Районен съд - Левски

Районен съд - Левски - Решение 146 /12.5.2010 г.

Град: 
Левски
Съд: 
Районен съд - Левски
Номер: 
146
Дата: 
05/12/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ЕВГЕНИЯ Г. РАЧЕВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р  Е  Ш 
Е  Н  И  Е
 
№                                                 12.05.2010 г.                                      гр.Левски
 
В 
ИМЕТО НА НАРОДА 
Левченски районен съд                                          ІІІ наказателен състав
на 13
                                                                                   Председател: Евгения Рачева
секретар
Я.Д.
съдия Рачева
146 по описа за 2010 г.
и на основание данните по
делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по реда на чл.59 и
следващите от ЗАНН.
С наказателно постановление №27/10.03.2010
г. на началника на РУ на МВР гр.Белене, на С.А. ***, ЕГН **********, са наложени
следните наказания: на осн. чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на
10 лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП; на осн. чл.183, ал.1,
т.1, пр.2 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100, ал.1,
т.2,  пр.2 от ЗДвП; на осн. чл.183, ал.4,
т.7, пр.2 от ЗДвП – глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.137е, пр.2 от
ЗДвП, и на осн. чл.175, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 50 лв. и
лишаване от право да управлява МПС за срок от 3

 

Районен съд - Левски - Решение 666 /4.2.2010 г.

Град: 
Левски
Съд: 
Районен съд - Левски
Номер: 
666
Дата: 
02/04/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Резюме: 


ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ
_04.02._ 2010 г.
Левченски
районен съд в публичното съдебно заседание на _06.01._ 2010 г.
в състав:                       Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА
   Съдебни заседатели:
                          Членове:
_Я.Д._ и
прокурора­­_20094410200666_ по
описа за _2009_ год.,
за да се произнесе, взе предвид следното:
  с което за извършеното нарушение по чл. 178
ал.1 от ЗУТ му е наложено наказание на основание чл. 237 ал.1 т.4 от ЗУТ –
имуществена санкция в размер на осем хиляди лева.
  според описаното в акта и за това нарушение
същия следва да носи административно наказателна отговорност.
  При това положение, съдът приема, че при
определяне размера на наказанието, административно наказващият орган неправилно
е наложил наказание към максималното предвидено в закона. Следва да бъде
изменено наказателното постановление издадено 
срещу жалбоподателя и следва да бъде намален размера на наложеното
наказание до предвидения в закона минимум.
  изложеното, съдът
  е наложено административно наказание имуществена
санкция в размер на 8000 лв., за нарушение на чл. 178 ал.1 от ЗУТ, установено с
акт за устано

 

Районен съд - Левски - Решение 206 /17.5.2010 г.

Град: 
Левски
Съд: 
Районен съд - Левски
Номер: 
206
Дата: 
05/17/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРГАРИТА Д. ДИМИТРОВА

Резюме: 


ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ
2010 г.2010 г. в състав:
                           Председател: _МАРГАРИТА ДИМИТРОВА_
       Съдебни заседатели:
 
 за _2010_ год., за да се произнесе, взе
предвид следното:
                                               
  Х.Б.                                              

 

Районен съд - Левски - Решение 219 /17.5.2010 г.

Град: 
Левски
Съд: 
Районен съд - Левски
Номер: 
219
Дата: 
05/17/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРГАРИТА Д. ДИМИТРОВА

Резюме: 


ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ
2010 г.2010 г. в състав:
                           Председател: _МАРГАРИТА ДИМИТРОВА_
       Съдебни заседатели:
 
 за _2010_ год., за да се произнесе, взе
предвид следното:
                                                 ХИЛЯДА ЛЕВА                                           
                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Районен съд - Левски - Решение 226 /17.5.2010 г.

Град: 
Левски
Съд: 
Районен съд - Левски
Номер: 
226
Дата: 
05/17/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРГАРИТА Д. ДИМИТРОВА

Резюме: 


ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ
2010 г.2010 г. в състав:
                           Председател: _МАРГАРИТА ДИМИТРОВА_
       Съдебни заседатели:
 
                                                 М.Ф.                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Районен съд - Левски - Определение 157 /2.6.2010 г.

Град: 
Левски
Съд: 
Районен съд - Левски
Номер: 
157
Дата: 
06/02/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Резюме: 


ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ
  02.06._
2010 г.
Левченски
районен съд в публично съдебно заседание на _втори юни_ 2010 г. в
състав:
   Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА
  Съдебни
заседатели:
 
по
описа  за _2010_ год., докладвано
от съдия _Атанасова_
 нередовно призована – не се явява, същото не е
призовано, поради невнасяне на определения депозит.
Съдът намира, че така постигнатата между
страните спогодба не противоречи на закона и морала и като такава следва да
бъде одобрена.
ОПРЕДЕЛИ:
„Б.” ООД с ЕИК *, със седалище и адрес
на управление *, представлявано от И.П. – управител, чрез адвокат Н.П. от АК
гр.П., по силата на която:
„М.” АД *, с ЕИК *, със седалище и
адрес на управление *, представлявано от Е.М. – изпълнителен директор, сумата от 13572 (тринадесет хиляди
петстотин седемдесет и два) лв., представляваща главница по фактура №
3466/14.01.2010 г. по сключен договор за продажба на селскостопански машини 2
броя валяци с фабрични номера 0970 и 0852, както и НА ОСНОВАНИЕ чл.78, ал.9 от ГПК
половината от внесената от ищеца при завеждане на настоящото дело държавна
такса ДА СЕ ВЪРНЕ на „М.” АД *, с ЕИК *, със седалище и
адрес на управ

 

Районен съд - Левски - Решение 700 /25.1.2010 г.

