лека телесна повреда

Окръжен съд - Силистра - Присъда/01.03.2010

Град: 
Силистра
Съд: 
Окръжен съд - Силистра
Дата: 
03/01/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

Наказателен състав

Резюме: 

ОС Силистра ПРИЗНАВА К.Н.К. ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:През периода 2004 - м.май 2009 г. в гр.Дулово, в съучастие с Т.Н.Т., Г.Н.Д, Е.А.А., в качеството им на помагачи, като извършител, без съответно разрешение извършвал системно, по занятие банкови сделки /предоставял парични средства в заем на различни лица срещу уговаряне на 10 % месечна лихва срещу заетите суми/, за които се изисква такова разрешение, като от тази дейност получил значителни неправомерни доходи в размер на 247 110лв, поради което и на основание чл. 252 ал.2, предл. "второ", във вр. с ал.1 и чл. 20 ал.2 от НК, вр. с чл.58а вр. с чл.55 ал.1 т.1 НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца. ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, ЧЕ: До 3.04.2008г., избегнал плащане на данъчни задължения в големи размери за данъчната 2007година -5 552лв, като не подал декларация по ЗДДФЛ, поради което и на основание чл.255 ал.1 т.1 НК, вр. с чл.58а вр. с чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки по чл.42а ал.2 т.1 и 2 НК, а именно: задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, за срок от 6 /шест/ месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, ЧЕ: До 30.04.2009г., за данъчната 2008г., избегнал плащане на данъчни задължения в особено големи размери-12 845лв, като не подал декларация по ЗДДФЛ поради което и на основание чл.255 ал.1 т.1 НК, вр. с чл.58а вр. с чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки по чл.42а ал.2 т.1 и 2 НК, а именно: задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, за срок от 6 /шест/ месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: През периода м. ноември 2008 - м. април 2009 г. в гр. Дулово, в съучастие с Т.Н.Т., Г.Н.Д., като съизвършител, с цел да принуди О.О. да се разпореди с вещи, а именно с пари, го заплашил с насилие, като деянието е придружено с причиняване на лека телесна повреда, поради което и на основание чл. 213а, ал.2, т.2 вр. с ал.1 и чл. 20 ал.2 от НК, вр. чл.58а вр. с чл.55 ал.1 т.1 НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца, като го оправдава в това, деянието да е извършено с цел да се поеме имуществено задължение, както е по повдигнатото с обвинителния акт обвинение. На основание чл. 309 от НПК, съдът : О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия К.Н.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, поради липса на основания за нейното отменяне или изменяне. ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия Т.Н.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, поради липса на основания за нейното отменяне или изменяне. ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия Г.Н.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, поради липса на основания за нейното отменяне или изменяне.

Определението може да се обжалва или протестира в седемдневен срок от днес пред Варненски Апелативен съд.

 

Други: 
лишаване от свобода
пробация
лека телесна повреда
заплашване
 

Окръжен съд - Сливен - Присъда/24.06.2009

Град: 
Сливен
Съд: 
Окръжен съд - Сливен
Дата: 
06/24/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Къню Жеков
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Д.В., К.И.
секретар: Р.Б.
прокурор: С.Г.

Резюме: 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.П. – роден на 20.10.1960 г. в с. С., общ. Т., български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан, за ВИНОВЕН В ТОВА ЧЕ: На 17.08.2008 г. в с. С., общ. Т. причинил по хулигански подбуди лека телесна повреда по смисъла на чл. 130 ал.1 от НК на С. М..А.от с. с., поради което и на основание чл. 131 ал.1 т.12 вр. чл. 130 ал.1 НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. През м. октомври 2008 г. в с. С., общ. Т. принудил С. М..А.от с.с. да извърши нещо противно на волята си – да оттегли подадена от нея жалба вх. № 2733/08 г. по описа на Районна прокуратура – Сливен по досъдебно производство пор. № 1246/08 г. на Районна прокуратура – Сливен и да даде лъжливи показания в качеството си на свидетел по досъдебно производство № 282/08 г. на РУ на МВР – Т., пор. № 1246/08 г. на Районна прокуратура – Сливен относно участието му в извършване на деянието предмет на разследване по същото досъдебно производство, като употребил за това заплашване, поради което и на основание чл. 143 ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

