Районен съд - Нова Загора

Районен съд - Нова Загора - Решение /9.2.2010 г.

Град: 
Нова Загора
Съд: 
Районен съд - Нова Загора
Дата: 
02/09/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПЕТЪР К. ЗЛАТЕВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
   Е  
Н   И   Е    №
34
гр.Нова Загора, 12.05.2010 г.
 
   НАРОДА
 
Новозагорският районен съд в публично заседание на девети
февруари през две хиляди и десета година в състав:
                                                          
      ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕТЪР ЗЛАТЕВ
           Съдебни заседатели:                                                Членове:                                     
                
                                                                                                                  
при
секретаря: Р.Ч.
и
в присъствието на прокурора:                                 разгледа докладваното от СЪДИЯ ЗЛАТЕВ Гр. дело
№ 358 по описа за 2009 год.,      за да
се произнесе съобрази следното:
 
Ищците И.Й.С. с ЕГН ********** и К.Я.И. с ЕГН **********,
двамата с постоянен адрес:*** и чрез адв. М.П.М. ***, адрес на кантората: град ****,
молят съда да постанови решение, с което да осъди ответницата Р.Д.Г. с ЕГН **********,***
 да им заплати за първия от тях сумата от
5 200 лева, в това число 3 000 лева за причинените му неимуществени
вреди от непозволено

 

Районен съд - Нова Загора - Решение 380 /4.6.2010 г.

Град: 
Нова Загора
Съд: 
Районен съд - Нова Загора
Номер: 
380
Дата: 
06/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

РОСИЦА С. НЕНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №
  129
Гр. Нова Загора, 04.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                
  Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 380 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на
детето,  като молбата се поддържа в
съдебно заседание.
………………………………………………………………………………………………………………………..
На горните основания и тъй като са спазени всички
изисквания на Закона, съдът,
Р  Е  Ш  И
 
ПРЕКРАТЯВА ПОСТАНОВЕНАТА МЯРКА “НАСТАНЯВАНЕ В ДДЛРГ
“Мария Роза” с. Асеновец, общ. Нова Загора на Д.Д.Д., с ЕГН ********** е родено
на ***г*** в смисъл,

 

Районен съд - Нова Загора - Решение 373 /4.6.2010 г.

Град: 
Нова Загора
Съд: 
Районен съд - Нова Загора
Номер: 
373
Дата: 
06/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

РОСИЦА С. НЕНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №  136
Гр. Нова Загора, 04.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                  
Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 373 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на
детето,  като молбата се поддържа в
съдебно заседание.
………………………………………………………………………………………………………………
На горните основания и тъй като са спазени всички
изисквания на Закона, съдът,
Р  Е  Ш  И
 
ПРЕКРАТЯВА ПОСТАНОВЕНАТА МЯРКА “НАСТАНЯВАНЕ В ДДЛРГ
“Мария Роза” с. Асеновец, общ. Нова Загора на С.С.В. с ЕГН **********, родено
на ***г***, в смисъл, че ПОТВЪ

 

Районен съд - Нова Загора - Решение 375 /4.6.2010 г.

Град: 
Нова Загора
Съд: 
Районен съд - Нова Загора
Номер: 
375
Дата: 
06/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

РОСИЦА С. НЕНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №
 134
Гр. Нова Загора, 04.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                
  Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 375 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на
детето,  като молбата се поддържа в
съдебно заседание.
…………………………………………………………………………………………………………………..
На горните основания и тъй като са спазени всички
изисквания на Закона, съдът,
Р  Е  Ш  И
 
ПРЕКРАТЯВА ПОСТАНОВЕНАТА МЯРКА “НАСТАНЯВАНЕ В ДДЛРГ
“Мария Роза” с. Асеновец, общ. Нова Загора на детето М.А.Р. с ЕГН **********, родено
на ***г*** в смисъл

 

Районен съд - Нова Загора - Решение 378 /4.6.2010 г.

Град: 
Нова Загора
Съд: 
Районен съд - Нова Загора
Номер: 
378
Дата: 
06/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

РОСИЦА С. НЕНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №
 131
Гр. Нова Загора, 04.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                
  Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 378 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на
детето,  като молбата се поддържа в
съдебно заседание.
………………………………………………………………………………….
На горните основания и тъй като са спазени всички
изисквания на Закона, съдът,
Р  Е  Ш  И
 
ПРЕКРАТЯВА ПОСТАНОВЕНАТА МЯРКА “НАСТАНЯВАНЕ В ДДЛРГ
“Мария Роза” с. Асеновец, общ. Нова Загора на детето К.А.А., с ЕГН **********,***
в смисъл, че ПОТВЪРЖДАВА Заповед № ЗД23-001

 

Районен съд - Нова Загора - Решение 376 /4.6.2010 г.

Град: 
Нова Загора
Съд: 
Районен съд - Нова Загора
Номер: 
376
Дата: 
06/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

РОСИЦА С. НЕНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №
  133
Гр. Нова Загора, 04.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                
  Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 376 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на
детето,  като молбата се поддържа в
съдебно заседание.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
На горните основания и тъй като са спазени всички
изисквания на Закона, съдът,
Р  Е  Ш  И
 
ПРЕКРАТЯВА ПОСТАНОВЕНАТА МЯРКА “НАСТАНЯВАНЕ В ДДЛРГ
“Мария Роза” с. Асеновец, общ. Нова Загора на детето И.Т.Д., с ЕГН **********,***
в смисъл, че П

 

Районен съд - Нова Загора - Решение 381 /4.6.2010 г.

