ВЧНД

Окръжен съд - Плевен - Решение 565 /9.6.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Номер: 
565
Дата: 
06/09/2010
Отрасъл от правото: 
ВЧНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, РУМЕН П. ЛАЗАРОВ, ВЪРБИНА Г. МЪЛЧИНИКОЛОВА, ГЕОРГИ К. ГРЪНЧАРОВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
   Е  
Ш   Е   Н  
И   Е
                                        
09.06.2010 г.                  
гр. Плевен
     И 
М  Е  Т 
О     Н  А    
Н  А  Р 
О  Д  А
                        втори наказателен
състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЕН ЛАЗАРОВ
                                    ЧЛЕНОВЕ :
ВЪРБИНА МЪЛЧИНИКОЛОВА
                                                         
 ГЕОРГИ ГРЪНЧАРОВ
Въззивното производство е образувано по жалба на
адвокат Л.П. *** – защитник на осъдения А.Р.М. ***, подадена срещу определение
№ 725 от 26.04.2010 г., постановено по чнд № 1133/2010 г. по описа на Районен
съд-гр. Плевен.
Не е допуснато нарушение и на разпоредбата на чл. 39,
ал. 1 НПК, регламентираща компетентния съд при определяне на общо наказание по
няколко присъди, постановени от различни съдилища, тъй като съдът, постановил
присъдата, която последна е влязла в сила е Районен съд-град Плевен.
От приложения към делото бюлетин за съдимост на А.Р.М.
е видно, че за периода месец януари 2009 г. – 22.09.2009 г. той е извършил пет
умишлени престъпления от общ характер, за които са му наложени наказания
лишаване от своб

 

Окръжен съд - Плевен - Решение 450 /9.6.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Номер: 
450
Дата: 
06/09/2010
Отрасъл от правото: 
ВЧНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

I състав, РУМЕН П. ЛАЗАРОВ, ВЪРБИНА Г. МЪЛЧИНИКОЛОВА, ГЕОРГИ К. ГРЪНЧАРОВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
   Е  
Ш   Е   Н  
И   Е
                                       
09.06.2010 г.                     
гр. Плевен
     И 
М  Е  Т 
О     Н  А    
Н  А  Р 
О  Д  А
                            втори наказателен
състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЕН ЛАЗАРОВ
                                   ЧЛЕНОВЕ :
ВЪРБИНА МЪЛЧИНИКОЛОВА
                                                      
   ГЕОРГИ
ГРЪНЧАРОВ
   А.В.С. общо най-тежко наказание по втората
съвкупност от присъди и наказания с ½.
  нохд № 1130/2009 г. в размер на шест месеца
лишаване от свобода при първоначален строг режим, като поради упоритата
престъпна дейност на С. е предложил това наказание да бъде увеличено при
условията на чл. 24 НК с ½.
         В същото време извършването на множество
умишлени престъпления от общ характер за сравнително непродължителен период от
време характеризира А.С. като личност с повишена степен на обществена опасност.
                   При
тези фактически данни целите на наказанието и преди всичко поправянето и
превъзпитанието на ответника по протеста не могат да бъдат постигнати без
пр

 

Окръжен съд - Плевен - Определение 440 /8.6.2010 г.

Град: 
Плевен
Съд: 
Окръжен съд - Плевен
Номер: 
440
Дата: 
06/08/2010
Отрасъл от правото: 
ВЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

I състав, ГЕОРГИ К. ГРЪНЧАРОВ, ЕМИЛ С. БАНКОВ, АЛЕКСАНДЪР Л. ГРИГОРОВ

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                
 
7VІ.2010 г.
В   И М Е Т О 
НА  НАРОДА
 
                   Плевенски окръжен съд,
наказателно отделение в открито заседание на 25 май две хиляди и десета година,
в състав:
                                                   Председател: Александър Григоров
                                                                
           Георги Грънчаров
                                                                        Емил Банков                            С определение № 632/8.ІV.2010 г.
постановено по НЧД № 937/2009 г. по описа на Плевенски районен съд е извършено
групиране на наложенит

 

Окръжен съд - Силистра - Определение 217 /8.6.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Окръжен съд - Силистра
Номер: 
217
Дата: 
06/08/2010
Отрасъл от правото: 
ВЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

АНА Д. АВРАМОВА, АНТОНИЯ А. АТАНАСОВА, ЛЮДМИЛ П. ХЪРВАТЕВ

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
116
8.06.2010г.
 