 

Други: 
лека телесна повреда
изнудване
лишаване от свобода
 

Окръжен съд - Сливен - Присъда/24.06.2009

Град: 
Сливен
Съд: 
Окръжен съд - Сливен
Дата: 
06/24/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Къню Жеков
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Д.В., К.И.
секретар: Р.Б.
прокурор: С.Г.

Резюме: 

ОС Сливен ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.П. – роден на 20.10.1960 г. в с. С., общ. Т.,  български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан,за ВИНОВЕН В ТОВА ЧЕ: На 17.08.2008 г. в с. С., общ. Т. причинил по хулигански подбуди лека телесна повреда по смисъла на чл. 130 ал.1 от НК на С. М..А.от с. с., поради което и на основание чл. 131 ал.1 т.12 вр. чл. 130 ал.1 НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. През м. октомври 2008 г. в с. С., общ. Т. принудил С. М..А.от с.с. да извърши нещо противно на волята си – да оттегли подадена от нея жалба вх. № 2733/08 г. по описа на Районна прокуратура – Сливен по досъдебно производство пор. № 1246/08 г. на Районна прокуратура – Сливен и да даде лъжливи показания в качеството си на свидетел по досъдебно производство № 282/08 г. на РУ на МВР – Т., пор. № 1246/08 г. на Районна прокуратура – Сливен относно участието му в извършване на деянието предмет на разследване по същото досъдебно производство, като употребил за това заплашване, поради което и на основание чл. 143 ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
 

Други: 
лека телесна повреда
изнудване
 

Окръжен съд - Ловеч - Решение/09.01.2009

Град: 
Ловеч
Съд: 
Окръжен съд - Ловеч
Дата: 
01/09/2009
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Й.К.

ЧЛЕНОВЕ: И.И.

Е.Д.

Резюме: 

Постановена е Присъда № 903 от 21 октомври 2008 година по наказателно частен характер дело № 481 от 2008 година на Ловешки районен съд.С цитираната присъда съдът е признал подсъдимият И.В.Л.  за виновен в  това,че на 28 март 2008 година около 10 часа в село Славяни,област Ловеч причинил лека телесна повреда – разстройство на здравето,временно и неопасно за живота,изразяващо се в счупване на носните костици,счупване на режещия ръб на първи горен ляв резец,мозъчно сътресение в лека степен със зашеметяване и кръвонасядане в областта на носа,гърба,клепачите на лявото око и охлузване на долната устна на К.В.Л. поради което и на основание член 78А от Наказателния кодекс,във връзка с член 130,ал.1 от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказаниеглоба „ в размер на 500 лева. Съдът Р   Е   Ш   И :  ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 903 от 21 октомври 2008 година по наказателно частен характер дело № 481 от 2008 година на Ловешки районен съд.  Решението е окончателно

Други: 
ПОТВЪРЖДАВА Присъда
лека телесна повреда
Постановена
наказателно частен характер дело
 

Окръжен съд - Перник - Решение/28.10.2010

Град: 
Перник
Съд: 
Окръжен съд - Перник
Номер: 
91
Дата: 
10/28/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИКТОР ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ИВАНКА ШКОДРОВА, БИСЕР ПЕТРОВ
секретар: Пенка Анкова

Резюме: 

