проблем не го засяга. Въпросите ми са: Може ли да се търси някаква отговорност на : -инстанцията - Тел. 112 -болниците в Елхово, Сливен, Стара Загора - Работодателя При такива случаи как и от кого се поемат разходите по лечението?

Тагове: 
Облигационно право
 

АКО БАНКОВА ГАРАНЦИЯ Е ПОИСКАНА ПО СЪДЕБЕН РЕД И СРОКА Е ИЗТЕКЪЛ ПРЕДИ ДА БЪДЕ УВЕДОМЕНА

Информация за контакт
Име на автора: 
ВИОЛЕТА КРУМОВА
Информация за казуса
Отрасъл от правото: 
Финансово право
Текст на казуса: 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ Е ПО ИСКАНА ПО СЪДЕБЕН РЕД В СРОК, НО ИЗВЕСТИЕТО Е ПОЛУЧЕНО СЛЕД СРОКА И НЕ Е ПРИДРУЖЕНО С ОРИГИНАЛА - СЛЕДВА ДА СЕ ОТКАЖЕ

Решения: 

рЕШЕНИЕТО И ОТКАЗ ПОРАДИ ИЗПУСНАТ ИЗПУСНАТ СРОК

Предизвикателства: 

ПРАВИЛНО ЛИ Е РЕШЕНИЕТО НА СЪДИЯТА

Тагове: 
Облигационно право
 

Как да проверя дали наследявам баща си, когото не познавах

Информация за контакт
Име на автора: 
А.Крушовска
Информация за казуса
Отрасъл от правото: 
Семейно и наследствено право
Текст на казуса: 

На 37 години съм. През 1980г. родителите ми се развеждаи аз оставам при майка ми. Преди 1г. и 6 мес. почина майка ми, за която съм единствено дете. Преди седмица е починал баща ми, с когото никога не съм поддържала връзка. Той има втори брак и син. От общи познати знам, че приживе е коментирал, че на свое име няма недвижимо имущество с единствената цел аз да не получа наследство.
Моля, посъветвайте ме как да разбера какво е притежавал той и семейството му и какво ми се полага като законен наследник. Баща ми е работил дълги години в чужбина, част от периода със сигурност знам, че е ползвал паспорт с чуждо име, така че имам основание да смятам, че имоти са прехвърляни на името на сина му и съпругата му чрез продажба. Дали ще издържи в съда съмнението ми за извършени симулативни сделки при положение че за тези продажби между тях доходите не могат да се докажат от страна на купувача?

Тагове: 
Облигационно право
 

Дарение

Информация за контакт
Име на автора: 
Miglena Ignatova
Информация за казуса
Отрасъл от правото: 
Семейно и наследствено право
Текст на казуса: 

Молителят И. е предявил против ответниците Н. и В. иск за собственост на апартамент, активната легитимация по който е обосновал с дарствения акт, извършен от неговата майка, с който му е прехвърлила процесния недвижим имот, а пасивната – с неоснователното му обитаване от ответниците – негова сестра и зет. Последните са оспорили иска, като са възразили, че държат имота на основание наемен договор, сключен с прехвърлителката, който е задължителен за приобретателя ищец, като такъв с достоверна дата. Районният съд, чийто извод е възприет и от второинстанционния, е отхвърлил иска за собственост, като се e позовал на съществуващото между прехвърлителката и ответниците наемно правоотношение, противопоставимо на приобретателя, поради което е приел, че не са налице елементите на фактическия състав на чл.108 от ЗС.

Тагове: 
Облигационно право