            Силистренски
окръжен съд, наказателен състав, в закрито съдебно заседание на осми юни през
две хиляди и десета година в състав:
 
като разгледа
докладваното ВЧНД № 217/2010г. по описа на СОС, установи следното:
Въззивното производство е по реда на глава ХХІІ във връзка
с чл.247 ал.2 НПК.
С разпореждане
№141/25.05.2010г., Силистренски районен съд е отказал да образува съдебно
производство по тъжба вх.№3653/2010г., подадена от И.П.Ж.,***, постановил е
същата да бъде изпратена на РП-Силистра по компетентност.
Срещу
неправилността на така постановеният съдебен акт е подадена въззивна
жалба от И.П.Ж., в която същия излага съображения, че същият противоречи на
подадената от него тъжба, като моли разпореждането да бъде отменено, а
производството по тъжбата му да продължи, тъй като с писмени доказателства
събрани по реда на НПК е доказал, че Н. Ф. А., от гр.Силистра, е извършил
престъпления. Цитирайки редица разпоредби от Конституцията, се моли и за
снемане на имунитета на юридическите лица, които не защитават доверието на
държавата.
След преценка
на обжалваното раз

 

Окръжен съд - Силистра - Определение 218 /8.6.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Окръжен съд - Силистра
Номер: 
218
Дата: 
06/08/2010
Отрасъл от правото: 
ВЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

АНА Д. АВРАМОВА, АНТОНИЯ А. АТАНАСОВА, ЛЮДМИЛ П. ХЪРВАТЕВ

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
115
8.06.2010г.
 
            Силистренски
окръжен съд, наказателен състав, в закрито съдебно заседание на осми юни през
две хиляди и десета година в състав:
 
 
като разгледа
докладваното ВЧНД № 218/2010г. по описа на СОС, установи следното:
Въззивното производство е по реда на глава ХХІІ във връзка
с чл.247 ал.2 НПК.
С разпореждане
№144/25.05.2010г., Силистренски районен съд е отказал да образува съдебно
производство по тъжба вх.№3654/2010г., подадена от И.П.Ж.,***, постановил е
същата да бъде изпратена на РП-Силистра по компетентност.
Срещу
неправилността на така постановеният съдебен акт е подадена въззивна
жалба от И.П.Ж., в която същия излага съображения, че същият противоречи на
подадената от него тъжба, като моли разпореждането да бъде отменено, а
производството по тъжбата му да продължи, тъй като с писмени доказателства
събрани по реда на НПК е доказал, че А. С. Б., от гр.Силистра, е извършил
престъпления. Цитирайки редица разпоредби от Конституцията, се моли и за
снемане на имунитета на юридическите лица, които не защитават доверието на
държавата.
След преценка
на обжалваното

 

Окръжен съд - Силистра - Решение 168 /10.6.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Окръжен съд - Силистра
Номер: 
168
Дата: 
06/10/2010
Отрасъл от правото: 
ВЧНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

АНА Д. АВРАМОВА, ВЛАДИМИР Н. ДОБРЕВ, АНЕЛИЯ Д. ВЕЛИКОВА

Резюме: 


Р Е Ш Е Н И Е
Р    Е    Ш    Е    Н    И    ЕР  Е  Ш  И:

 

Окръжен съд - Силистра - Определение 216 /8.6.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Окръжен съд - Силистра
Номер: 
216
Дата: 
06/08/2010
Отрасъл от правото: 
ВЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

АНА Д. АВРАМОВА, АНТОНИЯ А. АТАНАСОВА, ЛЮДМИЛ П. ХЪРВАТЕВ

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
114
8.06.2010г.
 
            Силистренски
окръжен съд, наказателен състав, в закрито съдебно заседание на осми юни през
две хиляди и десета година в състав:
 
като разгледа
докладваното ВЧНД № 216/2010г. по описа на СОС, установи следното:
Въззивното производство е по реда на глава ХХІІ във връзка
с чл.247 ал.2 НПК.
С разпореждане
№143/25.05.2010г., Силистренски районен съд е отказал да образува съдебно
производство по тъжба вх.№3652/2010г., подадена от И.П.Ж.,***, постановил е
същата да бъде изпратена на РП-Силистра по компетентност.
Срещу
неправилността на така постановеният съдебен акт е подадена въззивна
жалба от И.П.Ж., в която същия излага съображения, че същият противоречи на
подадената от него тъжба, като моли разпореждането да бъде отменено, а
производството по тъжбата му да продължи, тъй като с писмени доказателства
събрани по реда на НПК е доказал, че Т. И. И. е извършил престъпления.
Цитирайки редица разпоредби от Конституцията, се моли и за снемане на имунитета
на юридическите лица, които не защитават доверието на държавата.
След преценка
на обжалваното разпореждане и на д

 

Окръжен съд - Силистра - Определение 215 /8.6.2010 г.