С присъда № 488/ 06.07.2010 год., постановена по НЧХД № 955/ 2009 год. по описа на районен съд П. е признат подсъдимият И.В.Д. за виновен в това, че на 24.08.2009 г. причинил лека телесна повреда на М.В.Д. довела до временно разстройство на здравето неопасно за живота на пострадалия извън случаите по чл.128 и чл.129 НК, поради което и на основание чл.130, ал.1, вр. чл.78а НК е освободил подсъдимия от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на 500 лв. Със същата присъда подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец и частен тъжител М.Д. сумата 700 лв. обезщетение за претърпените от последния неимуществени вреди- болки и страдания, като до пълния му предявен размер от 3000 лв. гражданския иск е отхвърлен. В тежест на подсъдимия са присъдени направените разноски и държавна такса. Против така постановената присъда в срок е постъпила въззивна жалба от подсъдимия, чрез процесуалният му представител. В жалбата се сочи, че присъдата е постановена при неправилна преценка на събраните доказателства. Моли се въззивния съд да приеме, че увреждането е извършено от подсъдимия в състояние на неизбежна отбрана. На 24.08.2009 г. М.Д. се намирал в общия апартамент заедно с приятелката си- свидетелката Ц. А. Около 19.30 часа двамата се готвели да вечерят когато в жилището се прибрали подсъдимият и съпругата му- свидетелката А. П.- Д. Между двамата братя избухнал спор кой трябва да плати консумираната вода при което те си разменили взаимно обиди. М.Д. отправил обидни изрази и към съпругата на брат си след което между тях възникнал физически сблъсък. М. хванал и скъсал ризата на И., а същевременно били разменени и удари. И.Д. успял да изблъска частния тъжител в “неговата” стая при което задържал вратата от външната й страна и извикал на съпругата си да бяга и викне полиция. Като взе предвид изложеното, Пернишкият окръжен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯВА присъда № 488/ 06.07.2010 год., постановена по НЧХД № 955/ 2009 год. по описа на районен съд П., КАКТО СЛЕДВА: ОТМЕНЯВА гореописаната присъда в частта й с която подсъдимия И.В.Д. със снета самоличност и ЕГН на основание чл.130, ал.1, вр. чл.78а вр. чл.2, ал.1 НК е освободен от наказателна отговорност и на основание чл.78а, ал.1, вр. чл.27, ал.2 и ал.3 ЗАНН му е наложено административно наказаниеглоба” в размер на 500 лв., както и в частта й с която подсъдимият И.В.Д. е осъден да заплати на гражданския ищец и частен тъжител М.В.Д. сумата от 700 лв. представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди болки и страдания следствие на инкриминираното деяние, както и сумата 312 лв. разноски в производството и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: Тъй като пострадалия М.В.Д., със снета самоличност и ЕГН, е отвърнал веднага на подсъдимия И.В.Д. със също такава телесна повреда- лека по смисъла на чл.130, ал.1 НК съдът на основание чл.130, ал.3, вр. ал. 1 НК ОСВОБОЖДАВА И ДВАМАТА ОТ НАКАЗАНИЕ. ОСЪЖДА И.В.Д., със снета самоличност и ЕГН, да заплати на М.В.Д. със снета самоличност и ЕГН, сумата 500 лв. представляваща обезщетение за претърпените от пострадалия неимуществени вреди- болки и страдания, следствие на инкриминираното деяние ведно със законната лихва считано от 25.08.2009 г. до окончателното й изплащане. не присъжда разноски между страните. ПОТВЪРЖДАВА ПРИСЪДАТА в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

 

Други: 
лека телесна повреда
глоба
въззивна жалба
 

Окръжен съд - Перник - Решение/23.06.2010

Град: 
Перник
Съд: 
Окръжен съд - Перник
Номер: 
45
Дата: 
06/23/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател: Виктор Георгиев
Членове: Красимир Маринов, Бисер Петров
секретар: Пенка Анкова

Резюме: 