Град: 
Нова Загора
Съд: 
Районен съд - Нова Загора
Номер: 
381
Дата: 
06/04/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

РОСИЦА С. НЕНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №
 130
Гр. Нова Загора, 04.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                
  Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 381 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на
детето,  като молбата се поддържа в
съдебно заседание.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
На горните основания и тъй като са спазени всички
изисквания на Закона съдът,
Р  Е  Ш  И
 
ПРЕКРАТЯВА ПОСТАНОВЕНАТА МЯРКА “НАСТАНЯВАНЕ В ДДЛРГ
“Мария Роза” с. Асеновец, общ. Нова Загора на детето Д.Е.С., с ЕГН ***********,
родено на ***г*** в

 

Районен съд - Нова Загора - Решение 379 /8.6.2010 г.

Град: 
Нова Загора
Съд: 
Районен съд - Нова Загора
Номер: 
379
Дата: 
06/08/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

РОСИЦА С. НЕНОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е №
  Е 
Н  И  Е     №  140
Гр. Нова Загора, 08.06.2010 год.
 
 
       НАРОДА 
НОВОЗАГОРСКИЯТ 
районен съд  колегия в публично
заседание на СЕДМИ ЮНИ през две хиляди и десета година в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА НЕНОВА
                  
Съдебни заседатели: .…….
                                                 
      Членове:
 
при
секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Даниела Славкова                          
като
разгледа докладваното от съдия НЕНОВА Гражданско дело  № 379 по описа за 2010 година, за да се
произнесе съобрази следното:
 
Производството е по чл. 30а  вр. чл. 29, т. 8 и чл. 25, ал.1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от  Закона за закрила на
детето,  като молбата се поддържа в
съдебно заседание.
…………………………………………………………………………………..
На горните основания и тъй като са спазени всички
изисквания на Закона, съдът,
Р  Е  Ш  И
 
ПРЕКРАТЯВА ПОСТАНОВЕНАТА МЯРКА “НАСТАНЯВАНЕ В ДДЛРГ
“Мария Роза” с. Асеновец, общ. Нова Загора на Ж.П.Р. с ЕГН **********, роден на
***г*** в смисъл, че ПОТВЪРЖДАВА Заповед № ЗД23-0024/31.03.2010

 

Районен съд - Нова Загора - Определение 273 /16.6.2010 г.

Град: 
Нова Загора
Съд: 
Районен съд - Нова Загора
Номер: 
273
Дата: 
06/16/2010
Отрасъл от правото: 
ЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

РОСИЦА С. НЕНОВА

Резюме: 


П Р О Т О К О Л
гр. Нова Загора, 16.06.2010 г.
 
Новозагорският районен съд в публично съдебно
заседание на ШЕСТНАДЕСЕТИ ЮНИ  2010  г. в състав:
 
                                                             
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РОСИЦА НЕНОВА
                                                            Съдебни заседатели:  В.К.
                                                                     
             П.И.                     
  ТАНЯ БОЖИЛОВА
сложи за разглеждане дело  ЧНД 
№  273  по описа за 
2010  година,     докладвано от СЪДИЯ НЕНОВА
         На
именното повикване в  09.00  часа се явиха:
 
Осъдения -  редовно призован, доведен, лично се
явява. 
За РП – прокурор Божилова
В залата се явява адвокат Д.С., определена от
Сливенска адвокатска колегия за служебен защитник на осъдения.  
Прокурора – Няма пречки адвокат С. да бъде назначена
за служебен защитник на осъдения.
Осъденият: Съгласен съм  адвокат Д.С. да ми бъде служебен защитник.
Адв. С.  – Съгласна
съм да приема защитата.
Съдът счита, че са налице специалните изисквания на
закона за назначаване на служебен защи

 

Районен съд - Нова Загора - Решение 182 /25.5.2010 г.

Град: 
Нова Загора
Съд: 
Районен съд - Нова Загора
Номер: 
182
Дата: 
05/25/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

АТАНАС В. СЛАВОВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш
Е Н  № 118
5.05. 2010 г.
 
В  И М
Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
          Новозагорският районен съд колегия в
публичното заседание на ДВАДЕСЕТИ МАЙ   през 
ДВЕ ХИЛЯДИ И ДЕСЕТА   година в
състав:
  М.Д.                                                  
и в присъствието на прокурора                                       , като
разгледа докладваното от АТАНАС СЛАВОВ 
гр. дело  182 по описа за 2010 год., за да се произнесе
съобрази следното:
         Водим от гореизложеното, съдът
 
Р     Е     Ш    
И    :
 
         ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПОРАДИ ДЪЛБОКОТО МУ
И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО сключения ГРАЖДАНСКИ БРАК с *** на Община
Сливен  между И.С.Д., с ЕГН ********** ***
 и с адрес за призоваване   ***   чрез
адв. М.П.М.  и Д.Х.Д., с ЕГН ********** ***
  и
с адрес за призоваване ***, общ. Сливен.
         ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО на семейното
жилище къща с дворно място,  находящо се
в с. *** на И.С.Д..
         ПОСТАНОВЯВА след влизане на решението в
сила за развод съпругата да носи брачното си фамилно име Д..
         ОСЪЖДА И.С.Д. и Д.Х.Д. да заплатят по
сметка на НЗРС държавна такса в размер на 25.00 /двадесет