Районен съд - Дупница

Районен съд - Дупница - Решение /2.2.2010 г.

Град: 
Дупница
Съд: 
Районен съд - Дупница
Дата: 
02/02/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

III състав, ЛЮДМИЛА В. ПАНАЙОТОВА

Резюме: 


П Р О Т О К О Л2010
  
 


Дупница
 
              Година      Град
 
 


ТРЕТИ
 

 
Районен съд – Дупница                                                                                                        състав

02.02.
 


2010
 

 
на                                                                                                           Година
Л.ПАНАЙОТОВА
 

В публично съдебно заседание в следния състав:
 
 

        1.
 
 

Е.ГЮРОВА
 

         2.
 
 

Секретар:
Председателя на
състава
 

Прокурор:
Сложи за разглеждане докладваното
от
Гр.
 


1389
 


2009
 

 
                                      дело №       
                           

 

Районен съд - Дупница - Решение /9.4.2010 г.

Град: 
Дупница
Съд: 
Районен съд - Дупница
Дата: 
04/09/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VI състав, МАРГАРИТА П. АЛЕКСИЕВА

Резюме: 


П Р О Т О К О Л09.04.2010 г.
  
 


Дупница
 
              Година      Град
 
 


VI
 

 
Районен съд – Дупница                                                                                                        състав

26 март
 


2010
 

 
на                                                                                                           Година
Маргарита
Алексиева
 

В публично съдебно заседание в следния състав:
Председател
Членове
Съдебни заседатели:
 
 

        1.
 
 

Ива Георгиева
 

         2.
 
 

Секретар:
Председателя на
състава
 

Прокурор:
Сложи за разглеждане докладваното
от
Гражданско
 


1963
 


2009
 

 
              

 

Районен съд - Дупница - Решение /2.6.2010 г.

Град: 
Дупница
Съд: 
Районен съд - Дупница
Дата: 
06/02/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

XII състав, СВЕТЛАНА Й. БЪЧЕВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
                  02.06.2010
 
  
 


Дупница
 
                                                  Година      Град
 
 


         ХІІ - ти
 

                                                                                                        състав

трети май
 


2010
 

 
на                                                                                                           Година
СВЕТЛАНА БЪЧЕВА
 

В публично съдебно
заседание в следния състав:
Председател
       РОЗА ЦВЕТАНОВА
 

Секретар:
 
 
Като
разгледа докладваното от председателя
гражданско
 


2424
 


2009
 

 
                            по описа заСъдът, след като обсъди
събраните по делото писмени доказателства, намира от фактическа и правна страна
след

 

Районен съд - Дупница - Решение /9.4.2010 г.

Град: 
Дупница
Съд: 
Районен съд - Дупница
Дата: 
04/09/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

VI състав, МАРГАРИТА П. АЛЕКСИЕВА

Резюме: 


П Р О Т О К О Л09.04.2010 г.
  
 


Дупница
 
              Година      Град
 
 


VI
 

 
Районен съд – Дупница                                                                                                        състав

26 март
 


2010
 

 
на                                                                                                           Година
Маргарита
Алексиева
 

В публично съдебно заседание в следния състав:
Председател
Членове
Съдебни заседатели:
 
 

        1.
 
 

Ива Георгиева
 

         2.
 
 

Секретар:
Председателя на
състава
 

Прокурор:
Сложи за разглеждане докладваното
от
Гражданско
 


1962
 


2009
 

 
              

 

Районен съд - Дупница - Присъда /13.3.2009 г.

Град: 
Дупница
Съд: 
Районен съд - Дупница
Дата: 
03/13/2009
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

X състав, МАЯ В. ГИЗДОВА

Резюме: 


П Р О Т О К О Л2009
  
 


Дупница
 
              Година      Град
 
 


   Х
 

 
Районен съд – Дупница                                                                                                        състав

13 март
 


2009
 

 
на                                                                                                           Година
мая гиздова
 

В публично съдебно заседание в следния състав:
Председател
Членове
Съдебни
заседатели:
славянка бозовайска
 

     1.
виолина лазова
 

Румяна Агонцева
 

       2.
Юлиян Крумов
 

Секретар:
Председателя на
състава
 

Прокурор:
    Като    разгледа     докладваното
   от

114
 


2007
 

 
            на

 

Районен съд - Дупница - Присъда /17.2.2009 г.