С присъда №152/05.03.2010 г., постановена по н.ч.х. дело №1676/2008 г. по описа на П. районен съд е постановено следното: подсъдимият П.М.К., българин, български гражданин, със средно образование, зам.управител на "П.” Д." ЕООД - гр.П., женен, неосъждан, е признат за виновен в това, че на 07.07.2007 година в гр.П. на кръстовището на ул."Ю. Г." и "В. в." казал нещо унизително за честта и достойнството на К.В.Г. в негово присъствие, а именно изразите: "Да ти еба майката, копеленце", "Педераст, защо не дойдеш да ми духаш на мене", поради което на основание чл.146, ал. 1 вр. с чл.54 вр. с чл.55, ал.2 вр. с ал.1 т.1 от НК е осъден на наказание глоба в размер на 500 лв., като е оправдан по първоначално повдигнатото обвинение по чл.148, ал.1 т.1 НК; подсъдимият П.М.К. - със снета по делото самоличност е признат за виновен в това,че на 07.07.2007 година в гр.П., на кръстовището на ул."Ю. Г." и "В. в." причинил на К.В.Г. лека телесна повреда, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразяваща се в пукване/счупване/ но носните кости и на дясна ябълчна /лицева/ кост, лек отток и кровонасядане в основата на носа и на дясната ябълчна област, охлузвания по дясната предмишница и по двете колене, кръвонасядане по лигавичната повърхност на горната устна на устата, контузии в областта на главата и на гръдната кост, което му е причинило временно разстройство на здравето неопасно за живота, поради което на основание чл.130, ал.1 вр. с чл.54 вр. с вр. с чл.55, ал.1, т.2 б."в" вр. с чл.57, ал.1 от НК е осъден на наказание "глоба" в размер на 300 лв; Предвид гореизложените съображения, настоящият съдебен състав намира, че първоинстанционната присъда на основание чл.334, т.3 вр. чл.337, ал.2, т.1 и ал.3 НПК следва да бъде изменена като се увеличат наказанията, наложени на подсъдимия за деянията по чл.146, ал.1 НК и чл.130, ал.1 НК, както и се увеличат размерите на обезщетенията по гражданските искове, в горепосочения смисъл, както и се увеличи размера на дължимата държавна такса /представляваща 4 % от уважения размер на гражданските искове/.
В останалата й част, присъдата като правилна и законосъобразна следва да бъде потвърдена на основание чл.334, ал.1, т.6 вр. чл.338 НПК.  Водим от горното, Пернишкият окръжен съд, в настоящият си съдебен състав  Р Е Ш И :
 ИЗМЕНЯ присъда №152/05.03.2010 г., постановена по н.ч.х. дело №1676/2008 г. по описа на П. районен съд КАТО
УВЕЛИЧАВА наложеното на подсъдимия П.М.К. наказание за престъплението по чл.146, ал.1 НК от глоба в размер на 500 лева НА ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1200 /ХИЛЯДА И ДВЕСТА/ ЛЕВА; ВМЕСТО наложеното на подсъдимия П.М.К. наказание глоба в размер на 300 лева за престъплението по чл.130, ал.1 НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца ИЗМЕНЯ присъдата в гражданско-осъдителната й част като УВЕЛИЧАВА размера на присъдените обезщетения в полза на пострадалия К.В.Г., както следва: за причинените неимуществени вреди от деянието по чл.146, ал.1 НК от 200 лева НА 400 /ЧЕТИРИСТОТИН/ ЛЕВА, а за причинените неимуществени вреди от деянието по чл.130, ал.1 НК от 300 лева НА 2200 /ДВЕ ХИЛЯДИ И ДВЕСТА/ ЛЕВА, както и УВЕЛИЧАВА размера на дължимата държавна такса /представляваща 4 % от уважения размер на гражданските искове/ от 50 лева на 104 лева. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

Други: 
лека телесна повреда
граждански иск
обида
пробация
унизително за честта
 

Окръжен съд - Перник - Решение/22.12.2010

Град: 
Перник
Съд: 
Окръжен съд - Перник
Номер: 
79
Дата: 
12/22/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИКТОР ГЕОРГИЕВ

 

ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР МАРИНОВ, БИСЕР ПЕТРОВ

 

секретар: Катя Станоева

Резюме: 