Град: 
Силистра
Съд: 
Окръжен съд - Силистра
Номер: 
215
Дата: 
06/08/2010
Отрасъл от правото: 
ВЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

АНА Д. АВРАМОВА, АНТОНИЯ А. АТАНАСОВА, ЛЮДМИЛ П. ХЪРВАТЕВ

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
113
8.06.2010г.
 
            Силистренски
окръжен съд, наказателен състав, в закрито съдебно заседание на осми юни през
две хиляди и десета година в състав:
 
като разгледа
докладваното  ВЧНД № 215/2010г. по описа
на СОС, установи следното:
Въззивното производство е по реда на глава ХХІІ във връзка
с чл.247 ал.2 НПК.
С разпореждане
№142/25.05.2010г., Силистренски районен съд е отказал да образува съдебно
производство по тъжба вх.№3651/2010г., подадена от И.П.Ж.,***, постановил е
същата да бъде изпратена на РП-Силистра по компетентност.
Срещу
неправилността на така постановеният съдебен акт е подадена въззивна
жалба от И.П.Ж., в която същия излага съображения, че същият противоречи на
подадената от него тъжба, като моли разпореждането да бъде отменено, а
производството по тъжбата му да продължи, тъй като с писмени доказателства
събрани по реда на НПК е доказал, че М. С. С. е извършил престъпления.
Цитирайки редица разпоредби от Конституцията, се моли и за снемане на имунитета
на юридическите лица, които не защитават доверието на държавата.
След преценка
на обжалваното разпореждане и на

 

Апелативен съд - Варна - Определение 211 /10.6.2010 г.

Град: 
Варна
Съд: 
Апелативен съд - Варна
Номер: 
211
Дата: 
06/10/2010
Отрасъл от правото: 
ВЧНД
Тип документ: 
Определение
Съдебен състав: 

БОЖИДАР Б. МАНЕВ, РОСИЦА В. ЛОЛОВА, ДИМИТЪР Г. ДИМИТРОВ

Резюме: 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
 
                             
О   П   Р  
Е   Д   Е  
Л   Е   Н  
И   Е
 
                                     Варна  , 10 юни 
2010 год.
 
 
                  Варненският апелативен
съд,наказателно отделение,в закрито заседание на десети юни две хиляди и десета
година в състав:
                                          
Председател:Божидар  Манев
                                                
Членове:Росица Лолова
                                                              
Димитър Димитров
 
разгледа частно наказателно дело
№ 211 по описа за 2010 година ,докладвано от съдия Б.Манев
 
Производството
е по чл.341 ал.2 от НПК и е образувано по частна жалба на осъдения Д.М. против
определение № 384/27.05.2010 по ЧНД № 855/2010 на Варненския окръжен съд с
искане за отмяната му.
С
определението жалбоподателят е осъден да заплати  на Националното бюро за правна помощ сумата
450 лева , представляваща разноски за служебен защитник,назначен от съда на
основание чл.94 ал.1 т.7 от НПК.
Жалбоподателят
изтъква , че определението

 

Окръжен съд - Сливен - Решение 288 /9.6.2010 г.

Град: 
Сливен
Съд: 
Окръжен съд - Сливен
Номер: 
288
Дата: 
06/09/2010
Отрасъл от правото: 
ВЧНД
Тип документ: 
Решение
Съдебен състав: 

РУМЯНА Г. ИЛИЕВА, РАДКА Д. ДРАЖЕВА, МАРТИН Д. ДАНЧЕВ

Резюме: 


Р Е Ш ЕН И Е №
     Р Е Ш ЕН И Е №
  Гр.Сливен,
09.06.2010 
 
Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в
открито съдебно заседание на  седми юни
през 2010 г.,
в състав   :
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН Д.
 РАДКА ДРАЖЕВА
                                                                                 
При участието на секретаря Р.Г. и в присъствието на
прокурор ВИОЛЕТА КАЛАЙДЖИЕВА, сложи на разглеждане докладваното от съдията
Илиева ВЧНД № 288/10 г. по описа на Сливенския Окръжен съд, за да се произнесе,
взе предвид следното:
 
 
 
Производството е въззивно, по реда на чл. 341, ал.1,
пр.2, във вр. с чл. 313 и сл. от НПК.
Образувано е по протест на прокурор от Районна
прокуратура, гр. Сливен срещу протоколно определение от 25.03.2010 г. по ЧНД №
348/2010г. на Районен съд, гр. Сливен. С посочения по-горе съдебен акт на
осъдения Й.Д.У. е определено едно общо наказание по осъжданията по влезли в
сила присъди по НОХД № 93/2010г., № 2152/2009г., № 1698/2009г., всичките на
Районен съд, гр. Сливен, а именно 11 месеца „Лишаване от свобода” при първоначален
строг режим, в затворническо общежитие от закрит тип. Присъединен