Град: 
Дупница
Съд: 
Районен съд - Дупница
Дата: 
02/17/2009
Отрасъл от правото: 
НОХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

X състав, МАЯ В. ГИЗДОВА

Резюме: 


П Р И С Ъ Д А2009
  
 


Дупница
 
                                             Година      Град
 
 
 ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

                                                състав

17
февруари
 


2009
 

 
на                                                                                                           Година 

В публично
съдебно заседание в следния състав:
Председател
Членове 

Съдебни
заседатели:
       
1. 

РОЗА
ЦВЕТАНОВА
 

         2.
ДАНИЕЛА
ГЮРОВА
 

Секретар:
Председателя на състава
 

Прокурор:
 
  Като   
разгледа     докладваното    от

317
 


2007


 

 
 наказателно  
ОХ   дело №                                    по описа за    Р   
И   С   Ъ  
Д   И:
 
  граж

 

Районен съд - Дупница - Определение /23.9.2009 г.

Град: 
Дупница
Съд: 
Районен съд - Дупница
Дата: 
09/23/2009
Отрасъл от правото: 
АНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

VIII състав, СВЕТЛА В. ПЕЙЧЕВА

Резюме: 


П Р О Т О К О Л

2009
 


Дупница
 

    Град


VІІІ
 

 
Районен съд – Дупница                                                                                                       състав

23 септември
 


2009
 

 
на                                                                                                           Година
светла пейчева
 

В публично съдебно заседание в следния състав:
Председател:
Членове:
 
 

Съдебни заседатели:
        1.
 
 

Росица Кечева
 

         2.
Емил павлов
 

Секретар:
Председателя на
състава
 

Прокурор:
Сложи за разглеждане докладваното
от
НАх
 


1556
 


2006
 

 
                                      дело №       
                             по о

 

Районен съд - Дупница - Определение /7.4.2010 г.

Град: 
Дупница
Съд: 
Районен съд - Дупница
Дата: 
04/07/2010
Отрасъл от правото: 
Гражданско дело
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

VI състав, МАРГАРИТА П. АЛЕКСИЕВА

Резюме: 


П Р О Т О К О Л
П Р О Т О К О Л

2010
 


Дупница
 

    Град

 

                          състав
 


2010
 

 
на                                                                                                           Година 

В публично съдебно заседание в следния състав:
Председател
Членове 

Съдебни заседатели:
        1. 

ИВА  ГЕОРГИЕВА
 

         2.
  
 

Секретар:
Председателя на
състава
 

Прокурор:
Сложи за разглеждане докладваното
от
            Гр.
 


1879
 


2009
 

 
                                      дело №       
                             по описа за
09:20
 

        На
именното повикване в                         часа се явиха:Ищцовото
дружество, редовно уведомено, не
изпр

 

Районен съд - Дупница - Определение /11.9.2009 г.

Град: 
Дупница
Съд: 
Районен съд - Дупница
Дата: 
09/11/2009
Отрасъл от правото: 
НЧХД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

VIII състав, СВЕТЛА В. ПЕЙЧЕВА

Резюме: 


П Р О Т О К О Л

2009
 


Дупница
 

 
Година                                                                                                 Град


VІІІ
 

 
Районен съд – Дупница                          състав

11септември
 


2009
 

 
на                                                                                                           Година
Светла пейчева
 

В публично съдебно заседание в следния състав:
Председател:
Членове:
 
 

Съдебни заседатели:
        1.
 
 

Росица Кечева
 

        
2.
 
 

Секретар:
Председателя
на състава
 

Прокурор:
Сложи за
разглеждане докладваното от
НЧХ
 


1370
 


2006
 

 
                                      дело №       
               

 

Районен съд - Дупница - Присъда /13.3.2009 г.

Град: 
Дупница
Съд: 
Районен съд - Дупница
Дата: 
03/13/2009
Отрасъл от правото: 
НЧХД
Тип документ: 
Присъда
Съдебен състав: 

VIII състав, СВЕТЛА В. ПЕЙЧЕВА

Резюме: 


МОТИВИ по присъда № /212009
  
 


Дупница
 
                                       ГодинаВ ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                         
състав

14  март
 


2009
 

 
на                                                                                        Година
  ПЕЙЧЕВА
 

В публично
съдебно заседание в следния състав:
Председател
Членове
Съдебни заседатели:
 
 

   1.
Елза Гюрова
 

 
 

 
 

Секретар:
Председателя  на 
състава
 

Прокурор:
          Като 
разгледа  докладваното  от

1360
 


2006
 

 
наказателно  ЧХ дело №                       по описа за                  НЕВИНЕН, разгласяване по телевизията унизителни за
честта и достойнството на тъжит