С присъда № 589/ 16.09.2010 год., постановена по НОХД № 113/ 2010 год. по описа на районен съд П. е признат подсъдимият за виновен в това, че на 01.11.2009 г. в гр.П. ударил с юмрук в областта на лицето В.Й.Ц.- полицейски орган, при изпълнение на службата му с което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание, поради което и на основание чл.131, ал.2 предл. 4-то т.4 вр. чл.130, ал.2 вр. чл.54 НК му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от четири месеца, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 НК е отложено с изпитателен срок за три години от влизане на присъдата в сила. Подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец сумата 600 лв. обезщетение за претърпените от последния неимуществени вреди следствие на деянието ведно със законната лихва, както и съответните разноски. Против така постановената присъда в срок е постъпила въззивна жалба от подсъдимия, чрез процесуалния му представител. В жалбата подробно се сочи, че подсъдимият не е автор на престъплението за което е привлечен на съд. Моли се отмяна на постановената присъда, като Е. бъде оправдан изцяло. При тези данни, Районният съд е наложил наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца месеца, чието изтърпяване на основание чл.66 ал.1 от НК е отложил за срок от три години. Изложените съображения налагат извода, че обжалваната присъда е обоснована, законосъобразна изключая констатироното по- горе относно правната квалификация, постановена при спазване на процесуалните правила и наложеното наказание е справедливо, поради което липсват основания за нейното изменяване или отменяване. Като взе предвид изложеното, Пернишкият окръжен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА присъда № 589/ 16.09.2010 год., постановена по НОХД № 113/ 2010 год. по описа на районен съд П.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

 

Други: 
лишаване от свобода
лека телесна повреда
 

Окръжен съд - Перник - Решение/21.09.2010

Град: 
Перник
Съд: 
Окръжен съд - Перник
Дата: 
09/21/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

Председател: Виктор Г.
Членове: Красимир Маринов, Бисерка Милушева
секретар: Катя Станоева

Резюме: 

С присъда №294/28.04.2010 г., постановена по н.ч.х. дело №1577/2008 г. по описа на П. районен съд е постановено следното: подсъдимият Г. З. Г. е признат за виновен в това, че на 20.V.2008 г., около 20.00-21.ООчаса в гр.П./пред кафе-аператив "Д." , причинил Лека телесна повреда на Д.А.И. – изразяваща се в „разкъсно-контузна рана по лигавицата на долната устна на устата, две повърхностни разкъсно-контузни рани по брадичката, лек отток и кръвонасядане по брадичката", както и “травматични перидонтити на 12,11,21,22,33,32,31,41,42,43 зъби", довели до причиняване на "временно разстройство на здравето неопасно за живота" за пострадалия, извън случаите на чл.128 и чл. 129 от НК - престъпление по чл. 130 ал. 1 от НК - но тъй като за това умишлено престъпление се предвижда наказание "Лишаване от свобода" до 2 /две/ години или "пробация", деецът е пълнолетен и не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, както и от престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което и на основание чл.130 ал.1 вр. чл.78А от НК, е освободен от наказателна отговорност, като на осн. чл.78а ал.1 вр. чл.2 ал.1 НК вр. чл.27 ал.2 и ал.3 от ЗАНН, му е наложено административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500/петстотин/ лева; При тези изводи, Пернишкият окръжен съд не намира основания за отмяна или изменение на обжалваната присъда. Същата е обоснована, законосъобразна, постановена при спазване на процесуалните правила и наложеното наказание е справедливо, поради което липсват основания за нейното изменяне или отменяне. Води от горното и на основание чл.334, т.6 вр. чл.338 НПК, Пернишкият окръжен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА присъда №294/28.04.2010 г., постановена по н.ч.х. дело №1577/2008 г. по описа на П. районен съд.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

Други: 
лека телесна повреда
лишаване от свобода
пробация
временно разстройство на здравето
 

Окръжен съд - Перник - Решение/18.11.2010

Град: 
Перник
Съд: 
Окръжен съд - Перник
Дата: 
11/18/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИКТОР ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ИВАНКА ШКОДРОВА , БИСЕР ПЕТРОВ
секретар: Катя Станоева

Резюме: 