Град: 
Левски
Съд: 
Районен съд - Левски
Номер: 
700
Дата: 
01/25/2010
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

МАРГАРИТА Д. ДИМИТРОВА

Резюме: 


ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ
2010 г.2010 г. в състав:
                           Председател: _МАРГАРИТА ДИМИТРОВА_
       Съдебни заседатели:
 
ПЕТСТОТИН ЛЕВА                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:      

 

Районен съд - Левски - Присъда 580 /29.3.2010 г.

Град: 
Левски
Съд: 
Районен съд - Левски
Номер: 
580
Дата: 
03/29/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Съдебен състав: 

МАРГАРИТА Д. ДИМИТРОВА

Резюме: 


П Р И С Ъ Д А
  29.03.  2010 год.
   двадесет и девети март  през две хиляди и десета година в открито
съдебно заседание, в следния състав:
       ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРГАРИТА ДИМИТРОВА     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:
   Цветомир
Папурков, като разгледа докладваното от съдия Димитрова н.д.о.х. №  20094410200580 подсъдимия С.П., ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.10.2009 г. в 12.15
ч. по ул.”Никола Вапцаров” в гр.Левски, управлявал МПС – лек автомобил „Опел *”
с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда – 3.17 на
хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер 931” с
фабр.№0835878, след като е осъден с влязла в сила на 02.07.2009 г. присъда
№81/2009 г. на РС-Левски за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на
основание чл.343б, ал.2, във вр. с ал.1,
във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, във вр. с чл.42а,
ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, го ОСЪЖДА на
ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност
два пъти в седмицата, задължителни периодични срещи с пробационен служител за
срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и безвъзмезден труд в полза на обществото за 1

 

Районен съд - Левски - Решение 526 /18.12.2009 г.

Град: 
Левски
Съд: 
Районен съд - Левски
Номер: 
526
Дата: 
12/18/2009
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Резюме: 


ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ
Левченски районен съд в публичното
съдебно заседание на _втори декември_ 2009 г. в състав:
                       Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_
   Съдебни заседатели:
                          Членове:
В исковата си молба ищците твърдят, че по време на
брака на ищците, същите заедно с наследодателя на първия ищец и ответниците са
придобили в съсобственост движими вещи – 1 бр. шмиргел, електрически, с 2 бр.
работни камъка, без регулиране на оборотите; ел. фреза, 1 брой, саморъчно
направена в комплект с 2 бр. глави, 1 брой диск 160 мм, 1 брой диск – 220 мм и
нофове за канал; 1 комплект, ножове за шарка – 2 комплекта; ножове за фалц – 1
комплект; 1 бр. ел. циркуляр, саморъчно направен, в комплект с 2 броя дискове
за циркуляр; 1 бр. ел. банциг с 5 броя ленти, саморъчно направен; 1 бр. ел.
рендосвачка – абрихт, заедно с ножове за абрихт – 3 комплекта; рендета: 4 броя
обикновени, 2 бр. рендета за фалц, 2 бр. рендета за шарки, 2 бр. рендета за
канал; длета – далти: 2 броя широки длета, 1 бр. малко длето, 1 бр. голямо
длето, комплект от 6 броя с различни големини; стяги за дърво – 2 броя; дървени
пили: 1 бр. гол

 

Районен съд - Левски - Споразумение 599 /4.6.2010 г.

Град: 
Левски
Съд: 
Районен съд - Левски
Номер: 
599
Дата: 
06/04/2010
Отрасъл от правото: 
НОХД
Съдебен състав: 

СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Резюме: 


ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ
 04.06. 2010 г.
Левченски
районен съд в публично съдебно заседание на _четвърти юни  2010 г. 
в състав:
                   Председател:СТОЙКА МАНОЛОВА
                   Съдебни заседатели: К.Ц.
                 
А.Г.
 20074410200599  по описа 
за _2007_ год., докладвано от съдия _Манолова.
ПО
ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:
ОПРЕДЕЛИ:
ОПРЕДЕЛИ:
08.02.2007
г. в с.Борован, обл. Враца и в последствие в гр.Левски, обл. Плевен, при
условията на повторност в немаловажен случай, в съучастие с Д.С., с цел да
набави за себе си или за другиго имотна облага, възбудил и поддържал
заблуждение чрез словесен диалог у лицето З.Б. ***, че последната ще получи
колет от неин роднина, който се намира в чужбина и с това направил опит да й
причини имотна вреда в размер на 1000 лв., като деянието е останало недовършено
по независещи от подсъдимия причини.
чл.210,
ал.1, т.4, във вр. с чл.209, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.18,
ал.1, във вр. с чл.28 от НК.Направените разноски в размер на 2731.71 лв.
се възлагат на подсъдимия В.А..
ПРОКУРОРЪТ – Съгласни сме с така предложеното
споразумение от адв. Н., защитник на подсъдимия А.. Считаме, че същото не
про