С присъда № 475/ 02.07.2010 год., постановена по НЧХД № 1126/ 2009 год. по описа на районен съд П. е признат подсъдимият Д.К.Н. за виновен в това, че на 15.09.2009 г. в гр.П. причинил лека телесна повреда на Р.Н.К. изразяваща се във временно разстройство на здравето неопасно за живота, поради което и на основание чл.130, ал.1 вр. чл.54 НК му е наложено наказание „пробация” изразяващо се в пробационните мерки- “задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност на явяване пред пробационен служител два пъти седмично и “задължителни срещи с пробационен служител” и двете за срок от по шест месеца. Със същата присъда подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец и частен тъжител Р.К. сумата 300 лв. обезщетение за претърпените неимуществени вреди следствие на деянието ведно със съответната законова лихва и разноски. Против така постановената присъда в срок е постъпила въззивна жалба от подсъдимия. В жалбата се сочи, че обжалваната присъда е неправилна, тъй като от събраните доказателства не може да се направи несъмнен извод за неговата вина. моли се съдът да го оправдае изцяло и да отхвърли гражданския иск. Частния тъжител и граждански ищец е изразил становище, че жалбата е неоснователна и предлага присъдата на първоинстанционния съд да бъде потвърдена, като правилна и законосъобразна. Като взе предвид изложеното, Пернишкият окръжен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА присъда № 475/ 02.07.2010 год., постановена по НЧХД № 1126/ 2009 год. по описа на районен съд П.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

 

Други: 
пробация
неимуществени вреди
лека телесна повреда
 

Окръжен съд - Перник - Решение/12.11.2010

Град: 
Перник
Съд: 
Окръжен съд - Перник
Дата: 
11/12/2010
Отрасъл от правото: 
Наказателно право
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИКТОР ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР МАРИНОВ, БИСЕР ПЕТРОВ
секретар: Катя Станоева
прокурор: АНИТА ДЖАМАЛОВА

Резюме: 

С присъда № 119/ 17.05.2010 год., постановена по НОХД № 571/ 2009 год. по описа на районен съд Р. са признати подсъдимите А.В.А. и В.А.В., както следва: 1. А.В.А. а/ за виновен в това, че на 20.06.2009 г. около 01.30 часа в гр.З. в ресторант в съучастие с В.А.В., като съизвършител, причинил на Ж.А.М. лека телесна повреда, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1 т.12, вр. чл.130, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.54 НК му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от три години. б/ за виновен в това, че на 20.06.2009 г. около 01.30 часа в гр.З. в ресторант  в съучастие с В.А.В., като съизвършител, причинил на Н.М.А. лека телесна повреда, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1 т.12, вр. чл.130, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.54 НК му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от три години. в/ за виновен в това, че на 20.06.2009 г. около 01.30 часа в гр.З. в ресторант се заканил на Н.М.А. с убийство и това заканване е възбудило основателен страх за осъществяването му, поради което на основание чл.144, ал.3, вр. ал.1 вр. чл.54 НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години и г/ за НЕВИНОВЕН в това, че на 20.06.2009 г. около 01.30 часа в гр.З. в ресторант в съучастие с В.А.В., като съизвършител, да е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които по своето съдържание да са се отличавали с изключителен цинизъм, като деянието е извършено повторно и на основание чл.304 НПК го е оправдал изцяло по обвинението по чл.325, ал.3 предл. 2, вр. ал.2 предл. 2 вр. ал.1 НК На основание чл.23, ал.1 НК съдът е определил едно общо най- тежко наказание на подсъдимия А.А., а именно “лишаване от свобода” за срок от три години което да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип. Изложените съображения налагат извода, че обжалваната присъда е обоснована, законосъобразна, постановена при спазване на процесуалните правила и наложените наказания са справедливи, поради което липсват основания за нейното изменяване или отменяване. Като взе предвид изложеното, Пернишкият окръжен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА присъда № 119/ 17.05.2010 год., постановена по НОХД № 571/ 2009 год. по описа на районен съд Р.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

 

Други: 
лека телесна повреда
лишаване от свобода
жалба